คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1QHHRกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET43,891,875-0.80
2BKERทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET29,132,950-0.87
3MITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET21,911,7000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วรรณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัชรวาท วงษ์สุวรรณ7UP -บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET14,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณSCN -บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET12,577,500
2นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณGEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET12,394,332
3นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET1,760,016
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชำนาญ วีรวรรณAFC -บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET2,609,757
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรชาติ วีรวรรณAFC -บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET1,867,668
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สำราญ กนกวัฒนาวรรณAP -บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET113,775,000
2นาย สำราญ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai42,750,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรวรรณ กมลสุวรรณARIN -บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)mai20,690,307
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ดร. อำนวย วีรวรรณASK -บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET35,345,856
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai2,220,176,439
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai2,050,236,563
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai165,255,469
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai128,097,699
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai123,149,386
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai55,062,316
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย ลิมป์โสวรรณBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai13,825,464
2นาย สิทธิชัย ลิมป์โสวรรณPPPM -บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)SET1,388,536
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐวรา เปี่ยมสุวรรณBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai13,420,080
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คำนวน กุลสุวรรณBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai7,869,648
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณBROCK -บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)SET124,458,440
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทรงเกียรติ ศรีสุวรรณBTW -บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)mai4,860,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมัคร มาลีวรรณBWG -บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)SET19,220,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นงนุช เบ็ญจศิริวรรณCM -บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)SET7,595,372
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประชา ชัยสุวรรณCMO -บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)mai1,922,368
2นาย ประชา ชัยสุวรรณJUTHA -บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)SET351,411
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณCPT -บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET4,084,930
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไมตรี สุนทรวรรณCRD -บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)mai1,344,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณDRT -บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)SET40,931,880
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ภาวนา อัจฉราวรรณLRH -บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)SET60,696,900
2นาง ภาวนา อัจฉราวรรณSIMAT -บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai47,014,400
3นาง ภาวนา อัจฉราวรรณEP -บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET44,695,349
4นาง ภาวนา อัจฉราวรรณSHREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้SET8,278,528
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณGRAMMY -บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)SET67,575,846
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประวิทย์ กอบกุลสุวรรณHTECH -บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)SET12,640,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทรัศม์ ไล้สุวรรณICN -บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)mai5,820,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณSTANLY -บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET451,575,603
2นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET63,014,888
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณJKN -บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)mai29,324,065
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จรวยพร ภัทราวรรณKWM -บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)mai2,365,286
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTSTH -บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET142,507,800
2นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET20,526,953
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทิมา ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET61,134,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กมลพัฒน์ ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET28,393,911
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อนงค์ ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET22,697,669
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET18,643,560
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประธาน ชุ่มสุวรรณMALEE -บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET22,781,305
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET46,009,762
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มังกร วณิชติสุวรรณNUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET20,106,042
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET387,584,420
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET66,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET60,350,160
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET56,405,580
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET55,825,580
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET55,825,580
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET55,825,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET55,825,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณOSP -บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)SET1,830,449,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทูร เลิศพนมวรรณPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET2,539,899
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พจมาน วงศ์สุวรรณPIMO -บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)mai5,360,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณSYNTEC -บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET107,800,000
2นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณPK -บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)SET12,517,650
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รัตนา สุวรรณPLANET -บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai5,171,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรเดช เปี่ยมสุวรรณPPS -บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)mai2,440,807
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นัศรา ไตรสุวรรณPRO -บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)SET6,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทศพล แววมณีวรรณTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET93,620,000
2นาย ทศพล แววมณีวรรณS11 -บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET40,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณวรรณ ภู่วรวรรณSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET11,111,814
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัญจนา ภู่วรวรรณSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET9,914,291
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัช ภู่วรวรรณSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET9,065,709
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดาราราย รัตนชัยวรรณSEAOIL -บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)mai7,072,896
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว วันวิสาข์ สุวรรณSEG -บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET43,827,584
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนาจ วงศ์สุวรรณSGF -บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai12,180,105
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณSISB -บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)SET733,801,550
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อรุณ วนิชสุวรรณSISB -บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)SET54,147,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณSPCG -บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)SET102,675,000
2นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณTRC -บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET8,820,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ แสงสุวรรณSR -บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)mai4,744,647
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วาศินี วัฒนสุวรรณSTHAI -บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)SET803,520
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพนธ์ โกมลสุวรรณSWC -บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai23,086,728
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณSYMC -บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET132,138,669
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณTGPRO -บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET9,140,597
2นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET6,795,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณTHRE -บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)SET63,934,572
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai147,437,150
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัลลภ อัจฉราวรรณTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai33,363,050
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณTOG -บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET23,189,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET548,599,112
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET186,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET31,868,928
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET25,546,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณVL -บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)mai663,064,714
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิมล หลีสุวรรณWAVE -บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET15,353,520
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พนิดา เสวกวรรณWPH -บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)SET8,182,400