คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง พจนา มาโนช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AHCบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET51,525,082+1.97
2UVANบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET36,850,0520.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มาโนช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พจนา มาโนชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET51,525,082
2นาง พจนา มาโนชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET36,850,052
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิริพจน์ มาโนชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET27,824,894
2นาย สิริพจน์ มาโนชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET25,908,339
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิพจน์ มาโนชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET27,010,814
2นาย สิทธิพจน์ มาโนชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET23,708,717
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คุณพัฒน์ มาโนชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET26,910,114
2นาย คุณพัฒน์ มาโนชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET23,505,037
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริชัย มาโนชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET15,011,520