คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MODERNบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET84,572,563-0.81
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วิวัฒนาเกษม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษมMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET84,572,563
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษมZEN -บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET39,311,909