คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PR9บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET1,942,215,625-0.75
2SCบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET264,668,345-0.88
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ดามาพงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์PR9 -บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)SET1,942,215,625
2คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์SC -บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET264,668,345
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์SC -บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET454,789,688