คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1LHHOTELทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET75,075,000+0.51
2ESTARบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET19,954,1610.00
3SRIPANWAทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET12,320,000-0.65
4NPKบริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai1,414,5000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตีระสงกรานต์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์LHHOTEL -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทลSET75,075,000
2นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์ESTAR -บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)SET19,954,161
3นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์SRIPANWA -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาSET12,320,000
4นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์NPK -บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)mai1,414,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อธิพล ตีระสงกรานต์MDX -บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)SET83,177,214