คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)242,264,726,968-0.99
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.138,671,800,000-1.00
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด89,433,898,736-0.19
4บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)52,544,273,531-1.17
5TELENOR ASIA PTE LTD40,619,193,004+3.73
6SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.36,697,480,388-0.46
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED33,881,948,866-0.85
8นาย พิชญ์ โพธารามิก25,543,819,794-
9สำนักงานประกันสังคม25,438,954,078-0.58
10บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด23,915,133,668-0.51
11CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED23,424,795,677-0.51
12บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด21,372,802,325+3.73
13STATE STREET EUROPE LIMITED20,046,225,606-0.76
14THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED17,455,459,470-0.46
15UBS AG HONG KONG BRANCH11,731,892,172-0.51
16บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)10,577,214,400-
17CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH5,746,990,833-0.51
18บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด5,662,240,116-0.51
19บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)5,514,046,313+3.57
20บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,777,970,027-0.91
21ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,606,506,000-0.93
22THE BANK OF NEW YORK MELLON4,412,542,698-0.66
23STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY4,301,023,190-0.87
24GIC PRIVATE LIMITED4,086,300,000-1.00
25WORTH ACCESS TRADING LIMITED3,968,633,152-0.51
26บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด3,701,483,674-0.51
27UBS AG LONDON BRANCH3,616,500,084-0.49
28กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส3,474,570,840-1.04
29บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)3,077,960,400-0.81
30กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,890,762,125+0.67
31บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,734,767,021-0.51
32บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,695,255,676-0.46
33นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,365,501,380+0.78
34บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,216,332,800-
35กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,150,159,807-0.88
36บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)2,048,904,225-0.79
37บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด1,996,110,189-1.17
38นาย สุนทร เด่นธรรม1,965,092,860-3.31
39บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,953,045,617-1.17
40King's Eye Investments Ltd.1,852,812,500-0.80
41C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED1,850,956,875-0.51
42LGT BANK (SINGAPORE) LTD1,778,426,287-
43บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,539,189,126-1.17
44นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,516,707,750-0.46
45มหาวิทยาลัยมหิดล1,464,118,177-1.17
46PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND1,339,274,428-1.17
47SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,333,213,590-0.62
48บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,274,237,395-2.37
49นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,224,530,983-1.17
50บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,206,595,653-0.89
51นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,167,000,065+1.02
52ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,144,803,499-0.39
53กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,137,393,200-0.46
54BBHISL NOMINEES LIMITED1,104,304,918-0.63
55บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,083,600,000+17.14
56นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,054,414,286-2.40
57CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,039,260,300-0.51
58บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)1,037,809,481-0.51
59ธนาคาร ออมสิน1,008,950,992-1.17
60GOLDMAN SACHS AND CO LLC969,740,682-0.46
61นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์941,086,416-2.40
62กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล879,973,350-0.46
63น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา845,853,847+1.02
64บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด836,430,527-0.51
65NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC800,285,310-
66กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว762,529,730-2.44
67บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด758,049,794-0.51
68นาย ทิศชวน นานาวราทร743,700,000-
69นาย เอกชัย สุขุมวิทยา681,915,500+1.02
70Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited648,240,000-
71นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์594,000,000-
72นาย จิรสิทธ วุฒิไกร577,200,000-
73น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา573,935,614+1.02
74นาง วิมลทิพย์ พงศธร542,283,724+6.09
75บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด531,052,029+1.03
76TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD515,985,244-1.57
77บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด490,239,065-
78บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด474,095,694-0.62
79นาง ธัญญา ตู้จินดา428,228,010-
80นาย บูรณะ ชวลิตธำรง386,812,800-
81บริษัท เมโทรฟอส จำกัด383,867,981-
82นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ383,552,475+0.78
83นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์379,825,905-
84นาย แกลิก อมตานนท์373,609,800+0.78
85AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1366,304,950-
86TIS Inc.358,345,717+1.23
87กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์352,836,000-
88นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร352,442,796+3.43
89EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT329,022,566-0.10
90นาง ชลิดา อนันตรัมพร290,576,676+1.03
91นาย สุชิน สถิตย์พัฒนพันธ์289,710,000-
92N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1283,360,245-
93นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย281,641,050+1.02
94นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์270,341,430+0.78
95BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH265,559,456-0.80
96นาย สมบัติ อนันตรัมพร264,858,773+1.03
97บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)255,377,995+1.02
98กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ229,696,587-2.05
99กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25228,220,319-2.44
100นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร223,854,755-2.21