คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด55,474,540,669-1.90
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด54,846,823,768-0.15
3นาย นิติ โอสถานุเคราะห์34,392,044,634+1.22
4บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด26,199,636,480+1.39
5UBS AG LONDON BRANCH23,205,454,339-1.90
6ORIZON LIMITED22,560,241,200+1.19
7บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด21,255,482,500-
8บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)21,200,547,361-0.44
9บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,667,148,950-1.90
10UBS AG SINGAPORE BRANCH20,334,055,682+0.99
11สำนักงานประกันสังคม18,073,506,421-0.41
12น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ17,850,000,000-
13บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)16,130,901,492-
14บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)14,797,755,962+1.19
15SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED14,669,766,337+0.44
16นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,269,367,346+1.37
17STATE STREET EUROPE LIMITED12,187,589,264-0.29
18นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,937,400,327+1.37
19นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,730,247,573+1.37
20GIC PRIVATE LIMITED10,136,581,005-1.65
21NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,023,932,667-1.11
22นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน8,952,566,476+1.37
23CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH8,740,122,116+1.34
24บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด6,837,410,025+5.08
25นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์6,424,055,400+1.19
26บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,421,588,110-1.90
27นาย เพชร โอสถานุเคราะห์6,288,899,400+1.19
28นาย ยืนยง โอภากุล5,990,800,000-
29BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH5,937,580,000+5.08
30บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)5,589,137,500-
31บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,502,553,728-
32บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด5,388,768,000-
33นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,364,515,556+1.39
34บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด5,357,333,333+8.33
35RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED4,965,812,352+1.39
36ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์4,940,355,000+1.19
37นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,930,451,340-0.68
38MITSUBISHI CORPORATION4,659,784,608-
39UBS AG HONG KONG BRANCH4,599,666,041-1.90
40นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,458,206,432+5.08
41นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,314,268,387-0.90
42นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์4,120,298,500-
43บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด3,849,120,040-
44WORTH ACCESS TRADING LIMITED3,830,457,750-1.90
45Y INVESTMENT LTD.3,780,000,000+1.19
46บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,708,000,000-1.94
47นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,672,816,000+1.19
48นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,670,590,000+1.19
49BANQUE PICTET & CIE SA3,660,337,800+1.39
50น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,544,590,000+1.19
51กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,383,678,260+0.70
52บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด3,369,148,164+3.06
53นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,271,778,135-1.92
54น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ3,064,103,156-0.85
55N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 13,052,971,516+1.31
56บัญชี บริหาร กิจการ3,046,612,140+1.39
57บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,933,833,856+3.00
58นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,829,566,250-0.85
59CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED2,723,700,000+1.19
60บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,722,970,560-0.65
61นาย เชง นิรุตตินานนท์2,685,923,926-
62นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,669,152,192-0.89
63นาย ธีรพงศ์ จันศิริ2,656,802,242-
64DBS BANK LTD2,655,879,350+0.03
65บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)2,610,877,500-1.90
66BANK OF SINGAPORE LIMITED2,566,177,416+0.87
67นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์2,469,607,000-
68บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,365,564,953-
69นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,345,765,500-1.60
70นาย ไกรสร จันศิริ2,342,377,459-
71มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,274,600,263+1.37
72นาง ลินจง โอภากุล2,222,393,000-
73บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,221,731,250-0.65
74นาย ธนา ไชยประสิทธิ์2,149,917,000+1.19
75นาย ตัน ภาสกรนที2,109,741,660+3.42
76นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,060,961,000-
77KGI ASIA LIMITED2,016,000,000-1.90
78UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2,015,764,147+2.24
79NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,945,531,811-1.15
80นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,925,847,000+1.19
81นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,836,135,000+1.19
82นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,803,795,000+1.19
83บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,798,393,824-
84BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1,771,480,200+1.19
85บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,721,965,060+3.15
86กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,707,244,060+0.73
87Northend Investment Limited1,700,000,000-
88บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด1,656,678,760-0.99
89นาย ดิสพล จันศิริ1,654,890,727-
90นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,625,891,628+3.06
91บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,623,019,275-0.85
92SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,617,991,954+0.67
93บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,588,211,388+1.39
94นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,542,979,500-
95น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,527,770,000+1.00
96นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,469,180,700+1.00
97นาง พรนภา จันศิริ1,465,009,243-
98บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,454,935,256-0.64
99นาย ปริญญา เธียรวร1,417,500,000-1.90
100ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,398,784,104+1.39