คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด55,474,540,669-1.90
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด52,274,248,205-0.24
3นาย นิติ โอสถานุเคราะห์34,392,044,634+1.22
4บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด26,199,636,480+1.39
5UBS AG LONDON BRANCH23,205,454,339-1.90
6ORIZON LIMITED22,560,241,200+1.19
7บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด21,255,482,500-
8บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)21,200,547,361-0.44
9บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,667,148,950-1.90
10UBS AG SINGAPORE BRANCH19,603,867,588+1.05
11สำนักงานประกันสังคม18,073,506,421-0.41
12น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ17,850,000,000-
13บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)16,130,901,492-
14บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)14,797,755,962+1.19
15SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED14,197,956,463+0.38
16นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,269,367,346+1.37
17นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,937,400,327+1.37
18STATE STREET EUROPE LIMITED11,820,378,156-0.33
19นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,730,247,573+1.37
20GIC PRIVATE LIMITED10,136,581,005-1.65
21NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,023,932,667-1.11
22นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน8,952,566,476+1.37
23CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH8,480,537,677+1.32
24บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด6,837,410,025+5.08
25นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์6,424,055,400+1.19
26บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,421,588,110-1.90
27นาย เพชร โอสถานุเคราะห์6,288,899,400+1.19
28นาย ยืนยง โอภากุล5,990,800,000-
29BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH5,937,580,000+5.08
30บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)5,589,137,500-
31บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,502,553,728-
32บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด5,388,768,000-
33นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,364,515,556+1.39
34RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED4,965,812,352+1.39
35ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์4,940,355,000+1.19
36นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,930,451,340-0.68
37MITSUBISHI CORPORATION4,659,784,608-
38UBS AG HONG KONG BRANCH4,599,666,041-1.90
39นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,458,206,432+5.08
40นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,314,268,387-0.90
41นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์4,120,298,500-
42บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด3,849,120,040-
43WORTH ACCESS TRADING LIMITED3,830,457,750-1.90
44Y INVESTMENT LTD.3,780,000,000+1.19
45บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,708,000,000-1.94
46นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,672,816,000+1.19
47นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,670,590,000+1.19
48BANQUE PICTET & CIE SA3,660,337,800+1.39
49น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,544,590,000+1.19
50กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,383,678,260+0.70
51นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,271,778,135-1.92
52บัญชี บริหาร กิจการ3,046,612,140+1.39
53N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 12,975,149,116+1.33
54บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,933,833,856+3.00
55CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED2,723,700,000+1.19
56บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,722,970,560-0.65
57นาย เชง นิรุตตินานนท์2,685,923,926-
58นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,669,152,192-0.89
59นาย ธีรพงศ์ จันศิริ2,656,802,242-
60DBS BANK LTD2,655,879,350+0.03
61บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)2,610,877,500-1.90
62BANK OF SINGAPORE LIMITED2,566,177,416+0.87
63นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์2,469,607,000-
64บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,365,564,953-
65นาย ไกรสร จันศิริ2,342,377,459-
66มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,274,600,263+1.37
67นาง ลินจง โอภากุล2,222,393,000-
68บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,221,731,250-0.65
69นาย ธนา ไชยประสิทธิ์2,149,917,000+1.19
70นาย ตัน ภาสกรนที2,109,741,660+3.42
71นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,060,961,000-
72KGI ASIA LIMITED2,016,000,000-1.90
73NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,945,531,811-1.15
74นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,925,847,000+1.19
75นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,836,135,000+1.19
76นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,803,795,000+1.19
77บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,798,393,824-
78BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1,771,480,200+1.19
79UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,730,435,422+2.22
80กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,707,244,060+0.73
81Northend Investment Limited1,700,000,000-
82บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด1,656,678,760-0.99
83นาย ดิสพล จันศิริ1,654,890,727-
84บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,623,019,275-0.85
85บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,588,211,388+1.39
86นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,542,979,500-
87น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,527,770,000+1.00
88SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,510,134,750+0.67
89นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,469,180,700+1.00
90นาง พรนภา จันศิริ1,465,009,243-
91บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,454,935,256-0.64
92นาย ปริญญา เธียรวร1,417,500,000-1.90
93ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,398,784,104+1.39
94บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,384,529,400+1.39
95บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,372,230,854-1.11
96นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,352,784,888+1.39
97นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล1,351,661,601-2.06
98น.ส. ณิชา โอภากุล1,319,489,000-
99น.ส. นัชชา โอภากุล1,290,215,000-
100นาย วรมัน โอภากุล1,275,000,000-