คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SKYบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai88,642,0000.00
2LOXLEYบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET18,648,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พุ่มชูศรี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรีSKY -บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)mai88,642,000
2นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรีLOXLEY -บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)SET18,648,000