คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด58,116,185,463-4.55
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด49,707,462,950-1.94
3นาย นิติ โอสถานุเคราะห์32,469,362,280+1.02
4บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด27,473,229,920+0.66
5UBS AG LONDON BRANCH24,297,369,405-4.53
6สำนักงานประกันสังคม20,922,190,928-3.10
7บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)20,845,221,485-0.17
8บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,820,812,650-4.55
9UBS AG SINGAPORE BRANCH20,681,063,233+0.31
10บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด20,130,192,250+1.24
11ORIZON LIMITED19,740,211,050+1.36
12บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)17,325,783,084+2.16
13น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ16,905,000,000+1.24
14บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)14,095,886,114+0.83
15นาง ยุพิน ธีระโกเมน14,044,553,754-1.30
16นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,634,774,229-1.30
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED12,561,251,076-1.54
18นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม11,357,100,524-1.30
19STATE STREET EUROPE LIMITED10,690,055,262-2.04
20NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,996,165,540-0.56
21GIC PRIVATE LIMITED9,917,159,120-4.49
22นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,475,568,641-1.30
23CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH9,000,919,026+0.13
24บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,727,378,020-4.55
25บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด6,610,113,048-2.97
26บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด6,504,624,000-0.84
27MITSUBISHI CORPORATION5,911,667,040-4.12
28บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)5,678,563,700-0.79
29บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,674,508,532-
30นาย ยืนยง โอภากุล5,673,640,000+1.24
31นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,625,290,618+0.66
32นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์5,621,048,475+1.36
33BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH5,534,800,000-2.97
34นาย เพชร โอสถานุเคราะห์5,502,786,975+1.36
35RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED5,207,206,008+0.66
36นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,862,354,563-0.31
37UBS AG HONG KONG BRANCH4,820,567,758-4.55
38บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด4,646,160,048-0.84
39ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์4,414,685,625+1.36
40นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,284,982,320-0.44
41กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,178,563,580-2.84
42นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,122,638,733-2.97
43WORTH ACCESS TRADING LIMITED4,012,860,500-4.55
44นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,902,165,050+1.24
45BANQUE PICTET & CIE SA3,838,270,888+0.66
46บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,780,000,000+0.95
47นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,659,818,130+0.93
48นาย เชง นิรุตตินานนท์3,407,515,428-4.12
49N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 13,386,666,625+0.16
50นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,370,570,008-4.12
51บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด3,344,570,596-0.88
52นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,308,928,350+1.24
53Y INVESTMENT LTD.3,307,500,000+1.36
54นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,213,714,000+1.36
55นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,211,766,250+1.36
56น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,211,766,250+1.36
57บัญชี บริหาร กิจการ3,194,711,341+0.66
58นาย ไกรสร จันศิริ2,971,672,896-4.12
59บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,951,348,736-1.19
60DBS BANK LTD2,923,962,700+0.53
61BANK OF SINGAPORE LIMITED2,843,491,623+0.05
62นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,740,647,340-2.61
63บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)2,735,205,000-4.55
64บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,573,853,691-
65บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,492,908,880-0.57
66มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,407,480,691-1.30
67CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED2,383,237,500+1.36
68PJ SPRING INVESTMENT LIMITED2,383,237,500+1.36
69นาย ตัน ภาสกรนที2,380,221,360+1.52
70THE BANK OF NEW YORK MELLON2,370,425,617-4.12
71กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/252,155,318,832-2.84
72นาย ดิสพล จันศิริ2,150,488,236-4.12
73KGI ASIA LIMITED2,112,000,000-4.55
74นาง ลินจง โอภากุล2,104,736,900+1.24
75บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,042,143,620-0.80
76NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,946,013,868-0.54
77นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,881,177,375+1.36
78นาง พรนภา จันศิริ1,858,593,816-4.12
79บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,854,593,631-
80UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,821,685,052-0.03
81นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล1,777,536,600+1.24
82นาย ปริญญา เธียรวร1,705,000,000-4.55
83CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,692,350,000-4.55
84นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล1,680,809,010-
85บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,665,416,108+0.66
86น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,619,436,200-0.94
87NORTHEND INVESTMENT LIMITED1,610,000,000+1.24
88นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,606,618,125+1.36
89นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,605,883,125+1.36
90บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,567,767,555+0.88
91นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,557,331,542-0.94
92ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,466,780,554+0.66
93นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,461,292,350+1.24
94บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,451,832,913+0.66
95บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,437,769,680-0.29
96นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,418,545,265+0.66
97SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,381,824,820+0.70
98บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,368,429,660-0.56
99น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,329,375,464+2.04
100กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,298,717,004-2.88