คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TNHบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai90,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สิหนาทกถากุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุชา สิหนาทกถากุลAMATA -บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)SET152,487,510
2นาย อนุชา สิหนาทกถากุลFSS -บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)SET16,806,273
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรี สิหนาทกถากุลAMATA -บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)SET102,694,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุลPROUD -บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)mai4,525,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จตุพร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai646,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai90,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฐิติ สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai45,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทศพร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai30,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai30,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai30,000,000