คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)276,418,586,158+0.92
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.158,085,852,000+0.88
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด91,773,755,899+0.90
4TELENOR ASIA PTE LTD60,550,349,820+0.42
5บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)43,745,889,440+1.14
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED42,748,793,820+1.02
7SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.41,579,255,302+2.43
8บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด38,325,534,725+1.60
9CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES38,068,968,013-4.19
10CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED37,539,736,663+1.60
11บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด31,860,078,000+0.42
12สำนักงานประกันสังคม31,480,697,549+1.00
13THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED31,478,102,370+2.43
14นาย พิชญ์ โพธารามิก30,178,434,350+1.52
15STATE STREET EUROPE LIMITED21,096,647,016+0.64
16UBS AG HONG KONG BRANCH18,801,109,250+1.60
17บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)14,923,092,296-0.05
18CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH9,269,837,283+1.61
19บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด9,074,102,750+1.60
20บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)8,208,715,000+0.40
21STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY7,641,973,514+0.53
22บริษัท เรียล มูฟ จำกัด7,142,449,899+1.14
23บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,898,707,024-0.31
24ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,605,291,840+0.95
25WORTH ACCESS TRADING LIMITED6,359,989,025+1.60
26บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด5,931,864,863+1.60
27LGT BANK (SINGAPORE) LTD5,077,408,888+0.72
28OMAC (HK) LIMITED4,915,680,000-
29บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด4,382,639,456+1.60
30บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด4,175,338,635+2.43
31DELTA ELECTRONICS INC.3,715,637,525-4.19
32กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส3,657,717,560+0.89
33นาย พิธาน องค์โฆษิต3,583,769,362-0.94
34กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,478,982,510+1.43
35นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ3,367,804,093-0.59
36KINPO ELECTRONICS, INC.3,329,542,511-0.55
37UBS AG LONDON BRANCH3,315,181,537+1.60
38นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,187,499,688-2.40
39บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)3,185,500,000+0.75
40C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,966,277,044+1.60
41UBS AG SINGAPORE BRANCH2,951,148,651-4.05
42บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,894,506,810+0.38
43บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)2,892,699,810-0.51
44King's Eye Investments Ltd.2,627,625,000-0.51
45THE BANK OF NEW YORK MELLON2,565,383,040+1.14
46MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,467,178,010-
47นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,182,129,180+0.84
48นาย สุนทร เด่นธรรม2,147,286,900+0.61
49ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)2,131,539,520+1.14
50บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)2,075,995,156-1.73
51บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,010,152,214+1.14
52นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,703,034,125+2.43
53CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,665,481,250+1.60
54บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)1,663,156,219+1.60
55RBC INVESTOR SERVICES TRUST1,591,985,775-4.19
56กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,525,562,580+0.71
57บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,525,500,000-
58FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,519,104,317-0.55
59SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,473,987,696+1.69
60APCO CAPITAL PTE. LTD.1,443,200,000-1.83
61BBHISL NOMINEES LIMITED1,433,998,605-0.07
62บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,422,845,840+1.09
63บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,419,519,260-0.54
64บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,393,200,000-4.44
65นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,348,359,670+1.75
66ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,342,398,909-0.14
67บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด1,340,433,538+1.60
68กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,337,607,382-0.75
69นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,267,860,000-
70กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,216,976,075+1.90
71บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,214,823,388+1.60
72บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,200,236,774+0.82
73นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,168,063,730-0.54
74บริษัท โอแมค จำกัด1,166,771,760-
75RAINBOW JOY LIMITED1,140,000,000-
76นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,136,688,034-1.83
77BNY MELLON NOMINEES LIMITED1,091,166,656-4.19
78มหาวิทยาลัยมหิดล1,086,682,907+1.14
79น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,082,739,103-1.83
80นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,047,198,240+1.14
81นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์1,042,520,880-0.54
82ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)987,182,240+1.14
83น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา978,957,752+1.75
84ธนาคาร ออมสิน944,027,374+1.14
85บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)942,426,232+1.14
86นาย พิมาน เตียวตรานนท์906,981,500+0.66
87นาย ทิศชวน นานาวราทร884,400,000+1.52
88นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์797,629,710-
89นาย เอกชัย สุขุมวิทยา789,222,000+1.75
90NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC789,057,530-
91TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD788,197,932+1.55
92SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED777,313,688-4.19
93นาย วรพจน์ อำนวยพล760,198,930+0.66
94นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์710,766,000+0.42
95บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด694,452,654-0.98
96นาง วิมลทิพย์ พงศธร689,643,431-1.71
97บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด686,398,752-1.92
98น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา664,250,355+1.75
99นาย จิรสิทธ วุฒิไกร660,000,000+1.52
100กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ611,034,122-1.48