คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)230,060,069,646-
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.131,391,530,500-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด102,944,274,087-
4บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)46,706,020,917-
5TELENOR ASIA PTE LTD39,862,313,632-
6SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.38,380,851,048-
7DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.30,999,799,748-
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED29,982,558,836-
9STATE STREET EUROPE LIMITED21,540,550,501-
10CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED21,502,761,160-
11บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด21,306,018,394-
12บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด20,974,551,350-
13สำนักงานประกันสังคม18,347,977,800-
14THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED17,504,812,470-
15นาย พิชญ์ โพธารามิก16,460,964,191-
16บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)14,793,137,392-
17UBS AG HONG KONG BRANCH13,913,135,378-
18DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED11,135,098,100-
19CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES10,025,034,360-
20THE BANK OF NEW YORK MELLON7,265,508,088-
21CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH5,487,115,197-
22บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)5,448,537,375-
23บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด5,148,809,306-
24ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)5,089,297,600-
25OMAC (HK) LIMITED5,088,160,000-
26UBS AG LONDON BRANCH4,531,078,295-
27นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,410,208,128-
28บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,229,184,837-
29DELTA ELECTRONICS INC.4,009,432,120-
30บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)3,994,373,580-
31STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,710,433,119-
32นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,595,499,648-
33THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH3,491,600,000-
34นาย พิธาน องค์โฆษิต3,485,142,923-
35บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด3,397,772,193-
36LGT BANK (SINGAPORE) LTD3,384,286,650-
37RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED3,338,265,400-
38กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส3,305,622,407-
39KINPO ELECTRONICS, INC.2,796,079,898-
40WORTH ACCESS TRADING LIMITED2,768,147,448-
41กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,495,890,600-
42บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)2,490,384,658-
43บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,397,759,602-
44NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,292,663,978-
45King's Eye Investments Ltd.2,253,020,000-
46นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,200,466,400-
47นาย สุนทร เด่นธรรม2,155,536,900-
48บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,120,940,800-
49APCO CAPITAL PTE. LTD.2,085,600,000-
50บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,070,212,074-
51บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด2,030,921,244-
52MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.1,982,686,860-
53บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,871,995,632-
54กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,770,349,520-
55บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,736,040,549-
56C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED1,699,083,491-
57นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,689,702,307-
58นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,678,305,485-
59นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,637,581,500-
60กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,636,680,900-
61น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,565,286,764-
62SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,482,268,525-
63บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,427,448,112-
64มหาวิทยาลัยมหิดล1,392,638,379-
65ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,379,089,894-
66FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,275,711,913-
67กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,239,977,554-
68นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,231,199,985-
69PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND1,210,583,358-
70บริษัท โอแมค จำกัด1,207,711,120-
71BBHISL NOMINEES LIMITED1,189,689,075-
72น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา1,187,553,718-
73RAINBOW JOY LIMITED1,180,000,000-
74บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,011,489,533-
75กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible998,039,159-
76ธนาคาร ออมสิน992,700,676-
77กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว970,260,321-
78UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account969,356,074-
79นาย เอกชัย สุขุมวิทยา957,389,138-
80บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)952,655,882-
81กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล927,960,000-
82กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล920,840,700-
83นาย บูรณะ ชวลิตธำรง899,360,000-
84บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด882,738,250-
85กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล865,649,986-
86นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์855,400,000-
87น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา805,788,581-
88นาย พิมาน เตียวตรานนท์798,056,440-
89บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด788,944,333-
90CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD745,434,542-
91นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์732,407,528-
92บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด722,809,733-
93นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต708,015,000-
94นาย วรพจน์ อำนวยพล705,784,440-
95บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด695,968,632-
96TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD662,248,778-
97นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์653,688,768-
98นาย รีวิน เพทายบรรลือ640,210,000-
99กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ638,482,709-
100นาย ปัญจะ เสนาดิสัย589,738,950-