คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AWCบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET29,535,600,000+7.98