คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)233,655,792,912-0.77
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.132,778,248,500-0.78
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด81,092,509,975-0.40
4TELENOR ASIA PTE LTD54,999,901,087-0.46
5SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.39,895,884,642+0.42
6บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)38,774,765,640-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED37,195,521,664-0.43
8บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด34,369,683,002-0.95
9CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED31,533,378,797-0.95
10THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED30,717,415,270+0.51
11บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด28,939,570,850-0.46
12สำนักงานประกันสังคม24,878,261,898-0.50
13นาย พิชญ์ โพธารามิก24,268,142,454-
14STATE STREET EUROPE LIMITED16,682,284,316-0.54
15UBS AG HONG KONG BRANCH15,792,931,770-0.95
16บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,643,845,160+0.02
17CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH7,741,380,893-0.94
18บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด7,622,246,310-0.95
19บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)7,469,116,125-0.44
20บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,330,807,865-
21STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6,087,256,264-0.46
22บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด6,051,233,310+0.42
23ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)5,881,395,040-
24WORTH ACCESS TRADING LIMITED5,342,390,781-0.95
25บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,982,766,485-0.95
26บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,733,655,206+3.15
27กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส4,116,627,670-
28ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)3,668,187,120-
29บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)3,541,377,204-
30King's Eye Investments Ltd.3,207,050,000-
31บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,861,104,643-0.95
32บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,850,500,000-
33C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,491,672,717-0.95
34นาย สุนทร เด่นธรรม2,305,871,200+0.62
35นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,218,803,620-
36ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)2,050,445,727+0.22
37บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,017,846,850-
38NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC1,930,913,880-0.29
39กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,897,119,825+0.42
40LGT BANK (SINGAPORE) LTD1,885,453,786-
41SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,871,467,524-
42กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล1,836,850,725+0.42
43บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,781,725,826-
44UBS AG LONDON BRANCH1,667,347,497-0.93
45นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,592,610,375+0.42
46บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,527,000,000-
47กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,420,642,690-
48CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,399,004,250-0.95
49บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)1,397,051,224-0.95
50บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,277,407,495-2.41
51บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S1,276,315,225-
52บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,164,763,080-
53นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,155,660,000-
54C.P. INTERFOOD (THAILAND) CO., LTD1,102,500,000-0.95
55บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,098,658,990-0.95
56CREATIVE LIGHT INVESTMENTS LIMITED1,072,360,249-0.95
57บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,072,254,186-
58TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD1,011,656,109+0.40
59BBHISL NOMINEES LIMITED992,547,140-
60นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา986,663,788+5.59
61มหาวิทยาลัยมหิดล963,196,213-
62นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์925,932,126-2.72
63นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์896,998,440-
64BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH892,259,277-
65CHASE NOMINEES LIMITED878,604,568-0.95
66ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)875,002,440-
67นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์847,652,920-
68ธนาคาร ออมสิน836,751,536-
69นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์828,381,456-2.72
70น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา768,567,709+5.59
71บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)765,912,342-
72กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว754,522,706-0.57
73นาง วิมลทิพย์ พงศธร695,537,819-
74บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)669,500,000-
75บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด665,500,788-
76บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด649,235,518+1.36
77นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์645,825,000-0.46
78นาย เอกชัย สุขุมวิทยา619,608,500+5.59
79นาย ทิศชวน นานาวราทร615,850,000-
80นาย พิธาน องค์โฆษิต610,350,290-
81น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา521,494,796+5.59
82บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)515,000,000-
83บริษัท เมโทรฟอส จำกัด508,365,705+1.36
84นาย จิรสิทธ วุฒิไกร497,200,000-
85บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด441,181,688+0.82
86MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC417,231,220-
87นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล389,466,660+0.27
88นาง ธัญญา ตู้จินดา367,730,250-
89นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ359,766,275-
90นาย แกลิก อมตานนท์350,440,200-
91นาย บูรณะ ชวลิตธำรง340,930,000-
92EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT321,471,858+0.32
93TIS Inc.317,846,790-1.67
94AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P309,000,000-
95สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ283,900,000-
96นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร272,808,090-0.94
97บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)267,200,000-
98กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ243,653,666+0.14
99นาง ชลิดา อนันตรัมพร241,402,163+0.82
100นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์236,570,950+0.45