คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว130,378,252,320-0.93
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด85,612,565,356+0.69
3บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด47,053,758,400+2.50
4สำนักงานประกันสังคม46,816,242,638+1.17
5STATE STREET EUROPE LIMITED29,334,549,073+0.66
6ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด28,267,200,000+3.21
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED26,267,399,515+0.75
8นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี24,264,239,626+3.21
9คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี19,094,400,000+3.21
10บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด18,404,100,000+2.48
11นาย อนันต์ อัศวโภคิน18,161,000,298+2.36
12บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)17,049,130,014+0.73
13บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)14,113,468,295+0.42
14บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด11,895,390,742+5.85
15นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์11,658,798,906+2.26
16บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด10,599,875,000+0.70
17บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,832,297,541-
18THE BANK OF NEW YORK MELLON8,812,526,260+0.93
19BBHISL NOMINEES LIMITED8,656,650,631+1.42
20JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED8,447,917,848+5.86
21นาย ประทีป ตั้งมติธรรม8,262,789,032+0.14
22บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด8,238,929,625+2.13
23BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS8,195,208,368+0.60
24บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด7,656,714,185+3.88
25FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.7,596,261,750+4.65
26MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD.7,497,360,000+3.21
27บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด7,286,182,207+1.81
28บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)6,307,518,749+1.50
29บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด6,269,595,764+3.26
30บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด6,259,361,170+1.81
31บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)6,177,023,722+0.60
32บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,961,073,167+2.43
33บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด5,611,199,332+1.80
34นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ5,523,650,000+2.48
35นาง บุศทรี หวั่งหลี5,523,650,000+2.48
36นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,523,650,000+2.48
37นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,523,650,000+2.48
38บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)5,523,091,827+4.03
39บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,505,718,886+2.95
40กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส5,408,756,081+1.41
41UBS AG SINGAPORE BRANCH5,175,891,597+2.35
42SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED5,117,396,134+0.24
43UBS SECURITIES PTE. LTD.5,107,440,000+3.21
44บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด4,912,614,263-0.88
45บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด4,879,108,800-0.93
46PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND4,409,418,275+1.59
47มูลนิธิเอสซีจี4,311,177,900-0.93
48บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด4,298,950,438+2.36
49บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,266,685,112+4.78
50ธนาคาร ออมสิน4,215,825,114+1.59
51บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด4,071,441,272+1.33
52NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC4,064,329,818-0.59
53กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์3,992,468,790+0.90
54บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,989,143,454+0.76
55บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)3,841,512,792+1.31
56MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,784,175,367+1.92
57นาย อนันต์ กาญจนพาสน์3,684,605,168+1.25
58บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด3,538,934,239-
59บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,394,947,430+3.36
60ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,350,309,376+1.77
61น.ส. จรีพร จารุกรสกุล3,222,010,897+3.95
62BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG3,179,600,800+2.50
63บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)3,174,983,005+0.51
64บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด3,172,296,641-0.88
65บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,146,172,324+0.44
66บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,117,019,095+1.23
67CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH2,996,262,400+2.50
68บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด2,947,825,233+0.60
69บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด2,917,865,362+0.83
70NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC2,855,844,932+2.56
71กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,841,103,406+2.46
72กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,824,212,220+2.13
73นาง ละออ ตั้งคารวคุณ2,816,952,912+2.47
74นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,761,825,000+2.48
75บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด2,711,140,794-
76บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,673,093,621+1.50
77บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด2,645,180,704+0.88
78กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์2,622,762,052+1.94
79ธนาคารออมสิน2,604,982,350+1.04
80บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด2,553,808,297-
81บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,546,100,000-2.90
82นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน2,479,175,976+1.08
83มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,470,239,400-0.93
84DBS BANK LTD2,470,056,770+2.18
85บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,449,822,031+1.36
86กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,397,781,885+2.22
87บริษัท อเดลฟอส จำกัด2,397,047,908-
88BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC2,314,025,920+2.50
89นาย พีระพงศ์ จรูญเอก2,302,773,095-
90นาย ศักดิ์ นานา2,277,925,200-0.93
91บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)2,254,258,230+1.50
92น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,164,746,769+1.12
93บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)2,151,970,038+0.58
94นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา2,096,000,000-0.76
95น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,094,909,581+1.12
96AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 12,066,424,038+0.45
97บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,024,668,800+0.51
98นาย สมยศ อนันตประยูร2,007,402,963+3.88
99นาย นิติ โอสถานุเคราะห์1,982,896,000+2.50
100กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,904,650,856+2.81