คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TPCHบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai41,128,760+2.29
2PYLONบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET21,026,790-1.96
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล เกี่ยวข้องด้วย