คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)278,715,801,134+0.43
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.159,472,570,000+0.43
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด116,708,439,154-0.21
4TELENOR ASIA PTE LTD61,559,522,317-2.46
5บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)49,025,889,440+1.14
6SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.45,956,019,018-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED40,353,802,745+0.29
8บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด32,500,053,447-
9บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด32,391,079,300-2.46
10CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED31,833,696,690-
11นาย พิชญ์ โพธารามิก29,492,560,842-0.78
12สำนักงานประกันสังคม29,492,283,549+0.17
13Delta Electronics Int`l (Singapore) Pte. Ltd27,659,304,086-0.48
14STATE STREET EUROPE LIMITED24,394,352,988+0.16
15THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED21,859,359,795-
16CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES18,879,945,773-0.48
17UBS AG HONG KONG BRANCH18,777,170,644-0.07
18บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)11,241,288,704+0.04
19บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)8,284,860,250-2.37
20CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH7,867,847,741-
21บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด7,694,839,132-
22STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY7,318,720,865+0.22
23บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,178,155,745-0.81
24WORTH ACCESS TRADING LIMITED5,393,270,693-
25ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)5,371,160,000+0.93
26บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด5,030,221,403-
27LGT BANK (SINGAPORE) LTD5,025,103,499-0.75
28OMAC (HK) LIMITED4,872,560,000-0.88
29UBS AG LONDON BRANCH4,742,782,679-
30GIC PRIVATE LIMITED4,699,245,000+0.43
31นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,547,366,176+0.87
32กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล4,126,929,325-0.80
33บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด3,716,478,259-
34DELTA ELECTRONICS INC.3,577,381,245-0.48
35กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส3,486,625,080+0.90
36นาย พิธาน องค์โฆษิต3,417,876,042-1.15
37นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,314,999,675-0.77
38KINPO ELECTRONICS, INC.3,219,170,936-1.71
39THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH3,115,350,000-0.48
40บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)3,090,316,000+0.77
41RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED2,975,883,750-0.48
42บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,776,431,210+0.42
43บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)2,751,199,358-5.34
44THE BANK OF NEW YORK MELLON2,741,268,288+1.14
45บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,687,522,250-
46C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,515,402,933-
47King's Eye Investments Ltd.2,490,180,000-5.36
48MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,400,094,620-
49นาย สุนทร เด่นธรรม2,082,217,600-1.25
50นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,035,431,420-
51บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)2,010,152,214+1.14
52นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,899,363,375-
53บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,883,995,604-
54บริษัท เรียล มูฟ จำกัด1,862,449,899+1.14
55กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,699,495,880+0.82
56กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,587,231,950-0.13
57FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,468,747,268-1.71
58บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,442,430,000+1.13
59SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,432,583,547-0.58
60CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,412,328,100-
61บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)1,410,356,474-
62BBHISL NOMINEES LIMITED1,398,225,462-0.20
63APCO CAPITAL PTE. LTD.1,364,000,000-1.29
64มหาวิทยาลัยมหิดล1,353,801,627+1.14
65กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,323,647,555-0.57
66ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,259,317,149+0.24
67บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,238,140,460+0.03
68GOLDMAN SACHS AND CO LLC1,214,400,028-
69บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,176,559,974+0.84
70บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,176,480,000-0.88
71บริษัท โอแมค จำกัด1,156,536,920-0.88
72บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด1,136,687,640-
73RAINBOW JOY LIMITED1,130,000,000-0.88
74นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,104,623,357-1.29
75กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล1,101,984,975-
76นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,094,063,767+4.32
77นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,058,087,360+1.14
78บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,030,170,233-
79น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,023,467,682-1.29
80นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,016,531,138-
81Principal Property Income Fund970,759,240+1.14
82ธนาคาร ออมสิน938,601,294+1.14
83นาย พิมาน เตียวตรานนท์937,014,000-
84บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)909,584,632+1.14
85นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์907,274,928-
86กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์889,491,187+1.14
87RBC INVESTOR SERVICES TRUST873,981,945-0.48
88นาย ทิศชวน นานาวราทร864,300,000-0.78
89ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)863,982,240+1.14
90น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา794,329,755+4.32
91นาย วรพจน์ อำนวยพล785,371,080-
92EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.770,396,088+0.87
93NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC743,914,500-
94TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD698,814,662-
95นาย เอกชัย สุขุมวิทยา640,377,500+4.32
96บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด639,985,779-0.85
97บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด637,998,840+1.38
98นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์630,000,000-
99นาง วิมลทิพย์ พงศธร618,910,772-
100N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1614,360,013-0.38