คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ปาริชาต สุทธพงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SFบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET94,965,603+1.87
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุทธพงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์SF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET547,546,574
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปาริชาต สุทธพงศ์SF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET94,965,603