คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ALLYทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET142,410,880-1.56
2QHHRกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET88,799,7000.00
3LHPFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET45,493,4900.00
4DREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET21,155,622+1.35
5MITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET10,215,3600.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วรรณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณGEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET28,231,534
2นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET8,250,075
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชำนาญ วีรวรรณAFC -บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET2,780,889
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรชาติ วีรวรรณAFC -บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET1,990,138
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรวรรณ กมลสุวรรณARIN -บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)mai17,346,419
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai2,380,032,470
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai2,171,334,375
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai214,239,239
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai165,145,313
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai73,312,964
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณBROCK -บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)SET125,288,162
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมัคร มาลีวรรณBWG -บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)SET23,332,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประชา ชัยสุวรรณCIMBT -ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)SET15,385,509
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นาถกานต์ ดวงสุวรรณDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai1,210,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ภาวนา อัจฉราวรรณEP -บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET75,960,083
2นาง ภาวนา อัจฉราวรรณLRH -บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)SET59,777,250
3นาง ภาวนา อัจฉราวรรณSIMAT -บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai30,351,375
4นาง ภาวนา อัจฉราวรรณSHREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้SET22,415,518
5นาง ภาวนา อัจฉราวรรณROH -บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET3,933,475
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณGRAMMY -บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)SET105,349,011
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พัชรินทร์ วีรวรรณIMH -บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)mai9,680,310
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤษณ์นันท์ วีรวรรณIMH -บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)mai9,493,830
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คงกฤช หิรัญบวรวรรณINET -บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET9,604,602
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณSTANLY -บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET508,199,503
2นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET81,577,413
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTSTH -บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET447,316,150
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทิมา ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET55,076,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จรวยพร ภัทราวรรณMGT -บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai10,219,104
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET55,933,436
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มังกร วณิชติสุวรรณNUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET27,417,330
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET547,964,180
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET94,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET85,322,640
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET79,745,820
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET78,925,820
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET78,925,820
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET78,925,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทูร เลิศพนมวรรณPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET2,539,899
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พจมาน วงศ์สุวรรณPIMO -บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)mai16,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รัตนา สุวรรณPLANET -บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai14,643,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย ลิมป์โสวรรณPPPM -บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)SET1,388,536
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณวรรณ ภู่วรวรรณSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET17,285,043
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัญจนา ภู่วรวรรณSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET15,422,230
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนาจ วงศ์สุวรรณSGF -บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai20,493,510
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณSICT -บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai33,480,470
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณSISB -บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)SET819,366,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อรุณ วนิชสุวรรณSISB -บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)SET85,680,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ผาณิตา หลูอารีย์สุวรรณSVH -บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)SET52,457,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภาณุ หลูอารีย์สุวรรณSVH -บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)SET52,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพนธ์ โกมลสุวรรณSWC -บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai35,729,460
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณSYMC -บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET235,093,337
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณSYNTEC -บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET138,506,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณTGPRO -บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET30,468,656
2นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET12,441,450
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณTHRE -บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)SET114,330,216
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai136,391,625
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณTRC -บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET8,190,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทศพล แววมณีวรรณTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET427,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET711,387,493
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET233,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET40,015,872
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณVL -บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)mai1,326,129,428
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณVL -บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)mai19,329,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิมล หลีสุวรรณWAVE -บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET8,188,544
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พนิดา เสวกวรรณWPH -บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)SET11,353,080