คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TQMบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET87,581,450-1.60
2SEAFCOบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET39,931,431-0.68
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กรุงไทยหุ้นระยะยาว เกี่ยวข้องด้วย