คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SPGบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET124,880,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จิตติวาณิชย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เลิศ จิตติวาณิชย์SPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET660,240,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์SPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET124,880,000