คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NDRบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai92,364,6380.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สัมฤทธิวณิชชา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชาNDR -บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)mai92,364,638
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชาNDR -บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)mai89,816,952
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชาNDR -บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)mai18,981,729