คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง กันยา หลิมประเสริฐ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CPTบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET83,042,365+1.18
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า หลิมประเสริฐ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กันยา หลิมประเสริฐCPT -บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET83,042,365
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐCPT -บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET71,016,310
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐCPT -บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET56,480,800