คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PROUDบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai4,842,606+0.93
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สิหนาทกถากุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุชา สิหนาทกถากุลAMATA -บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)SET155,599,500
2นาย อนุชา สิหนาทกถากุลFSS -บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)SET16,343,715
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรี สิหนาทกถากุลAMATA -บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)SET104,790,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุลPROUD -บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)mai4,842,606
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จตุพร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai640,815,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai89,250,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฐิติ สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai44,625,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทศพร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai29,750,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai29,750,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai29,750,000