คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด60,229,501,298-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด51,429,316,691+0.60
3นาย นิติ โอสถานุเคราะห์32,149,116,966+0.96
4บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด28,564,881,440+1.27
5UBS AG LONDON BRANCH25,177,112,667-
6สำนักงานประกันสังคม21,862,968,418+0.25
7บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด21,577,933,110-
8UBS AG SINGAPORE BRANCH21,164,435,158+1.31
9บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)20,394,583,323+0.20
10ORIZON LIMITED18,800,201,000+0.71
11บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด17,879,611,750+3.85
12บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)15,085,380,099+8.42
13น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ15,015,000,000+3.85
14บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)14,212,864,422-
15นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,497,363,348-0.34
16SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED13,007,535,677+0.76
17นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,142,510,298-0.34
18STATE STREET EUROPE LIMITED11,014,707,909+0.48
19นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,914,616,088-0.34
20GIC PRIVATE LIMITED10,336,238,148-
21NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,662,960,022+0.29
22CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH9,401,378,954+1.03
23นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,106,390,642-0.34
24บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,620,480,000-
25บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,972,009,948-
26บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด6,577,389,716-
27MITSUBISHI CORPORATION6,398,510,208-
28บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,932,440,738+1.45
29นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,848,812,099+1.27
30บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)5,723,276,800-
31BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH5,507,400,000-
32บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,443,200,056-
33RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED5,414,114,856+1.27
34นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์5,353,379,500+0.71
35นาย เพชร โอสถานุเคราะห์5,240,749,500+0.71
36นาย ยืนยง โอภากุล5,039,320,000+3.85
37UBS AG HONG KONG BRANCH4,995,861,131-
38นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,736,322,458+0.23
39กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,306,740,910-0.12
40บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,254,059,091-0.69
41ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์4,204,462,500+0.71
42WORTH ACCESS TRADING LIMITED4,158,782,700-
43นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,157,542,716+0.26
44นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,102,229,631-
45BANQUE PICTET & CIE SA3,990,784,963+1.27
46นาย เชง นิรุตตินานนท์3,688,134,346-
47นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,648,146,362-
48นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,465,898,150+3.85
49N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 13,340,680,425+0.55
50บัญชี บริหาร กิจการ3,321,653,514+1.27
51บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,240,000,000+1.11
52นาย ไกรสร จันศิริ3,216,398,899-
53บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,197,294,464+0.55
54Y INVESTMENT LTD.3,150,000,000+0.71
55นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,145,276,405+1.10
56BANK OF SINGAPORE LIMITED3,109,671,465+0.72
57นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,060,680,000+0.71
58น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,058,825,000+0.71
59นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,058,825,000+0.71
60นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์2,938,986,050+3.85
61DBS BANK LTD2,867,526,365+2.74
62บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)2,834,667,000-
63นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,716,815,624-
64บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,685,436,944-
65THE BANK OF NEW YORK MELLON2,565,637,138-
66บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,563,730,155+0.55
67บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,501,420,900-
68นาย ดิสพล จันศิริ2,327,587,267-
69มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,313,682,742-0.34
70CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED2,269,750,000+0.71
71PJ SPRING INVESTMENT LIMITED2,269,750,000+0.71
72กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/252,217,712,800-0.13
73KGI ASIA LIMITED2,188,800,000-
74นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,014,192,615+2.07
75นาง พรนภา จันศิริ2,011,654,483-
76บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,938,893,342+1.45
77NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,893,864,319+0.18
78นาง ลินจง โอภากุล1,869,424,700+3.85
79นาย ตัน ภาสกรนที1,857,293,940+1.94
80นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,791,597,500+0.71
81นาย ปริญญา เธียรวร1,767,000,000-
82CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,753,890,000-
83บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,731,591,583+1.27
84UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,682,835,126+4.55
85น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,634,713,900-
86บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,616,112,810-0.85
87นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล1,578,805,800+3.85
88นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,572,023,349-
89นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,530,112,500+0.71
90นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,529,412,500+0.71
91ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,525,063,225+1.27
92บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,509,521,638+1.27
93นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,474,911,302+1.27
94NORTHEND INVESTMENT LIMITED1,430,000,000+3.85
95บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,401,507,774+0.23
96SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,352,192,620+0.66
97กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,338,720,960-0.13
98บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,322,815,338+0.29
99นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,297,918,050+3.85
100MR. CHAN TIN SHU1,249,360,000-