คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ปรารถนา มงคลกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MCบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET218,224,500+2.63
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มงคลกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปรารถนา มงคลกุลMC -บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET218,224,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)