คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด62,286,659,215-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด59,119,011,804-
3บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด35,259,094,500-
4นาย นิติ โอสถานุเคราะห์31,250,352,220-
5น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ29,610,000,000-
6UBS AG LONDON BRANCH28,199,756,758-
7บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)23,015,882,743-
8บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด22,477,012,543-
9บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,483,293,340-
10UBS AG SINGAPORE BRANCH16,644,042,807-
11บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,494,293,928-
12STATE STREET EUROPE LIMITED14,763,738,749-
13สำนักงานประกันสังคม14,342,837,049-
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED13,413,723,197-
15ORIZON LIMITED12,924,687,388-
16บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,322,216,418-
17NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,690,343,703-
18นาย ยืนยง โอภากุล9,937,680,000-
19นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,439,034,504-
20บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด9,241,473,740-
21CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH8,874,844,871-
22นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม8,491,552,810-
23BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH8,213,150,000-
24GIC PRIVATE LIMITED7,733,199,932-
25นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,632,856,521-
26นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,368,320,483-
27บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด6,061,406,841-
28RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED5,460,129,365-
29นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ5,449,103,800-
30นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ5,449,102,820-
31บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,402,850,800-
32นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,326,185,828-
33บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด5,307,120,000-
34BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED5,219,015,625-
35นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ5,197,833,269-
36UBS AG HONG KONG BRANCH5,074,285,817-
37MITSUBISHI CORPORATION5,042,304,240-
38บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)4,829,014,800-
39นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,711,442,830-
40นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,604,407,839-
41บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,433,786,207-
42นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล4,276,501,800-
43บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)4,224,836,000-
44นาย เพชร โอสถานุเคราะห์4,180,388,513-
45บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง4,104,000,000-
46นาย ตัน ภาสกรนที4,075,227,480-
47นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,962,549,450-
48บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด3,883,720,074-
49ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์3,848,944,750-
50นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,802,850,610-
51บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด3,790,800,039-
52นาง ลินจง โอภากุล3,686,557,800-
53นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,662,348,100-
54นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล3,551,340,002-
55WORTH ACCESS TRADING LIMITED3,402,926,700-
56นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,356,297,948-
57MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,087,278,630-
58นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,054,094,100-
59นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,038,543,790-
60นาย เชง นิรุตตินานนท์2,906,410,218-
61น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,904,689,950-
62บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)2,884,398,000-
63นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,672,014,375-
64นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,559,530,700-
65BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH2,535,460,700-
66บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,535,073,860-
67นาย ไกรสร จันศิริ2,534,662,176-
68บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,519,941,996-
69BANQUE PICTET & CIE SA2,499,153,335-
70กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,357,115,300-
71บัญชี บริหาร กิจการ2,332,017,286-
72BANK OF SINGAPORE LIMITED2,313,979,393-
73KGI ASIA LIMITED2,227,200,000-
74นาย ปริญญา เธียรวร2,212,700,000-
75กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,196,305,600-
76DBS BANK LTD2,155,513,050-
77น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์2,154,155,700-
78น.ส. ณิชา โอภากุล2,115,000,000-
79น.ส. นัชชา โอภากุล2,115,000,000-
80นาย วรมัน โอภากุล2,115,000,000-
81นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์2,071,544,787-
82NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,069,650,514-
83บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,981,043,197-
84บริษัท พรรณธิอร จำกัด1,874,598,642-
85นาย ดิสพล จันศิริ1,795,234,966-
86UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,791,604,835-
87นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,778,800,375-
88นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,707,419,987-
89บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,698,990,390-
90บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1,691,900,600-
91GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED1,667,384,684-
92นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,648,487,400-
93มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,618,014,620-
94นาง พรนภา จันศิริ1,585,271,196-
95พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ1,569,558,200-
96พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ1,569,558,200-
97บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด1,569,382,060-
98บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,565,821,568-
99นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,496,661,650-
100บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,463,459,498-