คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด54,417,882,751-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด41,706,750,168-0.14
3นาย นิติ โอสถานุเคราะห์32,792,447,316-1.71
4บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด27,655,171,840-0.66
5UBS AG SINGAPORE BRANCH27,227,586,323-0.57
6UBS AG LONDON BRANCH22,840,601,371-
7สำนักงานประกันสังคม20,076,770,042-
8บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด19,495,851,845-
9บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)19,221,058,971-0.22
10บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด15,879,095,750-1.18
11Orizon Limited15,711,596,550-2.56
12น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ13,335,000,000-1.18
13นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,269,367,346-0.69
14บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)12,822,065,100-
15บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,322,216,418+1.52
16นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,937,400,327-0.69
17นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,730,247,573-0.69
18SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED10,156,014,995-0.23
19GIC PRIVATE LIMITED9,881,190,105+0.05
20STATE STREET EUROPE LIMITED9,705,093,617-0.21
21CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH9,666,124,471-0.48
22นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน8,952,566,476-0.69
23NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.8,913,247,607-0.31
24บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,688,520,000-0.88
25MITSUBISHI CORPORATION6,502,833,744+0.53
26บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,299,272,146-
27MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD6,186,375,000-2.56
28บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,932,440,738+2.17
29บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)5,902,129,200-
30บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,491,800,057-0.88
31บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด4,808,343,120+0.66
32บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,606,794,429+0.75
33นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,561,114,198-0.66
34UBS AG HONG KONG BRANCH4,507,881,855-
35นาย ยืนยง โอภากุล4,475,480,000-1.18
36บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,430,089,123+0.66
37นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,421,680,665-0.25
38นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,379,769,225-2.56
39นาย เพชร โอสถานุเคราะห์4,379,769,225-2.56
40BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH4,137,400,000+0.66
41WORTH ACCESS TRADING LIMITED4,137,051,650-
42กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,116,547,483+0.10
43นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน3,924,649,707-0.28
44BANQUE PICTET & CIE SA3,851,852,900-0.66
45นาย เชง นิรุตตินานนท์3,748,266,971+0.53
46ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,688,381,125-2.56
47บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,672,000,000-1.96
48นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,632,827,009+0.53
49บัญชี บริหาร กิจการ3,410,831,170-0.66
50นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,376,615,140-1.96
51บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,355,402,432-
52นาย ไกรสร จันศิริ3,268,840,186+0.53
53นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,071,755,350-1.18
54BANK OF SINGAPORE LIMITED3,066,156,570-0.76
55นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,020,477,861+0.66
56DBS BANK LTD2,815,417,525+0.34
57บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,782,142,429-
58นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์2,772,487,800-1.23
59นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,752,563,198-0.43
60Y Investment Ltd2,632,500,000-2.56
61บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)2,561,146,500-
62นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,556,303,750-2.56
63นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,556,303,750-2.56
64นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,556,303,750-2.56
65บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,542,427,800-0.81
66นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,404,428,000-
67บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,395,650,150+1.17
68นาย ดิสพล จันศิริ2,365,537,060+0.53
69น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,350,011,319-
70N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 112,297,680,640-0.55
71บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,277,875,040+0.60
72มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,274,600,263-0.69
73นาย ปริญญา เธียรวร2,255,700,000-
74นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,207,140,921+0.75
75กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/252,190,352,609+0.07
76นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,170,133,438-
77นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,154,997,321-0.63
78นาง พรนภา จันศิริ2,044,453,198+0.53
79THE BANK OF NEW YORK MELLON2,010,614,912+0.53
80KGI ASIA LIMITED1,977,600,000-
81บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,938,893,342+2.17
82BNY MELLON NOMINEES LIMITED1,779,905,639+0.16
83NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,758,995,107-0.25
84น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,680,547,000-0.91
85บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,676,445,354-0.66
86UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,663,959,652+1.02
87นาง ลินจง โอภากุล1,660,258,300-1.18
88นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,616,098,770-0.91
89SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,597,172,145-0.14
90บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,595,393,415-0.43
91CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,584,655,000-
92บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด1,505,400,000+1.33
93ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,476,494,332-0.66
94กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,463,416,150-0.23
95บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,461,447,700-0.66
96นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,427,939,604-0.66
97บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,375,437,236-0.23
98นาย ตัน ภาสกรนที1,341,579,312-0.54
99กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,272,036,403+0.07
100Northend Investment Limited1,270,000,000-1.18