คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ถนอมศรี สุดโต ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UNIQบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET2,329,382,788+2.67
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุดโต เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ถนอมศรี สุดโตUNIQ -บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET2,329,382,788