คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES35,767,123,435+0.50
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด8,165,314,072+0.61
3OMAC (HK) LIMITED4,915,680,000+1.75
4นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,582,012,677-0.86
5DELTA ELECTRONICS INC.3,490,971,070+0.50
6KINPO ELECTRONICS, INC.3,384,728,298-0.54
7นาย พิธาน องค์โฆษิต2,866,728,748-
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED2,787,142,284+0.62
9UBS AG SINGAPORE BRANCH2,753,611,232+0.46
10MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,415,002,040-
11LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,372,228,850+1.75
12STATE STREET EUROPE LIMITED2,320,030,456+1.13
13APCO CAPITAL PTE. LTD.1,575,200,000-
14FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,544,282,842-0.54
15RBC INVESTOR SERVICES TRUST1,495,726,170+0.50
16นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,240,653,403-
17น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,181,770,118-
18บริษัท โอแมค จำกัด1,166,771,760+1.75
19RAINBOW JOY LIMITED1,140,000,000+1.75
20BNY MELLON NOMINEES LIMITED1,025,189,138+0.50
21EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.777,066,184-0.86
22SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED730,313,325+0.50
23J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND568,165,990+0.40
24HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU559,413,750+0.50
25KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.553,449,955-0.54
26KGI ASIA LIMITED511,157,910-0.54
27กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว502,705,390-
28BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH491,074,950+1.75
29บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)447,980,246-0.86
30นาย ปัญจะ เสนาดิสัย440,939,650-
31MR. CHERN KUAN-JAN406,330,166-0.54
32BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG374,544,150+1.75
33DEUTSCHE BANK AG, LONDON372,437,500+0.50
34BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC358,000,000-
35BBHISL NOMINEES LIMITED356,755,130-
36STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY350,096,850+1.75
37นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร328,823,000-
38BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH313,200,750+1.75
39กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล297,451,460-
40กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท294,479,100+1.75
41กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว286,487,700+1.75
42NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT279,608,342+1.75
43นาย วิทิต พงศ์พิโรดม274,622,000-0.54
44นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย206,205,000-0.86
45กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ206,086,350+1.75
46EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES200,898,644+0.97
47STATE STREET TRUST COMPANY CANADA198,328,650+1.75
48นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์197,075,420-
49กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว190,833,150+1.75
50GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND184,817,500-
51DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM179,000,000-
52MR. MOONG-CHU HUI178,980,000+1.75
53EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD166,635,098+1.10
54กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล165,557,100-
55CLEARSTREAM NOMINESS LIMITED165,303,994-
56EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT162,763,514-0.29
57กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25151,165,500-
58นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์150,708,128-0.86
59N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1149,350,204-0.86
60นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์145,350,000+1.75
61นาง จันทิมา องค์โฆษิต144,410,935-
62RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.136,775,177+1.75
63กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ131,285,250+1.75
64นาง อุบล จิระมงคล130,486,525-
65น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี128,096,875-
66นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์124,890,090-
67OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED123,209,280-
68CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD121,037,908-0.86
69MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC112,840,011-4.67
70น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี112,291,175-
71นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์107,726,000-1.64
72นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล107,098,200-
73นาย เพชร ไวลิขิต106,571,400-4.67
74นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี103,579,684-0.86
75BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE100,800,325-0.86
76นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์94,446,000+1.01
77นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล92,105,366-0.86
78นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม87,952,000-0.54
79นาย อนันต์ ศิริโหราชัย86,361,012-0.86
80นาย อนันต์ มานัสสถิตย์84,732,405+1.01
81น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์82,080,000-
82MR. SHEN, SHYH-YONG72,219,005-0.54
83นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล71,093,550-4.67
84บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)65,804,326-0.86
85น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์65,080,000-
86MR. KENNETH RUDY KAMON63,423,000-
87บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด62,243,943-4.67
88นาย กรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช59,648,000-0.86
89นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช57,734,692-0.33
90บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)57,318,000-0.86
91นาง อรอร อัครเศรณี56,050,000-
92บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)55,920,000-0.86
93นาย สมนึก ไชยกุล51,069,066-4.67
94นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์50,490,000+1.01
95นาย อรรถพล มานัสสถิตย์50,490,000+1.01
96นาย สุเมธ เศษธะพานิช47,893,088-0.20
97MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI46,024,428-0.54
98นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์45,825,729+1.01
99น.ส. อรนุช ไชยกุล45,645,000-4.67
100น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์45,540,000+1.01