คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> บริการรับเหมาก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด8,894,574,173+1.59
2บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด6,828,480,494+0.87
3บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด6,261,821,579+1.87
4บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,927,650,238+0.87
5นาย อนุทิน ชาญวีรกูล3,140,163,547+1.40
6นาง ถนอมศรี สุดโต3,014,495,373+1.65
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED2,749,804,743+1.75
8บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,473,886,095+0.87
9UBS AG SINGAPORE BRANCH2,454,905,530+1.70
10นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,732,434,871-
11นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต1,698,079,193+1.87
12นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,661,961,281+1.65
13นาย เปรมชัย กรรณสูต1,470,019,885+4.27
14UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account1,264,117,375+0.87
15บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด1,227,900,997+1.87
16บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด1,162,400,000-1.88
17บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด1,162,252,512-0.50
18ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,119,812,500+0.87
19MR. YOUNG JUN LEE1,077,426,000-
20MR. SEUNGWOO LEE1,076,950,000-
21นาง นิตยา สงวนพานิช927,147,980+1.65
22นาย ประทีป ตั้งมติธรรม874,207,585+0.67
23กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30872,352,833+1.31
24นาง นิจพร จรณะจิตต์865,933,687+4.14
25N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1845,359,765+1.85
26บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)805,663,400+1.31
27นาง ณิศนาถ อนันตชัย792,662,474+1.87
28บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)718,653,460+1.16
29นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล680,978,549+1.87
30นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์680,978,549+1.87
31น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล644,329,149+1.87
32MR. KYUYOUNG LEE642,781,356-
33กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล627,051,167+1.22
34นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี612,000,116-
35กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล599,681,944+1.21
36นาย วิโรจน์ เจริญตรา593,726,312-0.95
37บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด580,206,000+0.67
38บริษัท เอสวีพีเค จำกัด562,725,000+4.88
39กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล531,593,250+0.87
40นาย ยรรยง นิติสาโรจน์502,776,094+0.67
41นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์492,286,397+0.67
42นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์483,504,963+0.67
43นาย ชินชัย ลีนะบรรจง483,441,718-
44SOJITZ CORPORATION476,000,000+1.76
45นาย จิรโมท พหูสูตร466,619,098+2.44
46นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์442,267,719+0.87
47นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์434,187,877-
48น.ส. ณิชยา พหูสูตร433,038,130+2.44
49นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล430,085,000+1.59
50นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล423,955,399+0.67
51STATE STREET EUROPE LIMITED412,308,764+1.44
52นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ403,016,838-
53นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล396,000,000-
54นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์391,905,539+0.87
55THE BANK OF NEW YORK MELLON387,973,690+1.04
56น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ366,884,525+0.67
57บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด348,788,226+5.00
58STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY337,182,600+1.87
59นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล330,000,000-
60บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด328,396,650+1.76
61บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)311,290,948-
62นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง297,204,571+0.67
63MR. HIRONOBU IRIYA290,369,639+1.76
64กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล286,143,000+0.87
65นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์270,062,500+0.67
66นาย สุขุม พหูสูตร265,105,836+2.44
67บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)253,135,568-
68กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ251,615,850+1.87
69หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์250,238,448+0.87
70นาย ธวัช เสริมคชสีห์246,488,955+1.65
71CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG215,645,554+0.67
72นาย พลพัฒ กรรณสูต211,337,331+2.47
73นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย209,365,768+1.65
74บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด203,073,000+4.88
75นาย สมชาย ประภากมล200,665,608+0.67
76VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.188,744,560-0.50
77นาย เสวก ศรีสุชาต188,691,597+0.88
78นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง184,466,828-
79นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์182,181,972-
80นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์178,678,475-
81EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT174,542,951+1.46
82ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล172,200,000+4.88
83น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง169,302,585-
84นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์166,337,850-0.95
85นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ155,718,000+2.44
86บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)155,393,520-
87นาย วัฒนะ วัฒนศัพท์149,926,079+1.65
88นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์146,800,000+1.02
89นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์139,860,000-
90กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ139,125,800+1.65
91นาง ละออง ทองสุข138,513,626+0.67
92น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ134,605,558+1.76
93นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค132,315,220-0.50
94นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์131,214,846-
95ด.ช. วีริศ เจริญตรา129,780,000-0.95
96น.ส. นภัสสร เจริญตรา129,780,000-0.95
97นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล127,441,350+1.76
98LGT BANK (SINGAPORE) LTD126,844,754+2.04
99นาย วิชัย วชิรพงศ์126,009,234+4.27
100ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี120,876,213+0.67