คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1LHHOTELทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET27,404,159+0.51
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ เกี่ยวข้องด้วย