คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SKYบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai85,939,500-1.26
2LOXLEYบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET22,680,000-0.56
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พุ่มชูศรี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรีSKY -บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)mai85,939,500
2นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรีLOXLEY -บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)SET22,680,000