คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TRUBBบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET192,926,274-3.54
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุธาทิพย์กุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบูรณ์ กรสุธาทิพย์กุลTEAMG -บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET7,526,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุลTRUBB -บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET192,926,274