คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.32,335,998,013+14.88
2DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED11,615,059,225+14.88
3CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES10,457,147,910+14.88
4OMAC (HK) LIMITED5,217,520,000+8.26
5นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,717,073,091+4.64
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,354,330,787+8.50
7DELTA ELECTRONICS INC.4,182,252,470+14.88
8THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH3,642,100,000+14.88
9KINPO ELECTRONICS, INC.3,568,680,923-3.09
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED3,568,284,730+10.04
11RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED3,482,156,150+14.88
12นาย พิธาน องค์โฆษิต3,426,321,945+8.37
13UBS AG HONG KONG BRANCH3,312,980,000+14.88
14LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,855,568,175+8.28
15APCO CAPITAL PTE. LTD.2,050,400,000+8.37
16MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.1,990,140,570-
17นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,661,184,125+8.37
18FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,628,211,257-3.09
19น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,538,868,422+8.37
20บริษัท โอแมค จำกัด1,238,415,640+8.26
21RAINBOW JOY LIMITED1,210,000,000+8.26
22STATE STREET EUROPE LIMITED1,082,293,424+8.26
23กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว715,368,250+8.37
24KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.583,528,757-3.09
25นาย ปัญจะ เสนาดิสัย579,785,550+8.37
26KGI ASIA LIMITED532,492,220-3.09
27EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.503,592,248+4.64
28BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC466,000,000+8.37
29MR. CHERN KUAN-JAN428,413,327-3.09
30น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท420,943,750-1.70
31BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH415,353,675+8.26
32UBS AG LONDON BRANCH415,290,150+8.26
33บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)342,888,988+4.64
34NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT335,010,260+8.32
35THE BANK OF NEW YORK MELLON334,365,350+8.26
36THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED288,512,250+8.37
37นาย วิทิต พงศ์พิโรดม287,250,149-3.09
38BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH271,297,125+8.26
39กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25260,971,650+8.37
40กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท259,596,425+8.26
41นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์256,528,340+8.37
42BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG240,477,669+8.26
43BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH233,000,000+8.37
44นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร228,340,000+8.37
45นาย มหิธร พงษารัตน์223,680,000+8.37
46นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส220,430,000-1.70
47กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว220,419,650+8.26
48CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED213,092,527+8.37
49นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์211,691,544+8.37
50น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์208,000,000-
51EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD203,417,690+5.71
52MR. MOONG-CHU HUI189,970,000+8.26
53กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว189,648,020+8.37
54นาง จันทิมา องค์โฆษิต187,976,245+8.37
55BBHISL NOMINEES LIMITED184,723,950-
56นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์183,170,000-
57NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT176,412,525+8.26
58SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC172,564,150+8.26
59กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว172,561,125+8.26
60OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED172,028,560+8.37
61นาง อุบล จิระมงคล169,851,175+8.37
62น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี166,740,625+8.37
63กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ166,706,840+8.37
64นาย กฤษฎา พฤติภัทร166,400,000-
65นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล165,222,860-1.70
66นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์164,453,730+8.37
67EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT158,983,624+8.26
68N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1157,785,270+8.37
69กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ151,922,990+8.37
70NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC149,867,575+8.26
71นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช149,500,000-
72น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี146,166,725+8.37
73นาย เอกภาพ ดวงแก้ว145,136,000-1.70
74กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว142,417,000+8.26
75น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี138,434,107+8.37
76นาย สุเมธ เศษธะพานิช136,500,000-
77กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)134,555,025+8.26
78กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)134,555,025+8.26
79EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES133,986,204+8.26
80BNY MELLON NOMINEES LIMITED129,498,617+8.26
81กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ125,894,450+8.26
82บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)123,710,400+8.26
83นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย116,874,000+4.64
84นาง ประจิตรา วรนาวิน108,241,000-1.70
85นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา108,100,000-1.70
86นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี106,255,720-1.70
87นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์100,974,902-
88MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI98,812,495-3.09
89นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์94,000,000-1.70
90นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม93,874,660-3.09
91MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC91,776,542+4.92
92นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล88,256,850-
93MR. SHEN, SHYH-YONG84,485,950-3.09
94นาย สิริ สิริพิพัฒน์82,621,500-
95นาย เพชร ไวลิขิต73,710,814+4.92
96นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี66,177,864+4.64
97BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE65,325,532+4.64
98นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล58,978,338+4.92
99MR. KENNETH RUDY KAMON52,265,250-
100บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด50,625,074+4.92