คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STANLYบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET383,060,000-0.50
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อเบอร์ดีนสมอลแค็พ เกี่ยวข้องด้วย