คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)215,870,995,950-0.83
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.123,071,222,500-0.85
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด88,062,432,177-0.80
4DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.75,896,061,452+7.75
5บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)40,759,638,650-
6SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.36,529,143,322-1.38
7TELENOR ASIA PTE LTD32,293,519,904-0.78
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED29,359,568,745-0.02
9DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED27,261,791,900+7.75
10CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES24,544,049,640+7.75
11สำนักงานประกันสังคม21,902,773,883-0.76
12CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED19,340,472,329-1.24
13บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด19,163,513,751-1.24
14STATE STREET EUROPE LIMITED18,284,503,155-0.66
15UBS AG HONG KONG BRANCH17,433,271,486+2.77
16บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด16,992,041,600-0.78
17บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)15,259,337,472-0.15
18บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)13,903,591,450-1.38
19นาย พิชญ์ โพธารามิก13,443,120,756-2.04
20THE BANK OF NEW YORK MELLON10,452,194,679-0.48
21DELTA ELECTRONICS INC.9,816,195,880+7.75
22THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED9,046,375,205-1.38
23RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED8,750,003,800+7.29
24THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH8,548,400,000+7.75
25OMAC (HK) LIMITED7,287,280,000-
26นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ6,287,255,343-2.98
27นาย พิธาน องค์โฆษิต5,091,881,564+0.81
28ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)5,011,387,170-
29CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,892,051,929-1.35
30บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด4,631,051,946-1.24
31บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)4,468,648,000-0.24
32LGT BANK (SINGAPORE) LTD4,425,492,575+0.08
33UBS AG LONDON BRANCH4,325,448,423-0.97
34บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,253,156,388+2.30
35KINPO ELECTRONICS. INC.4,195,015,965+0.51
36GIC PRIVATE LIMITED4,111,326,000-0.85
37บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)3,976,434,720-
38King's Eye Investments Ltd.3,853,850,000+2.31
39บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,528,687,041-0.25
40STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,095,394,633-0.85
41บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด3,056,096,777-1.24
42MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,936,831,520+1.78
43นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,651,999,740-
44กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล2,550,260,267-
45นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา2,519,384,440-2.01
46WORTH ACCESS TRADING LIMITED2,489,786,252-1.24
47NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,384,547,773-
48นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,365,501,380-
49SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.2,219,262,373+5.97
50นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต2,210,820,304+0.81
51นาย สุนทร เด่นธรรม2,181,664,620+1.80
52บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,166,067,200-
53MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,161,575,900+1.38
54บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,156,644,111-1.24
55บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,114,259,139-
56น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต2,047,771,340+0.81
57กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,887,770,400-1.23
58กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,740,967,063-
59บริษัท โอแมค จำกัด1,729,687,960-
60บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,703,996,024-
61RAINBOW JOY LIMITED1,690,000,000-
62บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,678,933,952-
63FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,644,996,940+0.51
64นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,628,753,175-1.38
65บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,580,667,480-
66น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา1,579,870,572-2.01
67C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED1,528,225,933-1.24
68นาย เอกชัย สุขุมวิทยา1,491,499,715-2.01
69บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,388,577,582-
70ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,362,824,288-0.04
71PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND1,358,260,037-
72มหาวิทยาลัยมหิดล1,310,077,906-
73นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,215,689,985-
74BBHISL NOMINEES LIMITED1,206,088,925+0.31
75ธนาคาร ออมสิน1,078,087,049-
76กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,073,303,700-1.38
77น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา1,071,986,594-2.01
78บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด1,037,847,960-1.96
79กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล983,489,638-
80กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว962,808,388+0.45
81บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)949,558,084-
82TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD930,398,590-3.93
83บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์886,043,550-1.38
84นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์873,600,000-
85UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account871,878,927-1.24
86นาย บูรณะ ชวลิตธำรง862,956,000-0.52
87บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)856,858,084-1.24
88กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible795,584,154-
89บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด789,177,925+5.97
90นาย ปัญจะ เสนาดิสัย771,388,500+0.81
91บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด735,503,718-0.01
92บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด709,609,149-1.24
93นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต708,315,000-1.21
94บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด701,261,013+0.97
95นาย พิมาน เตียวตรานนท์689,873,090-
96CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD670,474,644-1.24
97EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.670,344,648-2.99
98บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด650,124,955-1.24
99นาย วรพจน์ อำนวยพล642,930,739-
100BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC620,000,000+0.81