คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES45,151,566,713+4.71
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด9,116,305,828+4.76
3DELTA ELECTRONICS INC.4,406,918,925+4.71
4นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,326,363,901-
5OMAC (HK) LIMITED4,312,000,000+5.00
6UBS AG SINGAPORE BRANCH3,454,326,050+4.62
7KINPO ELECTRONICS, INC.3,403,123,561-1.62
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED3,144,786,642+5.01
9นาย พิธาน องค์โฆษิต2,882,743,992+6.67
10MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,683,335,600-0.28
11STATE STREET EUROPE LIMITED2,477,400,918+4.83
12LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,080,902,500+5.00
13RBC INVESTOR SERVICES TRUST1,888,169,175+4.71
14APCO CAPITAL PTE. LTD.1,584,000,000+6.67
15FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,552,675,683-1.62
16BNY MELLON NOMINEES LIMITED1,294,174,406+4.71
17นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,247,584,428+6.67
18น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,188,372,186+6.67
19บริษัท โอแมค จำกัด1,023,484,000+5.00
20RAINBOW JOY LIMITED1,000,000,000+5.00
21SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED921,930,188+4.71
22EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.733,710,560-
23HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU706,190,625+4.71
24J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND689,330,925+5.02
25KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.556,457,835-1.62
26KGI ASIA LIMITED513,935,942-1.62
27กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว505,513,800+6.67
28DEUTSCHE BANK AG, LONDON470,156,250+4.71
29นาย ปัญจะ เสนาดิสัย443,403,000+6.67
30BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH430,767,500+5.00
31บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)422,985,640-
32MR. CHERN KUAN-JAN408,538,482-1.62
33BBHISL NOMINEES LIMITED382,872,600+2.06
34BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC360,000,000+6.67
35นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร330,660,000+6.67
36BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG328,547,500+5.00
37STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY307,102,500+5.00
38กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล299,113,200+6.67
39นาย วิทิต พงศ์พิโรดม276,114,511-1.62
40BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH274,737,500+5.00
41กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท258,315,000+5.00
42กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว251,305,000+5.00
43NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT245,270,475+5.00
44นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์198,176,400+6.67
45นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย194,700,000-
46GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND185,850,000+6.67
47กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ180,777,500+5.00
48EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES180,291,620+3.41
49DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM180,000,000+6.67
50STATE STREET TRUST COMPANY CANADA173,972,500+5.00
51กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว167,397,500+5.00
52กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล166,482,000+6.67
53CLEARSTREAM NOMINESS LIMITED166,227,480+6.67
54EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT160,340,995+4.54
55MR. MOONG-CHU HUI157,000,000+5.00
56EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD152,288,131+2.91
57กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25152,010,000+6.67
58นาง จันทิมา องค์โฆษิต145,217,700+6.67
59นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์144,812,000-
60MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC144,435,214+0.52
61นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์142,299,520-
62N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1141,017,360-
63นาย เพชร ไวลิขิต136,411,392+0.52
64นาง อุบล จิระมงคล131,215,500+6.67
65น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี128,812,500+6.67
66นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์127,500,000+5.00
67นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์125,587,800+6.67
68OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED123,897,600+6.67
69RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.119,978,225+5.00
70นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล118,998,000-0.28
71กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ115,162,500+5.00
72CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD114,284,720-
73น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี112,918,500+6.67
74นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์106,848,000-
75นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี97,800,560-
76นาย อนันต์ มานัสสถิตย์95,858,883-
77BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE95,176,272-
78นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล90,999,744+0.52
79นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม88,430,000-1.62
80นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล86,966,440-
81น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์82,080,000-
82นาย อนันต์ ศิริโหราชัย81,542,586-
83บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด79,672,247+0.52
84MR. SHEN, SHYH-YONG72,611,499-1.62
85MR. KENNETH RUDY KAMON70,470,000-0.28
86นาย สมนึก ไชยกุล65,368,404+0.52
87น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์65,080,000-
88บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)62,132,840-
89นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช61,774,504-
90นาย สถาพร โพธิ์ทอง60,265,408-
91น.ส. อรนุช ไชยกุล58,425,600+0.52
92นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์57,120,000-
93นาย อรรถพล มานัสสถิตย์57,120,000-
94นาย กรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช56,320,000-
95นาง อรอร อัครเศรณี56,050,000-
96บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)54,120,000-
97บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)52,800,000-
98นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์51,843,249-
99น.ส. นันทิชา ไชยกุล51,840,000+0.52
100น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์51,520,000-