คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1Delta Electronics Int`l (Singapore) Pte. Ltd28,594,642,871+4.67
2CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES19,518,398,045+4.67
3OMAC (HK) LIMITED6,123,040,000-
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5,363,445,437+1.03
5นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,123,178,721-
6DELTA ELECTRONICS INC.3,698,355,490+4.67
7นาย พิธาน องค์โฆษิต3,539,369,012-0.45
8KINPO ELECTRONICS, INC.3,384,728,298-0.54
9THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH3,220,700,000+4.67
10RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED3,076,517,500+4.67
11LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,985,858,850-
12UBS AG HONG KONG BRANCH2,929,660,000+4.67
13MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,608,798,500-
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED2,300,060,735-0.12
15APCO CAPITAL PTE. LTD.1,944,800,000-0.45
16นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,574,979,108-0.45
17FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,544,282,842-0.54
18น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,459,266,823-0.45
19บริษัท โอแมค จำกัด1,453,347,280-
20RAINBOW JOY LIMITED1,420,000,000-
21STATE STREET EUROPE LIMITED1,201,782,068-
22RBC INVESTOR SERVICES TRUST903,536,890+4.67
23กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว737,757,670-0.45
24BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH611,689,850-
25KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.553,449,955-0.54
26นาย ปัญจะ เสนาดิสัย549,925,350-0.45
27EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.546,947,872-
28KGI ASIA LIMITED506,284,895-0.54
29UBS AG LONDON BRANCH472,433,255-
30BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC442,000,000-0.45
31กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล430,068,210-0.45
32MR. CHERN KUAN-JAN406,330,166-0.54
33BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH390,127,250-
34NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT375,306,675-
35บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)372,409,232-
36กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท366,807,300-
37EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT351,429,028-0.17
38กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว322,620,450-
39BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG322,129,663-
40STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY308,242,950-
41นาย วิทิต พงศ์พิโรดม274,622,000-0.54
42BBHISL NOMINEES LIMITED246,417,500-
43นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร244,337,600-0.45
44นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์243,316,580-0.45
45EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD240,036,684-0.10
46กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล232,237,850-0.45
47กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25224,058,640-0.45
48กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ223,184,950-
49MR. MOONG-CHU HUI222,940,000-
50น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ222,828,000-1.29
51DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM221,000,000-0.45
52CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED203,635,146-0.45
53นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์202,193,800-
54บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)200,575,000-
55น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท199,795,000-1.29
56นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์189,274,235-0.45
57นาง จันทิมา องค์โฆษิต178,295,065-0.45
58กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ163,530,750-
59นาง อุบล จิระมงคล161,103,475-0.45
60EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES160,939,108-
61RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.160,216,080-
62น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี158,153,125-0.45
63กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ155,588,420-0.45
64OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED155,433,720-0.45
65นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์154,193,910-0.45
66นาย นิสิต เพชรน้อย149,252,650-
67กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ139,705,150-0.45
68น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี138,638,825-0.45
69น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี130,590,359-0.45
70นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย126,772,000-
71นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล115,692,500-
72นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล108,976,780-1.29
73นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม89,056,000-0.54
74MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC82,749,341-1.82
75MR. SHEN, SHYH-YONG78,291,005-0.54
76นาย เพชร ไวลิขิต78,152,360-1.82
77นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์75,366,000-
78นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี71,390,512-
79BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE70,949,585-
80MR. KENNETH RUDY KAMON68,512,500-
81นาย อนันต์ มานัสสถิตย์67,614,748-
82นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์62,000,000-1.29
83นาย สถาพร โพธิ์ทอง62,000,000-1.29
84น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์61,560,000+33.33
85UBS AG SINGAPORE BRANCH57,958,722-
86MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI56,846,572-0.54
87THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED56,143,552-0.54
88นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล52,135,270-1.82
89น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์48,810,000+33.33
90นาย สุเมธ เศษธะพานิช46,474,240+22.18
91บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด45,645,558-1.82
92นาง อรอร อัครเศรณี42,037,500+33.33
93นาย อรรถพล มานัสสถิตย์40,290,000-
94นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์40,290,000-
95นาย สมนึก ไชยกุล37,450,648-1.82
96นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์36,568,006-
97น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์36,340,000-
98นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช34,500,000+33.33
99SOJITZ ASIA PTE. LTD.33,687,500-
100SUMITOMO CORPORATION33,687,500-