คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RJHบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET117,472,721-0.99
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วุฒิกุลประพันธ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์RJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET181,813,862
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์RJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET117,472,721
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์RJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET63,149,871