คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TRUBBบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET74,944,437-2.56
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุธาทิพย์กุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุลTRUBB -บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET74,944,437