คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง จารุดา โพธิอินทะ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SAUCEบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET136,528,9100.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โพธิอินทะ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จารุดา โพธิอินทะSAUCE -บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)SET136,528,910