คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ทยา ทีปสุวรรณ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TCMCบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET113,549,0420.00
2ZMICOบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET9,890,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ทีปสุวรรณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET597,901,352
2นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET276,256,674
3นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTSTH -บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET228,153,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณTSTH -บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET22,447,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ทยา ทีปสุวรรณTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET113,549,042
2นาง ทยา ทีปสุวรรณZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET9,890,000