คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1BEMบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET10,866,645,4028.22+1.73