คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.98,344,192,304-
2DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED35,325,138,800-
3CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES31,803,557,280-
4DELTA ELECTRONICS INC.12,719,577,760-
5RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED11,353,500,400-
6THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH11,076,800,000-
7UBS AG HONG KONG BRANCH10,075,840,000-
8OMAC (HK) LIMITED8,710,240,000-
9นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ8,434,501,553-
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด8,345,507,692-
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED7,581,997,922-
12นาย พิธาน องค์โฆษิต6,734,424,004-
13KINPO ELECTRONICS. INC.5,093,947,958-
14LGT BANK (SINGAPORE) LTD4,667,589,350-
15MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,832,217,321-
16นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต2,923,988,144-
17บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด2,787,200,000-
18น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต2,708,342,740-
19MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,444,816,880-
20STATE STREET EUROPE LIMITED2,151,837,102-
21บริษัท โอแมค จำกัด2,067,437,680-
22RAINBOW JOY LIMITED2,020,000,000-
23FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,997,496,284-
24นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา1,343,680,000-
25นาย ปัญจะ เสนาดิสัย1,020,223,500-
26EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.900,462,960-
27BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC820,000,000-
28BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH693,400,350-
29UBS AG LONDON BRANCH693,294,300-
30กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว676,085,900-
31นาย มหิธร พงษารัตน์667,480,000-
32KGI ASIA LIMITED653,263,652-
33บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)613,112,760-
34THE BANK OF NEW YORK MELLON558,196,700-
35MR. CHERN KUAN-JAN525,579,237-
36NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT515,885,500-
37กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ474,985,000-
38BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH452,909,250-
39นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์451,401,800-
40นาง ธัญญา ตู้จินดา438,700,000-
41กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท433,375,850-
42นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม416,000,000-
43BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH410,000,000-
44กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30406,297,700-
45BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG401,458,588-
46น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท372,580,000-
47กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว367,973,300-
48CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED363,143,232-
49นาย วิทิต พงศ์พิโรดม362,952,587-
50นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์342,132,249-
51นาง จันทิมา องค์โฆษิต330,773,650-
52MR. MOONG-CHU HUI317,140,000-
53OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED302,711,200-
54น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี301,682,223-
55นาง อุบล จิระมงคล298,879,750-
56นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์295,890,000-
57NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT294,506,860-
58น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี293,406,250-
59SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC288,082,300-
60กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว288,077,250-
61นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์286,061,100-
62นาย กฤษฎา พฤติภัทร268,800,000-
63EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT265,410,679-
64EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD263,221,150-
65น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี257,203,250-
66NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC250,192,150-
67กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25245,860,600-
68นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช241,500,000-
69กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว237,754,000-
70BBHISL NOMINEES LIMITED226,926,800-
71กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)224,629,050-
72กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)224,629,050-
73EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES223,679,448-
74นาย สุเมธ เศษธะพานิช220,500,000-
75นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส216,528,000-
76BNY MELLON NOMINEES LIMITED216,187,773-
77กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ210,170,900-
78นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย208,980,000-
79บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)206,524,800-
80นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล168,027,552-
81MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI164,516,729-
82นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล146,239,808-
83นาย สิริ สิริพิพัฒน์133,465,500-
84นาย เอกภาพ ดวงแก้ว128,856,000-
85บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด119,508,371-
86นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี118,331,280-
87BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE116,807,243-
88นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม110,803,518-
89MR. SHEN, SHYH-YONG110,175,814-
90นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล108,420,400-
91น.ส. นันทิชา ไชยกุล108,000,000-
92น.ส. ลักษิกา ไชยกุล106,560,000-
93นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์99,800,775-
94น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์93,933,903-
95นาย สมนึก ไชยกุล89,696,287-
96น.ส. อรนุช ไชยกุล87,638,400-
97UBS AG SINGAPORE BRANCH79,278,167-
98นาย เพชร ไวลิขิต70,325,856-
99น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต68,622,336-
100นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล65,093,092-