คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> บริการรับเหมาก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,239,508,385-
2บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด3,859,651,304-
3บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด2,890,421,727-
4บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด2,832,450,135-
5UBS AG SINGAPORE BRANCH2,229,194,790-
6บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด2,092,320,000-
7บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,368,166,571-
8นาง ถนอมศรี สุดโต1,185,867,601-
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED1,120,932,781-
10นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,049,960,528-
11MR. YOUNG JUN LEE823,914,000-
12MR. SEUNGWOO LEE823,550,000-
13นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต768,103,112-
14บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด749,652,870-
15บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด737,300,000-
16นาย เปรมชัย กรรณสูต678,470,716-
17นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย653,796,339-
18บลจ.เกียรตินาคินภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)635,318,500-
19ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)619,305,000-
20น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล600,516,036-
21บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด555,424,376-
22ZICO TRUST (S) LTD. ATO ASIA ALPHA EQUITY FUND 3504,000,000-
23UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account495,846,270-
24MR. KYUYOUNG LEE491,538,684-
25นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี488,000,093-
26น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล473,593,776-
27นาย เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม470,904,000-
28THE BANK OF NEW YORK MELLON469,274,457-
29นาย อภิชาติ การุณกรสกุล462,925,410-
30บริษัท เอสวีพีเค จำกัด462,075,000-
31นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ433,785,252-
32นาย วิโรจน์ เจริญตรา432,572,027-
33นาง นิจพร จรณะจิตต์411,987,895-
34บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)409,439,360-
35นาง นิตยา สงวนพานิช382,058,544-
36นาง ณิศนาถ อนันตชัย358,550,128-
37บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)353,298,166-
38บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)350,625,210-
39SOJITZ CORPORATION350,000,000-
40นาย ชวลิต ถนอมถิ่น349,227,060-
41บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)330,018,002-
42กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30325,240,860-
43กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล313,311,090-
44นาย จิรโมท พหูสูตร308,482,294-
45นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล308,031,418-
46นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์308,031,418-
47นาย ชินชัย ลีนะบรรจง300,731,789-
48บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด300,616,800-
49นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล293,750,000-
50น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล291,453,559-
51กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล276,327,690-
52น.ส. ณิชยา พหูสูตร274,609,546-
53นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์264,980,823-
54นาย ยรรยง นิติสาโรจน์260,498,755-
55นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ257,165,151-
56MR. HIRONOBU IRIYA253,225,838-
57นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์250,513,981-
58นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์244,593,278-
59บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด244,151,758-
60บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด241,468,125-
61นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล240,000,000-
62นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์226,280,802-
63กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล222,396,878-
64นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล219,660,113-
65กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล214,224,914-
66นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร202,000,000-
67นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล200,000,000-
68น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ194,238,948-
69น.ส. วรมาศ ศรีวัฒนประภา193,600,000-
70บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)187,773,174-
71น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา181,500,000-
72นางสาว ชนาพร เบรย์176,475,000-
73นาย สุขุม พหูสูตร168,115,896-
74บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด166,751,000-
75บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)161,088,617-
76นาย พลพัฒ กรรณสูต160,985,274-
77นาย สมชาย ประภากมล159,529,095-
78CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH158,692,860-
79นาย ธวัช เสริมคชสีห์158,486,999-
80กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล152,927,790-
81นาย ประเสริฐ ภัทรมัย152,045,504-
82EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT146,211,593-
83นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์145,753,600-
84นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย144,000,000-
85น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ143,404,128-
86ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล141,400,000-
87สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด141,127,764-
88หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์138,392,741-
89นาย จิรัฏฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์135,640,400-
90นาย วายุ ทองพูน134,904,000-
91นาง ดาราณี อัตตะนันทน์134,113,512-
92นาย เสวก ศรีสุชาต128,272,252-
93นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์127,774,534-
94นาย ประทีป ตั้งมติธรรม126,130,518-
95นาย ชาญชัย กุลถาวรากร123,826,505-
96VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.121,740,241-
97นาย ธนวุฒิ ศิรินาวิน120,959,280-
98นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์120,821,805-
99นาย นพชัย นพสุวรรณวงศ์112,797,410-
100นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง111,997,717-