คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง นารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลิ้มประเสริฐ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐAPCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET84,901,464
2นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐICN -บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)mai11,323,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)