คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง นารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RSบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET92,820,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลิ้มประเสริฐ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐAPCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET78,814,296
2นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐICN -บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)mai11,524,000
3นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐALL -บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)mai10,212,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐRS -บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)SET92,820,000