คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ASNบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai81,195,940-0.49
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เลิศรุ่งเรือง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองASN -บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)mai230,912,906
2นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองPREB -บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)SET17,322,850
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรืองASN -บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)mai81,195,940
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เลิศชัย เลิศรุ่งเรืองASN -บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)mai3,086,412