คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.298,239,452,748-
2บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)217,606,849,046-
3SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.123,071,222,500-
4DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED107,127,323,100-
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด98,288,017,687-
6CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES96,447,744,360-
7UBS AG HONG KONG BRANCH40,873,250,531-
8SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.39,054,199,312-
9DELTA ELECTRONICS INC.38,573,502,120-
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED36,276,503,222-
11TELENOR ASIA PTE LTD34,311,864,898-
12THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH33,591,600,000-
13RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED33,042,422,100-
14บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)31,815,192,410-
15สำนักงานประกันสังคม21,695,681,410-
16CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED20,661,871,059-
17บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด20,472,822,144-
18บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด18,054,044,200-
19STATE STREET EUROPE LIMITED17,210,905,892-
20บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)15,193,525,936-
21บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)14,864,669,200-
22นาย พิชญ์ โพธารามิก14,631,969,546-
23THE BANK OF NEW YORK MELLON10,388,869,780-
24THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED9,671,700,680-
25OMAC (HK) LIMITED8,839,600,000-
26นาย พิธาน องค์โฆษิต8,171,648,639-
27นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ8,122,112,606-
28บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)5,560,559,892-
29LGT BANK (SINGAPORE) LTD5,333,050,625-
30KINPO ELECTRONICS. INC.5,222,366,814-
31CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH5,108,068,374-
32บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,099,828,975-
33King's Eye Investments Ltd.5,039,650,000-
34บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด4,947,459,222-
35บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)4,841,738,500-
36MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC4,740,744,243-
37UBS AG LONDON BRANCH4,727,261,673-
38ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,599,323,560-
39GIC PRIVATE LIMITED4,111,326,000-
40นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา3,770,622,349-
41บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)3,761,215,290-
42บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด3,618,000,000-
43นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต3,548,010,004-
44STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,305,606,758-
45น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต3,286,342,715-
46บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด3,264,898,420-
47MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,974,030,290-
48SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.2,914,852,072-
49กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล2,694,050,162-
50WORTH ACCESS TRADING LIMITED2,659,895,871-
51นาย สุนทร เด่นธรรม2,612,772,000-
52นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,549,999,750-
53น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา2,364,504,279-
54บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,303,992,467-
55นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,255,478,060-
56นาย เอกชัย สุขุมวิทยา2,232,244,540-
57บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,188,630,400-
58บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,136,282,672-
59บริษัท โอแมค จำกัด2,098,142,200-
60NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,087,250,769-
61RAINBOW JOY LIMITED2,050,000,000-
62FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK2,047,853,333-
63กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,015,182,600-
64บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,835,995,716-
65บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,831,747,680-
66นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา1,744,200,000-
67นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,741,339,800-
68C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED1,632,638,885-
69น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา1,604,382,621-
70กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,528,888,162-
71บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,462,581,683-
72นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ1,397,479,050-
73PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND1,393,841,178-
74ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,393,341,213-
75กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,384,986,091-
76บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,355,021,568-
77TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD1,249,334,352-
78นาย ปัญจะ เสนาดิสัย1,237,954,125-
79กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,147,495,200-
80มหาวิทยาลัยมหิดล1,140,748,109-
81นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,076,479,987-
82บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด1,048,022,940-
83บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด1,036,532,200-
84BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC995,000,000-
85กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30966,004,075-
86บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด962,041,120-
87ธนาคาร ออมสิน956,302,784-
88บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์947,290,800-
89UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account931,448,294-
90BBHISL NOMINEES LIMITED930,661,500-
91บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)920,234,086-
92บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)915,401,183-
93นาย บูรณะ ชวลิตธำรง897,040,000-
94นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์896,280,000-
95EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.867,112,480-
96กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ813,087,750-
97นาย มหิธร พงษารัตน์809,930,000-
98นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์806,304,966-
99กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible792,721,549-
100นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต788,607,000-