คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.298,239,452,748-
2DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED107,127,323,100-
3CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES96,447,744,360-
4DELTA ELECTRONICS INC.38,573,502,120-
5THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH33,591,600,000-
6RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED33,042,422,100-
7UBS AG HONG KONG BRANCH30,556,080,000-
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด13,663,298,451-
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED12,539,041,598-
10OMAC (HK) LIMITED8,839,600,000-
11นาย พิธาน องค์โฆษิต8,171,648,639-
12นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ8,122,112,606-
13KINPO ELECTRONICS. INC.5,222,366,814-
14LGT BANK (SINGAPORE) LTD4,845,124,625-
15MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC4,740,744,243-
16บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด3,618,000,000-
17นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต3,548,010,004-
18น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต3,286,342,715-
19MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,974,030,290-
20บริษัท โอแมค จำกัด2,098,142,200-
21RAINBOW JOY LIMITED2,050,000,000-
22FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK2,047,853,333-
23นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา1,744,200,000-
24STATE STREET EUROPE LIMITED1,424,257,453-
25นาย ปัญจะ เสนาดิสัย1,237,954,125-
26BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC995,000,000-
27กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30966,004,075-
28EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.867,112,480-
29BBHISL NOMINEES LIMITED827,881,500-
30กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว820,372,525-
31กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ813,087,750-
32นาย มหิธร พงษารัตน์809,930,000-
33UBS AG LONDON BRANCH711,780,500-
34KGI ASIA LIMITED669,732,483-
35BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH594,535,875-
36บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)590,404,880-
37THE BANK OF NEW YORK MELLON555,990,750-
38นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์547,737,550-
39นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม540,000,000-
40NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT539,952,800-
41MR. CHERN KUAN-JAN538,829,133-
42นาง ธัญญา ตู้จินดา532,325,000-
43BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH497,500,000-
44น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท483,637,500-
45CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED440,643,312-
46นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์415,148,278-
47นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์408,610,000-
48กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว402,128,000-
49นาง จันทิมา องค์โฆษิต401,365,588-
50นาย วิทิต พงศ์พิโรดม372,102,652-
51OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED367,314,200-
52น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี366,065,624-
53นาง อุบล จิระมงคล362,665,063-
54น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี356,023,438-
55นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์347,110,725-
56นาย กฤษฎา พฤติภัทร341,330,000-
57MR. MOONG-CHU HUI321,850,000-
58BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH317,673,125-
59นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช313,200,000-
60น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี312,094,188-
61นาย สุเมธ เศษธะพานิช304,500,000-
62กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25298,330,850-
63SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC292,663,125-
64กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว284,842,375-
65นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส281,070,000-
66นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล274,211,630-
67สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด238,379,125-
68EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT214,678,921-
69กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว212,943,750-
70STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY210,212,125-
71กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว206,511,875-
72นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย201,240,000-
73บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด195,031,021-
74นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล189,830,520-
75นาย สิริ สิริพิพัฒน์184,309,500-
76น.ส. นันทิชา ไชยกุล176,250,000-
77น.ส. ลักษิกา ไชยกุล173,900,000-
78MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI168,664,209-
79นาย เอกภาพ ดวงแก้ว167,265,000-
80นาย สมนึก ไชยกุล146,379,357-
81น.ส. อรนุช ไชยกุล143,021,000-
82นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์132,676,325-
83นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล131,889,450-
84น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์122,091,247-
85นาง วารี ภัทราวณิชย์121,123,333-
86นาย เพชร ไวลิขิต114,767,890-
87นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี113,948,640-
88นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม113,596,884-
89MR. SHEN, SHYH-YONG112,953,356-
90BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE112,481,049-
91น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต111,987,840-
92นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล106,228,310-
93นาย ศรัณย์ ไชยกุล96,448,700-
94น.ส. รฐา วีระพงษ์89,900,000-
95MR. KENNETH RUDY KAMON78,104,250-
96UBS AG SINGAPORE BRANCH76,341,938-
97น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา72,306,000-
98นาง ประจิตรา วรนาวิน67,662,000-
99น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์60,688,163-
100น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์60,688,163-