คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)204,775,481,126+0.71
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.115,790,953,000+0.60
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด73,657,176,398+1.43
4SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.38,380,851,048+2.63
5TELENOR ASIA PTE LTD33,939,152,313+0.80
6บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)29,329,630,503+0.85
7บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)28,837,332,498+2.63
8สำนักงานประกันสังคม23,507,717,785+0.87
9CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED19,580,726,643-
10บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด19,401,569,822-
11บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)18,554,316,240-0.12
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED15,256,318,719+1.07
13บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด14,191,278,844+0.80
14นาย พิชญ์ โพธารามิก12,894,423,162-
15STATE STREET EUROPE LIMITED10,230,461,843+1.00
16THE BANK OF NEW YORK MELLON10,041,980,872+0.84
17UBS AG HONG KONG BRANCH9,994,240,201-
18THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED9,504,947,220+2.63
19GIC PRIVATE LIMITED7,984,183,721+0.91
20บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)7,849,011,024+1.68
21King's Eye Investments Ltd.7,114,800,000+1.67
22นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา6,294,589,808+3.80
23บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,606,077,579-0.51
24CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,768,975,010-
25บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด4,688,580,541-
26ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,355,620,900+0.52
27SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.4,223,223,173+3.92
28บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)4,207,664,063+0.80
29นาย เอกชัย สุขุมวิทยา3,737,654,004+3.80
30UBS AG LONDON BRANCH3,707,345,329-
31บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)3,613,934,720+0.35
32น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา3,540,447,489+3.80
33บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด3,094,060,712-
34STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,918,002,022+0.60
35น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา2,640,393,656+3.80
36นาย สุนทร เด่นธรรม2,638,899,720+2.97
37นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,567,210,800+0.71
38WORTH ACCESS TRADING LIMITED2,520,715,273-
39SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC2,292,567,817+0.60
40บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,166,067,200-
41NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,161,751,078-
42บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,114,259,139-
43กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล1,966,412,097+0.85
44นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,768,316,700+2.63
45บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,646,879,220+4.08
46THAI ALLIANCE CO.,LTD.1,501,793,813+3.92
47ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,428,231,520+0.31
48บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,414,141,767+6.82
49นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ1,363,600,770+0.62
50บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,348,317,489+0.85
51บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,249,160,508+0.85
52นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,199,934,162+6.88
53นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล1,153,598,490-0.58
54TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD1,137,605,263-
55บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด1,094,873,670-0.58
56บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด1,092,997,800-0.58
57มหาวิทยาลัยมหิดล1,066,967,163+0.85
58นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์1,065,061,872+6.88
59นาย พีรนาถ โชควัฒนา1,031,994,973+3.80
60BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH1,019,748,312+1.67
61น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี1,000,491,550+3.80
62นาง วิมลทิพย์ พงศธร748,587,314-
63กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว734,545,164+5.00
64บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)687,810,000+2.97
65TIS Inc.687,012,494-
66นาง ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ677,385,105+0.62
67บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด650,879,154-
68นาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา611,704,620-0.58
69นาย ชลิต อำพันแสง598,500,000-0.58
70นาง ลลนา ธาราสุข595,940,130-0.58
71นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์594,909,000-0.58
72นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุุฒิ592,254,262+0.62
73นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต566,842,800+3.74
74บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด529,988,178-
75กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30517,430,250+3.80
76นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร504,249,351+5.45
77น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม487,461,150-0.58
78นาย นวมินทร์ ประสพเนตร424,538,280-0.58
79นาย ทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี418,380,090+3.80
80กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว417,503,150+3.80
81นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ416,258,500+0.71
82บริษัท เมโทรฟอส จำกัด414,992,412-
83นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร410,326,328+6.11
84นาย แกลิก อมตานนท์405,468,000+0.71
85นาย ภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ401,271,892+0.62
86นาย ทิศชวน นานาวราทร377,880,000-
87นาง ชลิดา อนันตรัมพร356,142,695-
88นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ347,028,665+6.56
89นาย สมบัติ อนันตรัมพร324,951,379-
90สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ311,100,000-0.55
91นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์309,212,400+0.71
92นาง ณัฏฐญา นากะพันธ์299,084,870+0.62
93นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์297,925,000+0.80
94บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)292,800,000-0.55
95บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)292,800,000-0.55
96น.ส. พรชนินทร์ ศรีวงษ์รัตน์291,997,650+0.62
97นาย ฮารกิชิน ทันวานี279,800,000-
98บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด278,517,600-
99นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์255,340,470+4.08
100นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์245,969,325+6.88