คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1Aบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET89,628,000+0.43
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โรมรัตนพันธ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์A -บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET89,628,000