คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TNHบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai102,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สิหนาทกถากุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุชา สิหนาทกถากุลAMATA -บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)SET258,295,170
2นาย อนุชา สิหนาทกถากุลFSS -บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)SET25,440,688
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรี สิหนาทกถากุลAMATA -บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)SET173,951,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุลPROUD -บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)mai96,462,410
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จตุพร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai732,360,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai102,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฐิติ สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai51,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทศพร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai34,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai34,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai34,000,000