คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PR9บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET2,833,006,250-2.06
2SCบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET323,223,288-2.90
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ดามาพงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์PR9 -บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)SET2,833,006,250
2คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์SC -บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET323,223,288
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์SC -บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET555,406,875