คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ICCบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET175,065,9300.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชัยถาวรเสถียร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียรICC -บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET175,065,930