คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SSTบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET65,947,627-1.70
2MMบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : -
mai20,597,769-1.97
3SSTRTทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET9,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ปัจฉิมสวัสดิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์SST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET65,947,627
2นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์MM -บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)mai20,597,769
3นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์SSTRT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทยSET9,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์SST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET61,774,788