คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)241,954,739,417+1.99
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.137,978,441,000+2.01
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด83,894,769,008+1.59
4TELENOR ASIA PTE LTD52,476,969,844-2.88
5CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES45,151,566,713+4.71
6บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)40,514,658,970-
7SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.40,064,221,708-
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED39,122,657,480+1.54
9บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด32,500,053,447+4.72
10CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED31,833,696,690+4.72
11นาย พิชญ์ โพธารามิก30,864,307,858-0.74
12THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED30,331,126,980-
13สำนักงานประกันสังคม27,950,266,534+1.01
14บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด27,612,067,600-2.88
15STATE STREET EUROPE LIMITED19,064,920,048+1.94
16UBS AG HONG KONG BRANCH15,943,340,644+4.72
17บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,897,840,872-0.02
18CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH7,890,454,281+4.68
19บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)7,742,343,227-
20บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด7,694,839,132+4.72
21บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)7,119,553,000-2.69
22STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6,820,607,297+1.42
23บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,614,882,577-
24ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,120,658,920-
25WORTH ACCESS TRADING LIMITED5,393,270,693+4.72
26บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด5,030,221,403+4.72
27LGT BANK (SINGAPORE) LTD4,747,286,403+1.64
28DELTA ELECTRONICS INC.4,406,918,925+4.71
29นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,331,015,677-
30OMAC (HK) LIMITED4,312,000,000+5.00
31บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด4,023,200,790-
32นาย พิธาน องค์โฆษิต3,861,769,392+4.79
33บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด3,716,478,259+4.72
34UBS AG SINGAPORE BRANCH3,489,581,730+4.55
35KINPO ELECTRONICS, INC.3,403,123,561-1.62
36กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส3,389,971,640-
37กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,277,801,100-0.26
38นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,085,499,698+4.13
39บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)3,026,209,032+3.92
40บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,953,500,000-
41UBS AG LONDON BRANCH2,819,209,726+4.64
42King's Eye Investments Ltd.2,748,900,000+3.92
43บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,701,238,730-
44MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,683,335,600-0.28
45C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,515,402,933+4.72
46THE BANK OF NEW YORK MELLON2,375,894,520-
47นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,182,129,180-0.84
48นาย สุนทร เด่นธรรม2,004,134,440+1.30
49ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1,974,096,260-
50RBC INVESTOR SERVICES TRUST1,888,169,175+4.71
51บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,861,675,062-
52บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,835,995,716+0.65
53นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,640,980,250-
54SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,639,604,291-2.02
55APCO CAPITAL PTE. LTD.1,584,000,000+6.67
56FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,552,675,683-1.62
57บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,517,040,000+0.68
58บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,417,500,000-
59กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,414,646,490-
60CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,412,328,100+4.72
61บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)1,410,356,474+4.72
62BBHISL NOMINEES LIMITED1,389,978,770+0.72
63กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,354,206,678+2.52
64บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,332,910,420-
65บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,325,357,140-0.56
66BNY MELLON NOMINEES LIMITED1,294,174,406+4.71
67ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,287,348,726-0.03
68นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,247,584,428+6.67
69กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,192,958,150+0.93
70น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,188,372,186+6.67
71นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,178,100,000-
72บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด1,136,687,640+4.72
73บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,112,608,692-
74นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,085,983,576-0.58
75นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,064,494,476+0.56
76บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,030,170,233+4.72
77บริษัท โอแมค จำกัด1,023,484,000+5.00
78มหาวิทยาลัยมหิดล1,006,416,556-
79RAINBOW JOY LIMITED1,000,000,000+5.00
80นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์969,848,370-
81นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์969,262,656-0.58
82TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD962,901,598+0.42
83SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED921,930,188+4.71
84ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)914,265,370-
85นาย ทิศชวน นานาวราทร904,500,000-0.74
86ธนาคาร ออมสิน874,298,080-
87บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)872,815,204-
88น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา772,861,383+0.56
89นาย พิมาน เตียวตรานนท์744,806,000-2.42
90บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด742,111,169-0.92
91นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์741,160,350-
92EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.733,710,560-
93NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC733,195,050-
94นาง วิมลทิพย์ พงศธร713,220,984-0.83
95HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU706,190,625+4.71
96J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND689,330,925+5.02
97บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด675,734,927-
98นาย จิรสิทธ วุฒิไกร675,000,000-0.74
99บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด633,598,848+0.69
100นาย วรพจน์ อำนวยพล624,269,320-2.42