คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)256,697,270,968+0.47
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.146,992,108,000+0.47
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด103,667,956,462+0.67
4TELENOR ASIA PTE LTD53,738,435,465+1.41
5บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)46,240,327,540-
6SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.38,885,862,246-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED36,589,902,362+0.49
8บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด28,275,819,225+1.41
9บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด27,349,101,580+2.24
10สำนักงานประกันสังคม26,888,289,361+0.46
11CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED26,788,356,082+2.24
12Delta Electronics Int`l (Singapore) Pte. Ltd25,521,386,862-0.52
13นาย พิชญ์ โพธารามิก22,588,100,862+1.21
14STATE STREET EUROPE LIMITED22,500,786,103+0.46
15THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED18,496,381,365-
16CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES17,420,626,293-0.52
17UBS AG HONG KONG BRANCH16,031,261,561+1.79
18บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)10,418,147,256+0.52
19บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)7,209,534,563+1.40
20CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH6,622,257,264+2.25
21บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,475,279,722+2.24
22OMAC (HK) LIMITED5,648,720,000-
23นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,461,640,663-1.80
24บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,405,683,809-3.34
25ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)5,050,975,000+0.09
26STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY4,920,912,206+0.44
27LGT BANK (SINGAPORE) LTD4,856,475,879+0.35
28WORTH ACCESS TRADING LIMITED4,538,488,168+2.24
29GIC PRIVATE LIMITED4,331,478,000+0.47
30บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,232,978,766+2.24
31นาย พิธาน องค์โฆษิต4,015,641,898+4.60
32UBS AG LONDON BRANCH4,000,120,455+1.32
33THE BANK OF NEW YORK MELLON3,695,483,658+0.15
34กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,669,328,860+0.98
35DELTA ELECTRONICS INC.3,300,868,685-0.52
36KINPO ELECTRONICS, INC.3,274,356,723-
37นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,263,999,680+3.91
38บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด3,127,451,516+2.24
39กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส2,982,878,205+0.07
40บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,900,117,000+0.16
41THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH2,874,550,000-0.52
42RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED2,745,863,750-0.52
43บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,607,585,735+0.27
44MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,601,344,790-
45บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)2,260,855,544+0.72
46บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,182,752,000+0.51
47C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,116,735,298+2.24
48นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,090,443,080+0.88
49นาย สุนทร เด่นธรรม2,069,203,740-1.26
50King's Eye Investments Ltd.2,045,505,000+0.72
51บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,895,939,020-
52APCO CAPITAL PTE. LTD.1,812,800,000+5.34
53บริษัท เรียล มูฟ จำกัด1,756,628,882-
54กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,679,880,880+0.16
55บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,607,996,248-
56นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,607,153,625-
57FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,493,925,792-
58นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,468,080,074+5.34
59กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,421,694,500+0.81
60กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,406,464,385+2.33
61บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,375,141,500-0.09
62น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,360,221,564+5.34
63BBHISL NOMINEES LIMITED1,348,101,839+0.13
64บริษัท โอแมค จำกัด1,340,764,040-
65RAINBOW JOY LIMITED1,310,000,000-
66มหาวิทยาลัยมหิดล1,276,881,080-
67SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,209,001,144+1.37
68CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,188,487,420+2.24
69บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)1,186,828,278+2.24
70ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,144,633,782-0.11
71บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,105,169,680+0.13
72บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,053,838,295+0.63
73GOLDMAN SACHS AND CO LLC1,027,569,254-
74นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์997,968,760-
75นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา995,208,178+2.38
76บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด956,533,372+2.24
77กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล932,448,825-
78EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.925,475,820-1.80
79Principal Property Income Fund915,602,465-
80บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด892,680,000+1.16
81ธนาคาร ออมสิน885,271,675-
82นาย พิมาน เตียวตรานนท์870,942,500-0.69
83บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด866,897,969+2.24
84นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์864,998,546+0.73
85บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)857,903,687-
86กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์838,951,915-
87ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)814,892,340-
88RBC INVESTOR SERVICES TRUST806,427,785-0.52
89นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์772,028,976+0.73
90นาย วรพจน์ อำนวยพล729,992,350-0.69
91น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา721,337,291+2.38
92NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC715,034,775+0.51
93MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC687,362,876+0.99
94นาย ทิศชวน นานาวราทร661,960,000+1.21
95TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD617,557,143-
96บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด615,998,880+2.14
97นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์585,000,000+0.51
98นาย เอกชัย สุขุมวิทยา581,532,000+2.38
99กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ578,700,417+2.03
100BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH564,305,425-