คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> บริการรับเหมาก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,833,098,199-
2บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด3,714,004,085-
3บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด2,781,349,209-
4บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด2,411,093,916-
5UBS AG SINGAPORE BRANCH1,917,343,415-
6บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,316,537,644-
7บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด1,314,965,000-
8นาง ถนอมศรี สุดโต1,066,284,314-
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED1,002,937,739-
10นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล929,215,067-
11บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด737,300,000-
12บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด726,407,820-
13MR. YOUNG JUN LEE724,320,000-
14MR. SEUNGWOO LEE724,000,000-
15นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต653,839,839-
16น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล600,516,036-
17ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)595,935,000-
18นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย587,867,296-
19นาย เปรมชัย กรรณสูต565,392,263-
20บลจ.เกียรตินาคินภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)533,272,523-
21น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล520,691,500-
22ZICO TRUST (S) LTD. ATO ASIA ALPHA EQUITY FUND 3504,000,000-
23UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account477,135,090-
24นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ476,924,116-
25บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด472,799,262-
26นาย อภิชาติ การุณกรสกุล462,925,410-
27MR. KYUYOUNG LEE432,121,920-
28นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี416,000,079-
29THE BANK OF NEW YORK MELLON401,078,014-
30บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)375,972,800-
31บริษัท เอสวีพีเค จำกัด356,850,000-
32นาย วิโรจน์ เจริญตรา353,408,519-
33นาง นิตยา สงวนพานิช343,531,632-
34บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)337,394,070-
35นาง นิจพร จรณะจิตต์335,651,124-
36บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)330,493,644-
37บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)325,624,598-
38กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30312,967,620-
39นาง ณิศนาถ อนันตชัย305,212,093-
40กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล301,488,030-
41บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด298,407,705-
42นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์272,975,934-
43กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล265,900,230-
44นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ264,139,091-
45นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล262,208,563-
46นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์262,208,563-
47นาย จิรโมท พหูสูตร257,068,578-
48บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด252,331,200-
49น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล248,096,831-
50นาย ชินชัย ลีนะบรรจง248,014,636-
51นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์235,363,343-
52น.ส. ณิชยา พหูสูตร228,841,288-
53นาย ยรรยง นิติสาโรจน์218,656,986-
54นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์217,741,904-
55กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล214,004,543-
56นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล212,400,000-
57SOJITZ CORPORATION210,560,000-
58นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์210,275,984-
59กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล206,140,955-
60นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร202,000,000-
61นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล184,377,919-
62นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล177,000,000-
63นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล176,720,000-
64น.ส. วรมาศ ศรีวัฒนประภา164,800,000-
65น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ163,039,946-
66CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH158,692,860-
67น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ157,665,312-
68นาย ประเสริฐ ภัทรมัย156,431,432-
69บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)154,636,732-
70น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา154,500,000-
71MR. HIRONOBU IRIYA152,340,664-
72กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล147,156,930-
73บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด145,267,224-
74นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย144,000,000-
75นาย ธวัช เสริมคชสีห์142,505,117-
76นาย สุขุม พหูสูตร140,096,580-
77สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด135,802,188-
78นาย พลพัฒ กรรณสูต134,594,245-
79นาง ดาราณี อัตตะนันทน์134,113,512-
80นาย สมชาย ประภากมล133,905,250-
81หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์133,170,374-
82บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)132,661,214-
83EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT129,374,195-
84บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด128,778,000-
85นาย เสวก ศรีสุชาต126,515,098-
86นาย ชาญชัย กุลถาวรากร123,826,505-
87นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์122,342,400-
88VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.117,965,350-
89นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์114,037,239-
90นาย จิรัฏฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์113,853,600-
91นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์111,844,213-
92ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล109,200,000-
93นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์107,251,164-
94นาย ประทีป ตั้งมติธรรม105,871,212-
95นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ105,321,285-
96นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์98,710,625-
97นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ96,173,118-
98นาย นพชัย นพสุวรรณวงศ์96,017,630-
99นาย อนนต์ แสงอารยะกุล95,552,438-
100CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG93,784,107-