คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด55,306,257,751-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด41,065,268,470+24.13
3UBS AG LONDON BRANCH25,031,601,648-
4บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)23,350,629,227-
5บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด18,187,751,845-
6บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,494,293,928-
7บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด14,929,685,396-
8สำนักงานประกันสังคม12,654,080,336-
9NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,912,480,715-
10นาย นิติ โอสถานุเคราะห์9,619,222,327+163.22
11STATE STREET EUROPE LIMITED9,207,186,489+38.97
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED8,811,007,815+25.94
13นาง ยุพิน ธีระโกเมน8,116,657,689-
14UBS AG SINGAPORE BRANCH7,449,033,070+69.12
15นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม7,301,914,977-
16บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด6,918,387,680-
17GIC PRIVATE LIMITED6,783,475,820-
18นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม6,563,519,134-
19BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH6,148,560,000-
20นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ5,504,706,900-
21นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ5,504,705,910-
22บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,502,553,728-
23นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน5,476,140,319-
24นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,402,474,408+0.17
25MITSUBISHI CORPORATION5,355,274,848-
26CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH5,040,769,210+33.53
27บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)4,918,441,000-
28นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,798,890,966-
29บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)4,797,358,900-
30UBS AG HONG KONG BRANCH4,505,615,855-
31บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด3,919,104,000-
32นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,891,221,970-
33นาย ตัน ภาสกรนที3,786,715,800-
34บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)3,751,363,000-
35บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,744,000,000-
36RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED3,679,575,633-
37นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล3,635,229,923-
38นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,564,619,890-
39นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,463,149,730-
40บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด3,347,361,772-
41นาย เชง นิรุตตินานนท์3,086,808,094-
42นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค3,058,340,620-
43WORTH ACCESS TRADING LIMITED3,021,564,225-
44นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,967,048,642-
45บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด2,799,360,029-
46MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,757,734,236-
47บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด2,747,665,903-
48นาย ไกรสร จันศิริ2,691,986,035-
49บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)2,561,146,500-
50บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,185,408,500-
51NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,106,957,855-
52น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์2,093,044,900-
53นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์2,012,777,559-
54กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,011,128,820+2.74
55บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,008,498,545-
56KGI ASIA LIMITED1,977,600,000-
57นาย ปริญญา เธียรวร1,964,725,000-
58นาย ดิสพล จันศิริ1,906,663,343-
59บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,798,393,824-
60บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1,796,915,120-
61บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)1,726,953,256-
62นาง พรนภา จันศิริ1,683,667,339-
63BANQUE PICTET & CIE SA1,659,988,087-
64กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,625,729,440+34.00
65BANK OF SINGAPORE LIMITED1,607,390,480-
66นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,601,721,800-
67บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,591,546,172-
68พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ1,585,574,100-
69พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ1,585,574,100-
70บัญชี บริหาร กิจการ1,548,972,950-
71บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,493,869,046-
72บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,491,796,440-
73มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,391,336,244-
74บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)1,293,331,732-
75นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,278,215,330-
76DBS BANK LTD1,257,523,750+55.55
77บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด1,142,115,740-
78BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1,139,600,000+117.25
79นาย กำธร ตติยกวี1,138,231,556-
80น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,090,630,482-
81บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด1,084,891,434-
82นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,050,009,066-
83MR. CHAN TIN SHU1,045,660,000-
84บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)1,034,725,902-
85นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,027,673,293-
86กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25999,313,360+1.62
87นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ977,021,892-
88นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์939,405,137-
89นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์921,736,594-
90นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล916,695,000-
91นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร907,265,100-
92บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด905,031,494-
93DP Partners Limited888,318,600-
94นาง บุษกร จันศิริ867,488,653-
95SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED853,042,780-
96บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด807,520,875-
97บริษัท โชควัฒนา จำกัด798,309,350-
98นาย กัมพล ตติยกวี792,176,388-
99นาง สมพร โอสถานุเคราะห์789,005,806-
100UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED785,384,904+89.38