คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ปริญญา ขันเจริญสุข ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BOLบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai191,400,000-0.57
2GCAPบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai11,112,016-1.47
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ขันเจริญสุข เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปริญญา ขันเจริญสุขBOL -บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)mai191,400,000
2นาง ปริญญา ขันเจริญสุขGCAP -บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai11,112,016
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทัศน์ ขันเจริญสุขLIT -บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)mai9,605,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พีระขวัญ ขันเจริญสุขSAMCO -บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)SET32,137,215