คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GCบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET135,347,2580.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศิริจันทนันท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์GC -บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)SET135,347,258
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชามญชุ์ ศิริจันทนันท์GC -บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)SET16,931,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)