คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DOHOMEบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET3,126,600,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตั้งมิตรประชา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชาDOHOME -บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)SET4,168,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นาตยา ตั้งมิตรประชาDOHOME -บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)SET3,126,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชาDOHOME -บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)SET2,084,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มารวย ตั้งมิตรประชาDOHOME -บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)SET2,084,400,000