คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)204,775,481,126+0.71
2DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.196,153,905,302+1.36
3SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.115,790,953,000+0.60
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด93,642,379,609+1.51
5DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED70,458,293,150+1.36
6CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES63,434,269,140+1.36
7SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.38,380,851,048+2.63
8TELENOR ASIA PTE LTD33,939,152,313+0.80
9UBS AG HONG KONG BRANCH30,091,160,201+0.91
10บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)29,329,630,503+0.85
11บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)28,837,332,498+2.63
12DELTA ELECTRONICS INC.25,370,027,380+1.36
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED25,297,339,223+1.34
14สำนักงานประกันสังคม23,507,717,785+0.87
15RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED22,249,555,600+1.42
16THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH22,093,400,000+1.36
17CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED19,580,726,643-
18บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด19,401,569,822-
19บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)18,554,316,240-0.12
20STATE STREET EUROPE LIMITED14,791,395,441+1.18
21บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด14,191,278,844+0.80
22นาย พิชญ์ โพธารามิก12,894,423,162-
23THE BANK OF NEW YORK MELLON11,904,027,834+0.97
24OMAC (HK) LIMITED10,176,320,000+1.69
25นาย พิธาน องค์โฆษิต9,816,663,957+2.51
26THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED9,504,947,220+2.63
27GIC PRIVATE LIMITED7,984,183,721+0.91
28บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)7,849,011,024+1.68
29นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ7,691,410,081+2.64
30King's Eye Investments Ltd.7,114,800,000+1.67
31นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา6,294,589,808+3.80
32LGT BANK (SINGAPORE) LTD6,062,876,300+1.58
33KINPO ELECTRONICS. INC.5,864,461,094+15.33
34บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,606,077,579-0.51
35MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC5,560,442,591+2.89
36CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,768,975,010-
37MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.4,740,559,560+2.20
38บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด4,688,580,541-
39ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,355,620,900+0.52
40นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต4,225,519,452+2.53
41SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.4,223,223,173+3.92
42บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)4,207,664,063+0.80
43น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต3,913,885,545+2.53
44บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด3,819,000,000-0.88
45UBS AG LONDON BRANCH3,798,941,511-0.01
46นาย เอกชัย สุขุมวิทยา3,737,654,004+3.80
47บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)3,613,934,720+0.35
48น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา3,540,447,489+3.80
49บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด3,094,060,712-
50STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,918,002,022+0.60
51นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,702,999,735-1.89
52น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา2,640,393,656+3.80
53นาย สุนทร เด่นธรรม2,638,899,720+2.97
54นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,567,210,800+0.71
55WORTH ACCESS TRADING LIMITED2,520,715,273-
56บริษัท โอแมค จำกัด2,415,422,240+1.69
57RAINBOW JOY LIMITED2,360,000,000+1.69
58FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK2,299,638,579+15.33
59SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC2,292,567,817+0.60
60บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)2,280,394,162+4.21
61บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,166,067,200-
62NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,161,751,078-
63บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,114,259,139-
64กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,989,343,975+2.49
65กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล1,966,412,097+0.85
66นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา1,841,100,000-0.88
67นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,768,316,700+2.63
68กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,711,571,739+3.59
69บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,646,879,220+4.08
70THAI ALLIANCE CO.,LTD.1,501,793,813+3.92
71นาย ปัญจะ เสนาดิสัย1,474,347,375+2.53
72ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,428,231,520+0.31
73บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,414,141,767+6.82
74นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ1,363,600,770+0.62
75บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,348,317,489+0.85
76บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,249,160,508+0.85
77กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,242,275,950+2.40
78นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,199,934,162+6.88
79BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC1,185,000,000+2.53
80นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล1,153,598,490-0.58
81TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD1,137,605,263-
82บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด1,094,873,670-0.58
83บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด1,092,997,800-0.58
84มหาวิทยาลัยมหิดล1,066,967,163+0.85
85นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์1,065,061,872+6.88
86นาย พีรนาถ โชควัฒนา1,031,994,973+3.80
87บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด1,023,748,950-0.95
88BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH1,019,748,312+1.67
89น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี1,000,491,550+3.80
90นาย มหิธร พงษารัตน์964,590,000+2.53
91นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต868,428,000+1.47
92EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.820,421,808+2.64
93KGI ASIA LIMITED752,076,641+15.33
94นาง วิมลทิพย์ พงศธร748,587,314-
95นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์741,416,000+3.85
96BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH706,804,984+3.18
97บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)687,810,000+2.97
98TIS Inc.687,012,494-
99กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ686,411,250+2.53
100นาง ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ677,385,105+0.62