คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)233,655,792,912-0.77
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.132,778,248,500-0.78
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด92,168,818,986-0.67
4CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES56,195,890,888-3.51
5TELENOR ASIA PTE LTD54,999,901,087-0.46
6SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.39,895,884,642+0.42
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED39,889,983,687-0.57
8บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)38,774,765,640-
9บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด34,369,683,002-0.95
10CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED31,533,378,797-0.95
11THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED30,717,415,270+0.51
12บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด28,939,570,850-0.46
13สำนักงานประกันสังคม24,878,261,898-0.50
14นาย พิชญ์ โพธารามิก24,268,142,454-
15STATE STREET EUROPE LIMITED20,495,877,297-0.97
16UBS AG HONG KONG BRANCH15,792,931,770-0.95
17บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,643,845,160+0.02
18CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH7,827,180,893-0.93
19บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด7,622,246,310-0.95
20บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)7,469,116,125-0.44
21บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,330,807,865-
22STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6,087,256,264-0.46
23บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด6,051,233,310+0.42
24ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)5,881,395,040-
25OMAC (HK) LIMITED5,734,960,000-2.26
26DELTA ELECTRONICS INC.5,409,276,955-3.51
27WORTH ACCESS TRADING LIMITED5,342,390,781-0.95
28บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,982,766,485-0.95
29นาย พิธาน องค์โฆษิต4,934,466,278-1.62
30บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,733,655,206+3.15
31นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,724,676,830+0.42
32LGT BANK (SINGAPORE) LTD4,647,527,961-1.34
33UBS AG SINGAPORE BRANCH4,231,195,697-3.45
34กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส4,116,627,670-
35ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)3,668,187,120-
36KINPO ELECTRONICS, INC.3,550,285,661-2.07
37บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)3,541,377,204-
38King's Eye Investments Ltd.3,207,050,000-
39นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,008,999,410+1.69
40บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,861,104,643-0.95
41บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,850,500,000-
42MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,638,613,340-
43C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,491,672,717-0.95
44APCO CAPITAL PTE. LTD.2,376,000,000-1.85
45นาย สุนทร เด่นธรรม2,305,871,200+0.62
46นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,218,803,620-
47กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,170,484,025+0.14
48RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,124,584,530-3.51
49NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,084,552,155-0.43
50ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)2,050,445,727+0.22
51บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,017,846,850-
52บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,991,995,352+0.60
53SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,871,467,524-
54นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,870,941,780-1.85
55กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล1,836,850,725+0.42
56น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,782,343,440-1.85
57บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,781,725,826-
58CHASE NOMINEES LIMITED1,721,834,040-1.98
59UBS AG LONDON BRANCH1,667,347,497-0.93
60FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,619,818,415-2.07
61นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,592,610,375+0.42
62THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED1,539,172,101-3.51
63บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,527,000,000-
64SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,478,483,592-3.51
65J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND1,425,458,280-2.74
66กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,420,642,690-
67CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,399,004,250-0.95
68บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)1,397,051,224-0.95
69บริษัท โอแมค จำกัด1,361,233,720-2.26
70RAINBOW JOY LIMITED1,330,000,000-2.26
71บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,277,407,495-2.41
72บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S1,276,315,225-
73กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,272,963,206-1.09
74BBHISL NOMINEES LIMITED1,242,736,640-
75HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,177,889,592-2.38
76บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,164,763,080-
77นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,155,660,000-
78นาย พิมาน เตียวตรานนท์1,129,894,870-
79C.P. INTERFOOD (THAILAND) CO., LTD1,102,500,000-0.95
80บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,098,658,990-0.95
81CREATIVE LIGHT INVESTMENTS LIMITED1,072,360,249-0.95
82บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,072,254,186-
83TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD1,011,656,109+0.40
84นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา986,663,788+5.59
85มหาวิทยาลัยมหิดล963,196,213-
86นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์925,932,126-2.72
87นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์896,998,440-
88BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH892,259,277-
89นาย วรพจน์ อำนวยพล887,984,000-
90ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)875,002,440-
91HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU866,814,375-3.51
92นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์847,652,920-
93ธนาคาร ออมสิน836,751,536-
94นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์828,381,456-2.72
95NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC776,390,831-3.29
96น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา768,567,709+5.59
97บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)765,912,342-
98นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร756,037,905-2.01
99นาง วิมลทิพย์ พงศธร695,537,819-
100บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด681,998,760+0.65