คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> บริการรับเหมาก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5,797,694,152-
2บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4,878,549,773-
3บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด3,651,753,893-
4บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,462,209,906-
5UBS AG SINGAPORE BRANCH2,589,883,509-
6บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,738,173,882-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED1,467,130,018-
8นาง ถนอมศรี สุดโต1,345,311,985-
9นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,107,708,357-
10บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด1,075,220,000-
11นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต990,281,698-
12UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account877,940,480-
13MR. YOUNG JUN LEE855,603,000-
14MR. SEUNGWOO LEE855,225,000-
15ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)786,790,000-
16บลจ.ภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)760,407,117-
17นาย เปรมชัย กรรณสูต747,574,215-
18บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด743,841,608-
19นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย741,701,729-
20บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด716,084,320-
21THE BANK OF NEW YORK MELLON601,164,394-
22บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)523,221,520-
23กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30522,834,940-
24น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล520,691,500-
25MR. KYUYOUNG LEE510,444,018-
26กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล490,094,420-
27บริษัท เอสวีพีเค จำกัด480,375,000-
28นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ476,924,116-
29นาง ณิศนาถ อนันตชัย462,262,975-
30บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)450,779,229-
31น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล450,387,027-
32นาง นิจพร จรณะจิตต์434,209,191-
33นาง นิตยา สงวนพานิช433,427,760-
34บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด406,919,597-
35บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)404,077,418-
36นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์397,131,415-
37นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล397,131,415-
38ZICO TRUST (S) LTD. ATO ASIA ALPHA EQUITY FUND 3378,000,000-
39น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล375,758,308-
40นาย วิโรจน์ เจริญตรา373,199,396-
41บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด359,805,600-
42กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล351,057,820-
43นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี338,000,064-
44นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์336,346,822-
45นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ321,324,762-
46นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์318,658,545-
47กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว318,261,840-
48นาย จิรโมท พหูสูตร318,178,118-
49นาย ยรรยง นิติสาโรจน์311,788,665-
50นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์310,741,145-
51นาย ชินชัย ลีนะบรรจง300,731,789-
52นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์299,837,977-
53นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์287,476,239-
54น.ส. ณิชยา พหูสูตร283,411,134-
55กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล282,541,945-
56กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล272,159,953-
57นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล262,909,254-
58นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล253,200,000-
59กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล240,367,880-
60น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ232,482,886-
61นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล211,000,000-
62นาย สมชาย ประภากมล190,938,968-
63สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด188,715,672-
64บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)187,773,174-
65นาย ธวัช เสริมคชสีห์179,472,175-
66N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1177,976,126-
67SOJITZ CORPORATION176,960,000-
68หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์175,819,709-
69นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์175,421,400-
70นาย สุขุม พหูสูตร173,504,226-
71บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด173,355,000-
72EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT164,803,853-
73นาย พลพัฒ กรรณสูต163,624,377-
74BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH163,293,000-
75บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)161,088,617-
76น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ157,665,312-
77นาย เสวก ศรีสุชาต149,531,566-
78ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล147,000,000-
79นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์140,757,262-
80นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์138,050,389-
81CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG133,729,189-
82นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล127,980,000-
83บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด122,086,284-
84VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.120,796,518-
85MR. HIRONOBU IRIYA120,415,383-
86CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH119,019,645-
87นาย อนนต์ แสงอารยะกุล113,907,143-
88นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ112,700,000-
89นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง111,997,717-
90นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย108,000,000-
91น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง107,876,303-
92นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์104,238,420-
93NOMURA PB NOMINEES LTD.102,335,457-
94นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์101,379,086-
95นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ96,173,118-
96นาย ประทีป ตั้งมติธรรม87,851,827-
97นาง ละออง ทองสุข85,897,040-
98กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ85,122,900-
99นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค84,832,525-
100นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า83,035,252-