คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SAUCEบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET94,080,000+1.34
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เศรษฐอนุกูล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูลSAUCE -บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)SET94,080,000