คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %