คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1SAMCOบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET22,973,8631.980.00
2TGHบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET20,913,9320.090.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศรสงคราม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงครามSAMCO -บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)SET22,973,863
2ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงครามTGH -บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET20,913,932