คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1QHHRกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET68,822,460-1.53
2MITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET23,779,086-1.26
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วรรณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัชรวาท วงษ์สุวรรณ7UP -บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET23,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณGEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET13,082,906
2นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET3,520,032
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชำนาญ วีรวรรณAFC -บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET2,952,020
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรชาติ วีรวรรณAPCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET27,921,816
2นาย ธีรชาติ วีรวรรณAFC -บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET2,112,608
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญศักดิ์ พงษ์สุวรรณAJA -บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET3,723,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณSISB -บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)SET523,575,000
2นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณGL -บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)SET72,800,000
3นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณJKN -บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)mai48,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ดร. อำนวย วีรวรรณASK -บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET53,018,784
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai3,038,136,180
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai2,805,586,875
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai222,629,063
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai215,324,893
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai175,291,588
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai60,400,513
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai50,017,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET533,263,368
2นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET249,766,308
3นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTSTH -บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET239,307,900
4นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET89,047,157
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย ลิมป์โสวรรณBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai11,920,076
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐวรา เปี่ยมสุวรรณBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai11,595,420
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คำนวน กุลสุวรรณBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai9,830,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณBROCK -บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)SET149,350,127
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทรงเกียรติ ศรีสุวรรณBTW -บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)mai4,455,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประชา ชัยสุวรรณCMO -บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)mai1,922,368
2นาย ประชา ชัยสุวรรณJUTHA -บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)SET402,837
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณCPT -บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET5,457,375
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไมตรี สุนทรวรรณCRD -บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)mai2,324,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณDRT -บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)SET41,270,160
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ภาวนา อัจฉราวรรณLRH -บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)SET91,687,800
2นาง ภาวนา อัจฉราวรรณEPCO -บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)SET39,367,108
3นาง ภาวนา อัจฉราวรรณRPH -บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)SET27,107,325
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณGRAMMY -บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)SET71,387,817
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประวิทย์ กอบกุลสุวรรณHTECH -บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)SET6,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทรัศม์ ไล้สุวรรณICN -บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)mai5,040,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณSTANLY -บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET484,134,345
2นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET61,281,675
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทิมา ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET56,728,280
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กมลพัฒน์ ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET26,347,503
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อนงค์ ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET21,061,801
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET17,299,880
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประธาน ชุ่มสุวรรณMALEE -บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET18,416,025
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปราการ ทวิสุวรรณMONTRI -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจSET7,846,900
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET46,911,914
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มังกร วณิชติสุวรรณNUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET15,834,025
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฐานิศร คูสุวรรณNVD -บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)SET35,157,363
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET521,234,220
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET89,505,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET80,965,560
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET75,855,780
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET75,075,780
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET75,075,780
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET75,075,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET75,075,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณOSP -บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)SET1,857,993,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พจมาน วงศ์สุวรรณPIMO -บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)mai5,040,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณSYNTEC -บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET141,300,180
2นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณPK -บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)SET11,403,821
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ แสงสุวรรณSR -บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)mai6,586,813
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รัตนา สุวรรณPLANET -บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai6,912,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรเดช เปี่ยมสุวรรณPPS -บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)mai2,028,290
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นัศรา ไตรสุวรรณPRO -บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)SET6,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทศพล แววมณีวรรณTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET101,508,000
2นาย ทศพล แววมณีวรรณS11 -บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET63,630,840
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณวรรณ ภู่วรวรรณSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET13,251,867
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัญจนา ภู่วรวรรณSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET11,823,710
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัช ภู่วรวรรณSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET10,811,697
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดาราราย รัตนชัยวรรณSEAOIL -บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)mai14,782,240
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว วันวิสาข์ สุวรรณSEG -บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET65,927,086
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนาจ วงศ์สุวรรณSGF -บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai16,433,475
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณSGP -บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)SET112,200,000
2นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณSPCG -บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)SET107,460,000
3นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณTRC -บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET5,670,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณTACC -บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)mai21,105,465
2นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET11,660,151
3นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณSONIC -บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)mai3,046,261
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วาศินี วัฒนสุวรรณSTHAI -บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)SET803,520
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพนธ์ โกมลสุวรรณSWC -บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai23,697,488
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณSYMC -บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET132,138,669
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณTGPRO -บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET12,187,463
2นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET10,402,725
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ทยา ทีปสุวรรณTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET106,515,031
2นาง ทยา ทีปสุวรรณZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET8,280,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณTHRE -บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)SET34,767,168
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai148,512,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัลลภ อัจฉราวรรณTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai35,516,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณTOG -บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET36,057,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET507,351,058
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET172,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET29,472,768
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET23,625,988
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณVL -บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)mai594,032,910
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิมล หลีสุวรรณWAVE -บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET21,494,928
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พนิดา เสวกวรรณWPH -บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)SET9,460,900