คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง จันทิรา ลือสกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KWGบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET94,147,344+2.78
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลือสกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทิรา ลือสกุลKWG -บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET94,147,344