คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร183,838,006,400+2.17
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด121,137,488,524+1.94
3บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด85,873,109,080+2.74
4สำนักงานประกันสังคม70,026,646,149+1.27
5STATE STREET EUROPE LIMITED44,951,232,132+1.90
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED41,644,091,362+2.02
7นาย อนันต์ อัศวโภคิน30,030,000,494+1.90
8นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์25,972,205,554+3.04
9บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด23,165,068,386+1.83
10บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด19,012,500,000-
11บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)17,272,759,316+1.71
12บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด17,197,000,000+1.72
13JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED16,439,191,488+1.85
14THE BANK OF NEW YORK MELLON16,186,622,103+2.13
15บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,169,568,992-
16บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด14,949,535,070-
17BBHISL NOMINEES LIMITED14,547,392,134+2.41
18นาย ประทีป ตั้งมติธรรม13,198,609,552+1.72
19บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,616,867,200-
20บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด12,212,314,125+0.48
21บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด11,675,853,330+0.75
22บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด10,857,175,786+1.00
23บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด10,311,538,595+1.11
24GIC PRIVATE LIMITED9,872,988,489+1.82
25บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)9,816,965,271+0.97
26UBS AG SINGAPORE BRANCH9,437,566,580+1.79
27บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,158,049,756+0.04
28BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS8,833,158,720+5.00
29บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด8,651,998,970+0.97
30SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED8,352,633,379+2.30
31บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,246,087,875+1.05
32TICON INTERNATION PTE.LTD.8,185,119,250-
33บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,824,549,462+0.45
34บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,745,818,466+0.60
35บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,622,127,786+0.60
36บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,475,522,829+1.29
37บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด7,108,500,725+1.90
38บริษัท อเดลฟอส จำกัด7,067,257,708+4.46
39บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,948,576,000+2.17
40บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,761,365,890+1.27
41กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส6,761,258,586+0.53
42บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,733,891,245+0.29
43นาย อนันต์ กาญจนพาสน์6,711,200,122-0.68
44บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)6,657,869,880+5.00
45น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,377,656,713-0.02
46บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด6,353,455,764+0.93
47นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,246,031,074+1.64
48มูลนิธิเอสซีจี6,139,758,000+2.17
49BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG5,802,771,460+2.74
50บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,781,943,664+1.21
51นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,706,250,000-
52นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,706,250,000-
53นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ5,706,250,000-
54นาง บุศทรี หวั่งหลี5,706,250,000-
55NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,509,464,707+2.17
56NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC5,469,396,351+2.02
57CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH5,468,178,880+2.74
58บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,333,950,104+1.05
59MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC5,173,153,668+0.70
60บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,139,800,665+0.25
61ธนาคาร ออมสิน5,080,640,228+0.71
62นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,058,859,086+1.32
63บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,989,733,198-0.65
64ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4,943,969,811+0.57
65นาย สันติ ภิรมย์ภักดี4,873,590,222+1.29
66นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร4,755,135,000-0.83
67นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,681,842,890+3.70
68บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,625,853,836+0.29
69บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,584,857,178+0.93
70บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)4,426,722,238+1.88
71บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,412,912,025-
72บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,368,267,590+0.97
73ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)4,254,087,791+0.90
74บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,232,587,760+0.24
75BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC4,223,097,304+2.74
76กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,223,084,293+0.32
77บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,222,566,230-
78กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,207,770,645+0.48
79นาย สมยศ อนันตประยูร4,073,273,974-
80นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,018,263,900+2.86
81DBS BANK LTD4,006,733,874+1.42
82บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก3,838,179,636+0.34
83BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG3,646,202,685+1.98
84นาย นิติ โอสถานุเคราะห์3,618,785,200+2.74
85มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,517,988,000+2.17
86บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)3,508,507,170+0.97
87น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,356,573,641+0.72
88กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์3,339,932,365+0.64
89บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,263,410,215-0.85
90น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,248,286,766+0.72
91นาย ศักดิ์ นานา3,244,104,000+2.17
92ธนาคารออมสิน3,232,366,300+0.08
93N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 13,126,211,239+1.31
94กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,114,777,355+1.82
95MRS. ARUNEE CHAN3,105,335,070+2.34
96นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,087,200,000+1.09
97นาย ทศ จิราธิวัฒน์3,076,650,335+2.74
98นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์3,076,650,335+2.74
99นาง อารดา จรูญเอก3,036,192,903+3.70
100บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,970,450,000-