คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)236,167,199,148+1.79
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.135,551,684,500+1.79
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด84,487,124,048+2.40
4บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)43,940,532,836+2.80
5TELENOR ASIA PTE LTD37,591,675,513+3.36
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED33,401,291,279+2.13
7SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.32,320,716,672+3.12
8สำนักงานประกันสังคม23,479,084,033+2.16
9นาย พิชญ์ โพธารามิก23,012,450,265+1.00
10บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด19,779,798,425+3.36
11STATE STREET EUROPE LIMITED19,775,053,445+2.24
12บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด18,641,540,090+3.95
13CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED18,259,327,913+3.95
14Delta Electronics Int`l (Singapore) Pte. Ltd18,172,296,404-
15THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED15,373,615,680+3.12
16CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES12,404,215,580-
17UBS AG HONG KONG BRANCH11,006,699,539+3.28
18บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)8,363,132,936+3.10
19บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)5,056,010,563+3.35
20CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,502,693,791+3.85
21บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด4,413,643,578+3.95
22STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY4,300,205,527+1.83
23GIC PRIVATE LIMITED3,994,358,250+1.79
24LGT BANK (SINGAPORE) LTD3,888,062,900+0.20
25OMAC (HK) LIMITED3,880,800,000-0.44
26ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,811,929,000+2.87
27THE BANK OF NEW YORK MELLON3,606,529,484+2.96
28UBS AG LONDON BRANCH3,270,848,124+3.19
29WORTH ACCESS TRADING LIMITED3,093,498,662+3.95
30บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,001,479,988+0.29
31นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ2,970,521,591-
32กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส2,888,579,845+2.84
33บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด2,885,259,069+3.95
34นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,779,499,728+3.67
35กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,770,595,770+2.80
36บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,533,218,600+2.91
37KINPO ELECTRONICS, INC.2,483,360,436-
38DELTA ELECTRONICS INC.2,350,356,760-
39นาย พิธาน องค์โฆษิต2,274,164,705-0.70
40บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,182,895,936+3.03
41บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,131,715,832+3.95
42THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH2,046,800,000-
43RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED1,955,170,000-
44นาย พงษ์ชัย อมตานนท์1,907,070,880-
45MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.1,833,612,660-
46กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,775,097,164+2.89
47บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,757,395,200+3.18
48บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด1,669,261,737+2.80
49นาย สุนทร เด่นธรรม1,652,760,220+7.87
50บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,633,248,674+2.80
51C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED1,442,797,154+3.95
52นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,335,816,000+3.12
53บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,287,158,158+2.80
54บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)1,259,146,564-0.01
55APCO CAPITAL PTE. LTD.1,249,600,000-0.70
56มหาวิทยาลัยมหิดล1,224,379,528+2.80
57กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,150,961,500+2.63
58King's Eye Investments Ltd.1,138,368,000-
59FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,133,033,607-
60PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND1,119,978,031+2.80
61BBHISL NOMINEES LIMITED1,055,914,706+3.45
62นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,024,022,986+2.80
63นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,011,977,527-0.70
64บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)996,329,309+2.89
65กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว964,087,559+1.71
66บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)941,997,802+0.64
67น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต937,628,457-0.70
68บริษัท โอแมค จำกัด921,135,600-0.44
69RAINBOW JOY LIMITED900,000,000-0.44
70SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.869,487,124+1.90
71ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)866,095,281+2.69
72GOLDMAN SACHS AND CO LLC854,083,536+3.12
73ธนาคาร ออมสิน843,742,643+2.80
74CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD810,090,080+3.95
75บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)808,959,185+3.95
76กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล775,022,400+3.12
77นาย พิมาน เตียวตรานนท์732,793,000-
78บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด678,876,394+2.65
79นาย ทิศชวน นานาวราทร670,000,000+1.00
80นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา669,395,977+2.65
81บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด651,986,873+3.95
82บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด650,160,000+7.94
83NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC634,569,665+3.18
84นาย วรพจน์ อำนวยพล614,200,460-
85บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด590,890,096+3.95
86Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited584,000,000+1.00
87RBC INVESTOR SERVICES TRUST574,210,360-
88นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์558,145,047+2.71
89นาย จิรสิทธ วุฒิไกร520,000,000+1.00
90EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT508,616,665+0.30
91นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์498,155,923+2.71
92น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา485,185,202+2.65
93นาง วิมลทิพย์ พงศธร471,551,064-
94นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์471,000,000+3.18
95นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต468,303,000+4.55
96TIS Inc.468,267,716-0.47
97กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ465,566,154+3.88
98KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.406,063,826-
99นาย เอกชัย สุขุมวิทยา391,149,500+2.65
100BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH387,690,750-0.44