คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SEAFCOบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET22,446,538+5.71
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กรุงไทยหุ้นระยะยาว เกี่ยวข้องด้วย