คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> บริการรับเหมาก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด7,184,018,216-0.75
2บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด5,747,799,233-1.65
3บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด4,681,735,760-0.50
4บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,147,796,026-1.65
5นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,624,282,126-0.59
6นาง ถนอมศรี สุดโต2,466,405,305-1.01
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED2,216,166,719-0.91
8บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,082,366,730-1.65
9UBS AG SINGAPORE BRANCH1,893,528,844-0.50
10นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,443,695,726-
11นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,359,786,503-1.01
12บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด1,336,760,000-1.09
13นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต1,269,591,920-0.50
14นาย เปรมชัย กรรณสูต1,243,862,979+0.51
15MR. YOUNG JUN LEE1,177,020,000+0.77
16MR. SEUNGWOO LEE1,176,500,000+0.77
17บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด1,080,894,836-
18UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account1,064,057,060-1.65
19ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)942,590,000-1.65
20บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด918,056,820-0.50
21นาย ประทีป ตั้งมติธรรม850,738,925-0.69
22นาง นิตยา สงวนพานิช758,575,620-1.01
23นาง นิจพร จรณะจิตต์738,580,795+0.44
24MR. KYUYOUNG LEE702,198,120+0.77
25กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30693,716,705-1.05
26นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี660,000,125+1.21
27บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)644,409,840-1.17
28N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1636,912,510-0.55
29นาง ณิศนาถ อนันตชัย592,644,840-0.50
30บริษัท เอสวีพีเค จำกัด581,025,000-
31บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)579,046,808-1.12
32บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด564,630,000-0.69
33นาย วิโรจน์ เจริญตรา523,044,608-
34นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์509,142,840-0.50
35นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล509,142,840-0.50
36กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล506,893,805-1.27
37นาย ยรรยง นิติสาโรจน์489,278,749-0.69
38กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล485,522,713-1.29
39น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล481,741,420-0.50
40นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์479,070,655-0.69
41นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์470,524,964-0.69
42SOJITZ CORPORATION464,800,000-0.60
43กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล447,462,840-1.65
44นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล419,743,000-0.62
45นาย จิรโมท พหูสูตร417,301,632-0.91
46นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล412,574,046-0.69
47นาย ชินชัย ลีนะบรรจง397,470,207-
48น.ส. ณิชยา พหูสูตร387,269,872-0.91
49นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์379,914,393-1.36
50นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์372,274,045-1.65
51น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ357,035,276-0.69
52นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ352,639,733-1.36
53นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล330,000,000-
54นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์329,882,227-1.65
55THE BANK OF NEW YORK MELLON324,556,980-1.51
56บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด320,669,670-0.60
57STATE STREET EUROPE LIMITED316,442,520-0.37
58นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง289,225,925-0.69
59MR. HIRONOBU IRIYA283,537,412-0.60
60นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล275,000,000-
61นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์262,812,500-0.69
62บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)255,703,278-
63STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY252,099,140-0.50
64กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล240,857,760-1.65
65นาย สุขุม พหูสูตร237,086,520-0.91
66บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด226,712,347+7.69
67หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์210,635,493-1.65
68CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG209,856,412-0.69
69บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด209,677,000-
70บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)207,932,788-
71นาย ธวัช เสริมคชสีห์201,672,781-1.01
72นาย สมชาย ประภากมล195,278,612-0.69
73กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ188,124,000-0.50
74ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล177,800,000-
75VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.175,532,441-
76นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย171,299,264-1.01
77นาย พลพัฒ กรรณสูต169,591,685-1.54
78นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์159,409,226-1.36
79นาย เสวก ศรีสุชาต158,634,528+1.05
80นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์156,343,665-1.36
81นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง151,526,323-
82นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์146,535,725-
83EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT146,416,254-1.06
84นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์143,660,000-0.98
85นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ139,260,000-0.91
86น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง139,069,981-
87นาง ละออง ทองสุข134,795,139-0.69
88บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)132,906,050-0.73
89น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ131,438,368-0.60
90นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล124,442,730-0.60
91นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค123,053,155-
92นาย วัฒนะ วัฒนศัพท์122,666,792-1.01
93นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์122,377,500-1.36
94ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี117,631,214-0.69
95นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี115,934,858+1.21
96นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์114,812,990-1.36
97ด.ช. วีริศ เจริญตรา114,330,000-
98น.ส. นภัสสร เจริญตรา114,330,000-
99กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ113,830,200-1.01
100LGT BANK (SINGAPORE) LTD111,939,281-0.77