คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.196,153,905,302+1.36
2DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED70,458,293,150+1.36
3CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES63,434,269,140+1.36
4DELTA ELECTRONICS INC.25,370,027,380+1.36
5RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED22,249,555,600+1.42
6THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH22,093,400,000+1.36
7UBS AG HONG KONG BRANCH20,096,920,000+1.36
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด19,515,417,058+1.82
9OMAC (HK) LIMITED10,176,320,000+1.69
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED10,041,020,504+1.76
11นาย พิธาน องค์โฆษิต9,732,063,957+2.53
12นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ7,691,410,081+2.64
13KINPO ELECTRONICS. INC.5,864,461,094+15.33
14LGT BANK (SINGAPORE) LTD5,597,570,300+1.78
15MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC5,560,442,591+2.89
16MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.4,740,559,560+2.20
17STATE STREET EUROPE LIMITED4,560,933,598+1.57
18นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต4,225,519,452+2.53
19น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต3,913,885,545+2.53
20บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด3,819,000,000-0.88
21บริษัท โอแมค จำกัด2,415,422,240+1.69
22RAINBOW JOY LIMITED2,360,000,000+1.69
23FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK2,299,638,579+15.33
24THE BANK OF NEW YORK MELLON1,862,046,962+1.69
25นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา1,841,100,000-0.88
26นาย ปัญจะ เสนาดิสัย1,474,347,375+2.53
27กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,471,913,725+2.03
28BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC1,185,000,000+2.53
29กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว977,026,575+2.53
30นาย มหิธร พงษารัตน์964,590,000+2.53
31กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว824,772,800+1.69
32EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.820,421,808+2.64
33KGI ASIA LIMITED752,076,641+15.33
34กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ686,411,250+2.53
35นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม663,787,530-1.34
36นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์652,330,650+2.53
37นาง ธัญญา ตู้จินดา633,975,000+2.53
38MR. CHERN KUAN-JAN605,078,617+15.33
39BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH592,500,000+2.53
40บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)558,613,848+2.64
41CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED524,786,256+2.53
42น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท510,506,250-0.88
43นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์494,422,823+2.53
44นาง จันทิมา องค์โฆษิต478,008,263+2.53
45OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED437,454,600+2.53
46น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี435,967,603+2.53
47นาง อุบล จิระมงคล431,917,688+2.53
48BBHISL NOMINEES LIMITED429,867,312+2.20
49น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี424,007,813+2.53
50นาย วิทิต พงศ์พิโรดม417,852,978+15.33
51นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์413,393,175+2.53
52NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT388,549,650+2.53
53น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี371,690,063+2.53
54กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25355,298,550+2.53
55นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์338,160,000-4.17
56นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส296,685,000-0.88
57นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล260,209,334+8.52
58นาย สุเมธ เศษธะพานิช252,000,000-4.17
59นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์225,520,438+2.26
60นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล210,229,800+2.20
61นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล200,376,660-0.88
62นาย กฤษฎา พฤติภัทร200,160,000-4.17
63MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI189,401,612+15.33
64บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด185,071,991+8.52
65นาย เอกภาพ ดวงแก้ว176,557,500-0.88
66น.ส. นันทิชา ไชยกุล167,250,000+8.52
67น.ส. ลักษิกา ไชยกุล165,020,000+8.52
68นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์157,932,948-4.17
69นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย154,734,000+2.64
70นาง วารี ภัทราวณิชย์140,360,800-4.17
71นาย สมนึก ไชยกุล138,904,666+8.52
72นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี136,200,000-4.17
73น.ส. อรนุช ไชยกุล135,717,800+8.52
74นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม127,563,714+15.33
75MR. SHEN, SHYH-YONG126,841,064+15.33
76น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์112,760,220+2.26
77น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์112,760,220+2.26
78นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี112,585,344+2.64
79นาย เพชร ไวลิขิต108,907,402+8.52
80น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต106,269,312+8.52
81นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล100,803,885+8.52
82น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์98,641,032-4.17
83MR. KENNETH RUDY KAMON93,237,600+2.20
84นาย ศรัณย์ ไชยกุล91,523,660+8.52
85น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา76,323,000-0.88
86นาง ประจิตรา วรนาวิน71,421,000-0.88
87น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์70,800,000+2.26
88นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช69,571,200-4.17
89นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์68,818,366+2.26
90UBS AG SINGAPORE BRANCH65,084,569+2.64
91น.ส. สุมิตรา รัตนภุชพงศ์64,800,000-4.17
92นาย อนันต์ มานัสสถิตย์62,991,270+2.26
93MR. PETER ERIC DENNIS62,614,200+2.20
94SOJITZ ASIA PTE. LTD.61,215,000+2.20
95SUMITOMO CORPORATION61,215,000+2.20
96นาย ธนกฤต สร้อยแสงทอง55,994,854+8.52
97นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์53,100,000+2.26
98นาย อรรถพล มานัสสถิตย์53,100,000+2.26
99นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร50,231,820-0.88
100นาย อนันต์ ศิริโหราชัย49,938,000+2.64