คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)257,972,122,317-
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.147,685,467,000-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด102,792,213,460+0.03
4TELENOR ASIA PTE LTD52,224,676,720-0.97
5บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)50,700,614,811+1.82
6SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.39,222,536,378+0.43
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED37,854,999,304+0.35
8Delta Electronics Int`l (Singapore) Pte. Ltd27,792,923,912-1.92
9บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด27,479,317,275-0.97
10สำนักงานประกันสังคม27,151,184,563+0.22
11บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด25,386,834,202-
12CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED24,866,321,565-
13นาย พิชญ์ โพธารามิก23,242,574,768-0.99
14STATE STREET EUROPE LIMITED22,472,885,145+0.31
15CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES18,971,153,240-1.92
16THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED18,656,523,195+0.43
17UBS AG HONG KONG BRANCH15,301,374,767-0.36
18บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)10,372,848,688+0.44
19บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)7,011,316,688-0.94
20CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH6,152,030,058-0.04
21OMAC (HK) LIMITED6,036,800,000+2.86
22บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,010,685,662-
23LGT BANK (SINGAPORE) LTD5,021,881,572+1.42
24บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,878,571,849-0.59
25STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY4,838,601,339+0.24
26ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,458,718,000+1.55
27GIC PRIVATE LIMITED4,351,909,500-
28UBS AG LONDON BRANCH4,314,352,072+0.48
29THE BANK OF NEW YORK MELLON4,286,400,870+1.24
30WORTH ACCESS TRADING LIMITED4,212,856,730-
31บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด3,929,267,285-
32กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,657,698,350-0.05
33DELTA ELECTRONICS INC.3,594,663,280-1.92
34KINPO ELECTRONICS, INC.3,439,914,086-0.53
35นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,416,999,665+1.49
36นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ3,406,488,594-4.62
37กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส3,358,515,605+1.67
38นาย พิธาน องค์โฆษิต3,283,125,102-0.49
39THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH3,130,400,000-1.92
40RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED2,990,260,000-1.92
41บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,983,961,200+1.42
42บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,903,060,376-
43บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,666,608,702+0.93
44MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,608,798,500-
45บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)2,392,387,895-0.68
46นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,182,129,180+0.84
47บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,171,558,400+0.52
48King's Eye Investments Ltd.2,164,085,000-0.68
49กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,082,613,902+1.49
50นาย สุนทร เด่นธรรม2,043,176,020-0.64
51C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED1,964,861,914-
52บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด1,926,071,235+1.82
53บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,884,517,701+1.82
54APCO CAPITAL PTE. LTD.1,804,000,000-0.49
55นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,621,068,375+0.43
56FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,569,461,366-0.53
57บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,527,740,490+1.64
58นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,460,953,472-0.49
59บริษัท โอแมค จำกัด1,432,877,600+2.86
60กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,431,078,450+0.29
61บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,415,996,696-
62มหาวิทยาลัยมหิดล1,412,745,609+1.82
63RAINBOW JOY LIMITED1,400,000,000+2.86
64กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,373,895,300+0.93
65น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,353,618,547-0.49
66BBHISL NOMINEES LIMITED1,340,970,787+0.23
67SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,333,213,590+1.86
68PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND1,292,282,343+1.82
69นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,181,564,984+1.82
70บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,168,620,480+1.50
71ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,109,202,140+1.00
72CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,103,214,780-
73บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)1,101,674,679-
74GOLDMAN SACHS AND CO LLC1,036,465,958+0.43
75บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,027,465,965+4.41
76นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา995,208,178+8.33
77ธนาคาร ออมสิน973,549,203+1.82
78กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล940,521,975+0.43
79บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด887,903,175-
80RBC INVESTOR SERVICES TRUST878,204,080-1.92
81นาย พิมาน เตียวตรานนท์852,923,000+0.70
82นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์846,056,972+4.48
83บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด804,699,012-
84NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC784,117,930+0.52
85นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์755,123,232+4.48
86น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา721,337,291+8.33
87นาย วรพจน์ อำนวยพล714,889,060+0.70
88EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT682,676,286+0.22
89นาย ทิศชวน นานาวราทร676,700,000-0.99
90บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด603,720,000+1.71
91BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH603,074,500+2.86
92บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด598,398,912+1.47
93TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD597,242,763+0.68
94Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited589,840,000-0.99
95กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ586,216,363+1.40
96นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์582,000,000+0.52
97นาย เอกชัย สุขุมวิทยา581,532,000+8.33
98EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.576,963,304-4.62
99KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.562,473,596-0.53
100นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต562,137,000+1.51