คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง กันยา หลิมประเสริฐ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CPTบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET82,846,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า หลิมประเสริฐ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐCPT -บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET117,439,288
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กันยา หลิมประเสริฐCPT -บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET82,846,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐCPT -บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET58,778,800