คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง พจนา มาโนช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AHCบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET46,440,3700.00
2UVANบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET29,201,9280.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มาโนช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พจนา มาโนชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET46,440,370
2นาง พจนา มาโนชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET29,201,928
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิริพจน์ มาโนชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET23,476,265
2นาย สิริพจน์ มาโนชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET22,049,916
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิพจน์ มาโนชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET21,404,796
2นาย สิทธิพจน์ มาโนชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET21,375,891
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คุณพัฒน์ มาโนชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET21,324,996
2นาย คุณพัฒน์ มาโนชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET21,267,661
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริชัย มาโนชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET13,530,120