คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DCCบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET128,758,190+0.84
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อุตตมะโยธิน เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธินDCC -บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)SET128,758,190