คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1Delta Electronics Int`l (Singapore) Pte. Ltd24,318,808,423+1.10
2CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES16,599,759,085+1.10
3OMAC (HK) LIMITED5,001,920,000-0.86
4นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,896,657,325-1.20
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,807,102,994+1.23
6DELTA ELECTRONICS INC.3,145,330,370+1.10
7KINPO ELECTRONICS, INC.3,072,008,836-0.60
8THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH2,739,100,000+1.10
9นาย พิธาน องค์โฆษิต2,674,545,815+5.39
10RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED2,616,477,500+1.10
11UBS AG HONG KONG BRANCH2,491,580,000+1.10
12MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,415,002,040+0.62
13LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,413,846,900-0.86
14APCO CAPITAL PTE. LTD.1,469,600,000+5.39
15FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,401,604,536-0.60
16STATE STREET EUROPE LIMITED1,192,338,509-0.86
17นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,190,142,584+5.39
18บริษัท โอแมค จำกัด1,187,241,440-0.86
19RAINBOW JOY LIMITED1,160,000,000-0.86
20น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,102,703,889+5.39
21SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED1,014,226,253+1.75
22EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.830,426,952-1.20
23RBC INVESTOR SERVICES TRUST768,428,570+1.10
24กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว557,491,090+5.39
25KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.502,315,992-0.60
26BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH499,690,300-0.86
27บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)478,742,838-1.20
28KGI ASIA LIMITED459,508,573-0.60
29นาย ปัญจะ เสนาดิสัย415,554,450+5.39
30BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG381,115,100-0.86
31MR. CHERN KUAN-JAN368,788,792-0.60
32STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY356,238,900-0.86
33BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC334,000,000+5.39
34กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล324,983,670+5.39
35BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH318,695,500-0.86
36กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท299,645,400-0.86
37กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว291,513,800-0.86
38NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT284,513,751-0.86
39นาย วิทิต พงศ์พิโรดม249,249,315-0.60
40BBHISL NOMINEES LIMITED228,614,400+0.62
41นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย220,365,000-1.20
42กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ209,701,900-0.86
43EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES207,524,258-0.97
44STATE STREET TRUST COMPANY CANADA201,808,100-0.86
45กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว194,181,100-0.86
46นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร184,635,200+5.39
47นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์183,863,660+5.39
48MR. MOONG-CHU HUI182,120,000-0.86
49กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล175,491,950+5.39
50กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25169,311,280+5.39
51DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM167,000,000+5.39
52นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์161,057,184-1.20
53EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD160,115,352-0.80
54N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1159,606,012-1.20
55EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT159,218,422+2.99
56CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED153,878,142+5.39
57นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์147,900,000-0.86
58นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์143,026,232+5.39
59RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.139,174,741-0.86
60นาง จันทิมา องค์โฆษิต134,729,755+5.39
61กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ133,588,500-0.86
62CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD129,349,524-1.20
63นาง อุบล จิระมงคล121,738,825+5.39
64น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี119,509,375+5.39
65กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ117,571,340+5.39
66OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED117,454,440+5.39
67นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์116,517,570+5.39
68นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี110,692,452-1.20
69BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE107,722,236-1.20
70นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล107,098,200+0.62
71กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ105,569,050+5.39
72น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี104,763,275+5.39
73น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์102,600,000-
74น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี98,681,402+5.39
75นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล98,430,198-1.20
76นาย อนันต์ ศิริโหราชัย92,291,382-1.20
77นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์89,676,000+1.06
78น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์81,350,000-
79นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม80,828,000-0.60
80นาย อนันต์ มานัสสถิตย์80,452,991+1.06
81MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC75,226,674-3.00
82UBS AG SINGAPORE BRANCH73,112,087-1.20
83MR. SHEN, SHYH-YONG71,057,597-0.60
84นาย เพชร ไวลิขิต71,047,600-3.00
85บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)70,323,078-1.20
86นาง อรอร อัครเศรณี70,062,500-
87น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ69,825,000+2.40
88นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช69,523,250+0.42
89นาย กรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช63,744,000-1.20
90MR. KENNETH RUDY KAMON63,423,000+0.62
91บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)61,254,000-1.20
92นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์60,500,000+2.40
93บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)59,760,000-1.20
94นาย สุเมธ เศษธะพานิช58,538,000+0.25
95MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI51,594,443-0.60
96THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED50,956,376-0.60
97นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์47,940,000+1.06
98นาย อรรถพล มานัสสถิตย์47,940,000+1.06
99นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล47,395,700-3.00
100นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์43,511,298+1.06