คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร190,232,371,840-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด115,506,207,461+0.05
3บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด85,579,023,090+0.34
4สำนักงานประกันสังคม64,012,903,107+0.07
5STATE STREET EUROPE LIMITED48,957,224,581+0.20
6นาย อนันต์ อัศวโภคิน29,458,000,484-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED27,094,286,459+0.05
8บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด24,045,557,785-0.01
9นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์23,503,608,321+1.12
10HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD19,877,187,965+0.26
11THE BANK OF NEW YORK MELLON19,499,821,481+0.01
12บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด19,316,700,000+0.79
13JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,124,157,800-
14บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)16,239,346,365+0.91
15บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด15,572,432,365+1.14
16บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด15,343,875,000+0.97
17บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,169,568,992+0.96
18บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,142,570,000+1.14
19GIC PRIVATE LIMITED11,504,022,044+0.01
20STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY11,432,928,228+0.04
21บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,400,034,575-
22บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,394,264,375-
23นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,060,179,819-0.13
24บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,003,998,690-2.29
25บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด10,385,036,884-0.21
26บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)9,816,965,271-1.45
27บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)8,903,942,873+0.10
28บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,715,136,581+0.99
29SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED8,097,941,434+0.09
30บริษัท อเดลฟอส จำกัด7,824,463,891-0.81
31บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,764,897,906+1.24
32บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,745,818,466-
33BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,704,477,328-2.55
34UBS AG SINGAPORE BRANCH7,646,591,389+0.25
35บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,622,127,786-
36TICON INTERNATION PTE.LTD.7,478,490,250-
37นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,304,707,616+0.63
38บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,217,163,100-
39บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด7,190,265,600-
40NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC7,107,035,913+0.22
41บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด7,070,312,216-
42บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,973,100,711-
43บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,751,520,318-
44BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG6,728,648,955+0.34
45UBS AG HONG KONG BRANCH6,423,414,156-1.24
46บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,384,025,263-0.03
47มูลนิธิเอสซีจี6,353,314,800-
48น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,337,693,859+0.93
49นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,059,154,304+0.54
50กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส6,040,868,240+0.31
51บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,807,142,062-2.55
52นาง บุศทรี หวั่งหลี5,797,550,000+0.79
53นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,797,550,000+0.79
54นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ5,797,550,000+0.79
55นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,797,550,000+0.79
56CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH5,791,507,640+0.33
57บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,607,112,283+0.99
58BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG5,576,705,811+0.06
59NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC5,348,066,584-
60บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,344,935,309-0.03
61บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,337,178,766-0.44
62นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,144,246,250+2.31
63นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,087,935,775+1.24
64MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC4,929,687,711+0.69
65นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,889,924,796-
66ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4,817,265,773+0.27
67บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,749,960,874-
68นาย สาธิต วิทยากร4,724,888,112-1.23
69ธนาคาร ออมสิน4,666,398,120+0.63
70N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 114,524,973,990+0.23
71นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,522,821,037+0.74
72BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC4,499,634,642+0.34
73บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,327,762,383-
74นาย สมยศ อนันตประยูร4,316,546,902+0.96
75บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,304,974,785+0.04
76นาย นเรศ งามอภิชน4,250,475,000+0.63
77บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,231,451,442+0.29
78บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,190,332,900-
79บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,151,575,704+0.08
80บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,024,575,767-
81นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,018,263,900-
82CHASE NOMINEES LIMITED3,918,535,354+0.15
83บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,818,306,960-0.01
84น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,745,741,600-0.65
85กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,713,904,461-
86มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,640,352,800-
87ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,627,940,648-
88น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,624,899,725-0.65
89นาย นิติ โอสถานุเคราะห์3,606,392,100+0.34
90กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,538,569,163+0.39
91บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)3,508,507,170-1.45
92นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,456,000,000-
93บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)3,402,033,945-
94นาย ศักดิ์ นานา3,356,942,400-
95นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,194,274,200+2.31
96ธนาคารออมสิน3,168,432,600-0.07
97นาง อารดา จรูญเอก3,128,834,810-
98นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์3,066,113,861+0.34
99นาย ทศ จิราธิวัฒน์3,066,113,861+0.34
100บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,040,271,055-