คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ทยา ทีปสุวรรณ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TCMCบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET90,437,2900.00
2ZMICOบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET7,935,000-1.45
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ทีปสุวรรณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET500,944,376
2นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTSTH -บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET188,685,075
3นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET18,400,286
4นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณERWPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรทSET7,441,235
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทิมา ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET54,800,620
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กมลพัฒน์ ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET25,452,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อนงค์ ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET20,346,108
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET16,712,020
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ทยา ทีปสุวรรณTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET90,437,290
2นาง ทยา ทีปสุวรรณZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET7,935,000