คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ทศพร อังสุวรังษี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1VRANDAบริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET66,020,5820.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อังสุวรังษี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ทศพร อังสุวรังษีVRANDA -บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)SET66,020,582