คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NETBAYบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai76,452,750-1.82
2SUPEREIFกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET47,244,200+0.94
3CMANบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET14,100,240-1.83
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เกี่ยวข้องด้วย