คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)270,441,095,833+0.88
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.154,619,057,000+0.90
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด81,917,923,386+1.10
4TELENOR ASIA PTE LTD59,288,884,199+0.85
5SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.43,935,974,226+3.07
6บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)42,751,664,680-0.58
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED39,694,926,119+1.23
8บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด34,952,887,669-
9CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED34,236,239,836-
10THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED33,262,286,310+3.07
11บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด31,196,326,375+0.85
12สำนักงานประกันสังคม31,009,454,539+0.89
13นาย พิชญ์ โพธารามิก29,949,809,847-2.29
14STATE STREET EUROPE LIMITED18,196,641,611+0.58
15UBS AG HONG KONG BRANCH17,146,611,636-
16บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)14,923,092,296-0.09
17CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH8,394,288,129-
18บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด8,275,581,708-
19บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)8,014,733,438+0.78
20STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY7,189,946,149+0.57
21บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,980,121,492-0.58
22บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,689,739,054-0.43
23ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,479,312,480-0.49
24WORTH ACCESS TRADING LIMITED5,800,309,991-
25บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด5,409,860,755-
26บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด4,411,997,505+3.07
27บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด3,996,967,184-
28กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส3,592,566,840-0.45
29กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,299,455,700+2.31
30บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)3,137,500,000-0.38
31UBS AG LONDON BRANCH3,026,424,515-0.01
32บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)2,848,196,736-2.60
33บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,831,142,970-0.20
34C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,705,244,664-
35King's Eye Investments Ltd.2,587,200,000-2.60
36THE BANK OF NEW YORK MELLON2,507,078,880-0.58
37นาย สุนทร เด่นธรรม2,199,342,340+1.18
38LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,197,985,417-2.28
39นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,090,443,080+0.88
40ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)2,083,095,440-0.58
41บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,964,466,937-0.58
42นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,799,562,375+3.07
43บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,525,500,000-
44CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,518,918,900-
45บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)1,516,798,472-
46กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,503,987,660-0.36
47SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,490,549,355-0.56
48บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,471,484,160-1.98
49บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,349,398,480-0.58
50ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,343,483,154+0.22
51นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,324,704,237-4.46
52บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,279,680,000-
53นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,267,860,000-
54บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด1,222,475,386-
55นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,212,260,736-2.08
56บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,180,559,457-0.42
57กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,125,673,425+3.07
58บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,107,918,929-
59BBHISL NOMINEES LIMITED1,087,382,745+0.20
60นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์1,081,967,616-2.08
61มหาวิทยาลัยมหิดล1,061,985,568-0.58
62นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,023,398,280-0.58
63ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)964,746,280-0.58
64น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา961,783,054-4.46
65นาย พิธาน องค์โฆษิต950,017,240-2.29
66ธนาคาร ออมสิน922,572,207-0.58
67บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)921,007,454-0.58
68กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว897,365,395-0.44
69นาย ทิศชวน นานาวราทร877,700,000-2.29
70นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์797,629,710-
71NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC789,057,530-
72นาย เอกชัย สุขุมวิทยา775,376,000-4.46
73TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD755,694,925+1.08
74นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์695,958,375+0.85
75บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด687,644,294-0.99
76นาย จิรสิทธ วุฒิไกร655,000,000-2.29
77นาง วิมลทิพย์ พงศธร654,277,101+0.90
78น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา652,596,840-4.46
79บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด578,570,428+0.76
80บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด530,044,875-0.56
81นาง ธัญญา ตู้จินดา472,636,210-2.29
82บริษัท เมโทรฟอส จำกัด453,033,383+0.76
83นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร424,932,465-1.73
84EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT418,037,702-2.42
85นาย บูรณะ ชวลิตธำรง410,190,000-
86นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์405,819,005-2.29
87TIS Inc.380,330,117-1.73
88นาง ชลิดา อนันตรัมพร376,259,542-0.99
89BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH370,817,568-2.60
90บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)361,600,000-
91นาย สมบัติ อนันตรัมพร342,958,155-0.99
92AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P339,000,000-
93นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ338,953,350+0.88
94นาย แกลิก อมตานนท์330,166,800+0.88
95นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย304,080,000-4.46
96บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)275,755,000-2.29
97กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ272,051,469+0.13
98กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25267,068,988-0.87
99สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ266,900,000-1.27
100บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)262,276,000-4.46