คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)241,954,739,417+1.99
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.137,978,441,000+2.01
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด74,431,315,043+1.20
4TELENOR ASIA PTE LTD52,476,969,844-2.88
5บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)40,514,658,970-
6SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.40,064,221,708-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED35,977,870,838+1.23
8บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด32,500,053,447+4.72
9CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED31,833,696,690+4.72
10นาย พิชญ์ โพธารามิก30,864,307,858-0.74
11THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED30,331,126,980-
12สำนักงานประกันสังคม27,950,266,534+1.01
13บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด27,612,067,600-2.88
14STATE STREET EUROPE LIMITED16,541,218,480+1.50
15UBS AG HONG KONG BRANCH15,943,340,644+4.72
16บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,897,840,872-0.02
17CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH7,815,054,281+4.69
18บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)7,742,343,227-
19บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด7,694,839,132+4.72
20บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)7,119,553,000-2.69
21บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,614,882,577-
22STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6,513,504,797+1.25
23ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,120,658,920-
24WORTH ACCESS TRADING LIMITED5,393,270,693+4.72
25บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด5,030,221,403+4.72
26บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด4,023,200,790-
27บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด3,716,478,259+4.72
28กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส3,389,971,640-
29บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)3,026,209,032+3.92
30กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,978,687,900-0.96
31บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,953,500,000-
32UBS AG LONDON BRANCH2,819,209,726+4.64
33King's Eye Investments Ltd.2,748,900,000+3.92
34บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,648,438,730-
35C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,515,402,933+4.72
36THE BANK OF NEW YORK MELLON2,375,894,520-
37LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,264,623,903-0.72
38นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,182,129,180-0.84
39นาย สุนทร เด่นธรรม2,004,134,440+1.30
40ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1,974,096,260-
41บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,861,675,062-
42นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,640,980,250-
43SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,639,604,291-2.02
44บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,517,040,000+0.68
45บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,417,500,000-
46กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,414,646,490-
47CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,412,328,100+4.72
48บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)1,410,356,474+4.72
49บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,325,357,140-0.56
50ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,287,348,726-0.03
51บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,278,790,420-
52นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,178,100,000-
53บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด1,136,687,640+4.72
54บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,112,608,692-
55นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,085,983,576-0.58
56นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,064,494,476+0.56
57บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,030,170,233+4.72
58กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,026,476,150-
59BBHISL NOMINEES LIMITED1,007,106,170+0.22
60มหาวิทยาลัยมหิดล1,006,416,556-
61นาย พิธาน องค์โฆษิต979,025,400-0.74
62นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์969,848,370-
63นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์969,262,656-0.58
64TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD962,901,598+0.42
65ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)914,265,370-
66นาย ทิศชวน นานาวราทร904,500,000-0.74
67ธนาคาร ออมสิน874,298,080-
68บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)872,815,204-
69กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว848,692,878+0.05
70น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา772,861,383+0.56
71บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด742,111,169-0.92
72นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์741,160,350-
73NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC733,195,050-
74นาง วิมลทิพย์ พงศธร713,220,984-0.83
75บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด675,734,927-
76นาย จิรสิทธ วุฒิไกร675,000,000-0.74
77นาย เอกชัย สุขุมวิทยา623,070,000+0.56
78นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์615,997,200-2.88
79บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด583,049,363-2.02
80บริษัท เมโทรฟอส จำกัด529,115,325-
81น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา524,408,175+0.56
82นาง ธัญญา ตู้จินดา487,067,850-0.74
83นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร439,076,797-0.07
84EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT424,710,095-0.58
85นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์418,210,425-0.74
86TIS Inc.413,306,716-0.53
87นาง ชลิดา อนันตรัมพร406,062,278-0.92
88BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH393,993,666+3.92
89นาย บูรณะ ชวลิตธำรง381,150,000-
90นาย สมบัติ อนันตรัมพร370,123,158-0.92
91นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ353,819,725-0.84
92นาย แกลิก อมตานนท์344,647,800-0.84
93บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)336,000,000-
94AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P315,000,000-
95บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)284,175,000-0.74
96กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ264,337,183+0.36
97สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ263,500,000+2.58
98กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25249,563,887-0.10
99บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)248,000,000+2.58
100นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์247,324,175+0.43