คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES56,195,890,888-3.51
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด10,666,729,081-2.78
3OMAC (HK) LIMITED5,734,960,000-2.26
4DELTA ELECTRONICS INC.5,409,276,955-3.51
5นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,719,669,710+0.42
6นาย พิธาน องค์โฆษิต4,324,115,988-1.85
7UBS AG SINGAPORE BRANCH4,231,195,697-3.45
8STATE STREET EUROPE LIMITED3,768,440,281-2.88
9KINPO ELECTRONICS, INC.3,550,285,661-2.07
10LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,762,074,175-2.26
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED2,694,462,023-2.45
12MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,638,613,340-
13APCO CAPITAL PTE. LTD.2,376,000,000-1.85
14RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,124,584,530-3.51
15นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,870,941,780-1.85
16น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,782,343,440-1.85
17FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,619,818,415-2.07
18THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED1,539,172,101-3.51
19SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,478,483,592-3.51
20J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND1,425,458,280-2.74
21บริษัท โอแมค จำกัด1,361,233,720-2.26
22RAINBOW JOY LIMITED1,330,000,000-2.26
23HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,084,321,504-2.64
24HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU866,814,375-3.51
25CHASE NOMINEES LIMITED843,229,472-3.05
26NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC725,778,531-3.51
27นาย ปัญจะ เสนาดิสัย665,104,500-1.85
28EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.627,135,840+0.42
29นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร619,031,700-1.85
30KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.580,520,877-2.07
31BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH572,920,775-2.26
32BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC540,000,000-1.85
33KGI ASIA LIMITED536,395,223-2.07
34กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว518,440,500-1.85
35SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC499,167,001-3.51
36บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)461,438,880+0.42
37BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG458,976,350-2.26
38MR. CHERN KUAN-JAN413,451,571-2.07
39BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH365,400,875-2.26
40กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท354,135,775-2.26
41GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND346,275,000-1.85
42NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT326,209,732-2.26
43N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11325,721,760+0.42
44CLEARSTREAM NOMINEES LTD315,318,420-1.85
45กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว302,741,250-2.26
46นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์297,264,600-1.85
47นาย วิทิต พงศ์พิโรดม279,852,098-2.07
48กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ279,057,275-2.26
49กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล273,364,200-1.85
50DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM270,000,000-1.85
51BBHISL NOMINEES LIMITED250,189,500-
52นาง จันทิมา องค์โฆษิต217,826,550-1.85
53กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว215,719,350-2.26
54นาง อุบล จิระมงคล196,823,250-1.85
55น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี193,218,750-1.85
56นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์192,971,700-1.85
57OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED185,576,400-1.85
58กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25182,239,200-1.85
59นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์175,161,000-2.18
60MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC170,012,283+1.77
61น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี169,377,750-1.85
62นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์166,004,000-0.53
63EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT163,632,528-1.85
64EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES161,910,742-2.26
65นาย เพชร ไวลิขิต160,567,576+1.77
66บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน)157,536,000+0.42
67NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC153,638,275-2.26
68RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.147,501,289-2.26
69นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์140,405,280+0.42
70กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ136,710,700-2.26
71CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD124,674,240+0.42
72นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย117,312,000+0.42
73นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล117,014,700-
74นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์108,756,000-
75นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล100,800,520+1.77
76นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี99,582,720+0.42
77นาย อนันต์ มานัสสถิตย์97,570,648-
78บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด93,780,874+1.77
79นาย สุวรรณ วลัยเสถียร92,865,667+0.42
80นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม91,721,127-2.07
81นาย อนันต์ ศิริโหราชัย88,187,549+0.42
82BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE86,068,661+0.42
83นาย สมนึก ไชยกุล73,297,775+1.77
84MR. KENNETH RUDY KAMON69,295,500-
85น.ส. อรนุช ไชยกุล68,771,800+1.77
86บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)67,781,280+0.42
87MR. SHEN, SHYH-YONG67,162,956-2.07
88นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล61,544,640+0.42
89น.ส. นันทิชา ไชยกุล61,020,000+1.77
90น.ส. ลักษิกา ไชยกุล58,760,000+1.77
91นาย ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์58,390,168-0.53
92นาย อรรถพล มานัสสถิตย์58,140,000-
93นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์58,140,000-
94EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD53,549,035-2.07
95นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์52,769,021-
96น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์52,440,000-
97นาย ศรัณย์ ไชยกุล46,375,200+1.77
98MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI46,203,768-2.07
99นาย ชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม45,144,064-0.53
100นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย41,435,700-