คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)279,684,060,248-0.44
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.160,165,929,000-0.43
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด107,976,222,480-0.38
4TELENOR ASIA PTE LTD61,559,522,317+0.41
5บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)47,354,552,300-0.59
6SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.44,272,648,358-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED38,531,522,533-0.43
8บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด32,391,079,300+0.41
9สำนักงานประกันสังคม29,327,185,096-0.32
10บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด27,962,310,135-2.63
11CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED27,388,991,869-2.63
12STATE STREET EUROPE LIMITED22,779,866,548-0.47
13นาย พิชญ์ โพธารามิก22,588,100,862-1.62
14THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED21,058,650,645-
15UBS AG HONG KONG BRANCH13,717,289,309-2.63
16บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)10,577,214,400+0.49
17บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)8,236,860,250+0.44
18CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH6,716,689,291-2.63
19บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,620,465,366-2.63
20ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)5,164,706,000-0.39
21บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,030,284,455+5.31
22STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY4,884,198,693-0.33
23GIC PRIVATE LIMITED4,719,676,500-0.43
24WORTH ACCESS TRADING LIMITED4,640,247,993-2.63
25บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,327,888,604-2.63
26UBS AG LONDON BRANCH4,283,204,437-1.49
27THE BANK OF NEW YORK MELLON3,774,861,660-0.26
28กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,728,455,025+0.13
29บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด3,197,573,747-2.63
30กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส3,051,377,490-0.45
31บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,961,930,400-0.24
32บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,588,148,750+0.10
33บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)2,261,305,544-
34บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,216,332,800+0.51
35C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,164,195,731-2.63
36นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,053,768,640-
37King's Eye Investments Ltd.2,045,505,000-
38บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,941,624,298-0.59
39นาย สุนทร เด่นธรรม1,939,065,140-0.67
40นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,829,789,625-
41บริษัท เรียล มูฟ จำกัด1,798,957,289-0.59
42กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,715,807,540-0.25
43LGT BANK (SINGAPORE) LTD1,660,833,604-1.60
44SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,432,583,547-2.31
45กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,372,176,200-
46บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,338,367,500-0.59
47มหาวิทยาลัยมหิดล1,307,649,299-0.59
48CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,215,135,120-2.63
49บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)1,213,438,777-2.63
50GOLDMAN SACHS AND CO LLC1,169,916,510-
51ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,137,123,496+1.44
52บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,129,286,398-0.30
53BBHISL NOMINEES LIMITED1,101,529,922+0.28
54นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,089,989,909+2.72
55กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล1,061,619,225-
56บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,028,869,990+0.16
57นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,022,016,200-0.59
58บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,001,040,000-3.61
59บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด977,980,309-2.63
60Principal Property Income Fund937,665,175-0.59
61ธนาคาร ออมสิน906,603,523-0.59
62บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด886,335,144-2.63
63บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)878,576,065-0.59
64กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์859,167,624-0.59
65นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์846,056,972-
66ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)834,528,300-0.59
67น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา790,036,080+2.72
68นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์755,123,232-
69NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC726,035,310+0.51
70นาย พิธาน องค์โฆษิต716,501,552-1.62
71กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว687,362,450+0.90
72นาย ทิศชวน นานาวราทร661,960,000-1.62
73TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD658,185,902+0.62
74นาย เอกชัย สุขุมวิทยา636,916,000+2.72
75MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC600,930,000+0.51
76บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด599,135,623-2.27
77นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์594,000,000+0.51
78นาง วิมลทิพย์ พงศธร542,283,724-0.43
79น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา536,061,690+2.72
80บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด509,432,019-2.31
81บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด499,072,201-1.77
82บริษัท เมโทรฟอส จำกัด390,784,521-1.77
83นาย บูรณะ ชวลิตธำรง386,812,800+0.51
84นาง ธัญญา ตู้จินดา381,161,508-1.62
85บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)370,362,668-1.62
86AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1366,304,950+0.51
87นาย จิรสิทธ วุฒิไกร360,620,000-1.62
88N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1357,128,902-1.62
89กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์352,836,000+0.51
90นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ333,006,800-
91TIS Inc.329,765,997+0.67
92นาง ชลิดา อนันตรัมพร327,830,096-2.27
93นาย แกลิก อมตานนท์324,374,400-
94นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์320,048,274-1.62
95EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT308,476,154-1.06
96นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร306,916,019-0.37
97บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)304,025,040+0.51
98นาย สมบัติ อนันตรัมพร298,815,026-2.27
99BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH293,177,640-
100นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย263,055,600+2.72