คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว149,753,348,640-0.54
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด118,613,803,628-0.80
3บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด75,286,013,440-1.56
4สำนักงานประกันสังคม63,853,646,975-0.18
5ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด53,907,000,000+1.68
6นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี46,273,149,286+1.68
7STATE STREET EUROPE LIMITED40,395,011,547-1.46
8คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี36,414,000,000+1.68
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED36,335,161,832-1.00
10นาย อนันต์ อัศวโภคิน29,172,000,479-
11บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด22,662,900,000-2.01
12บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)20,815,889,432-
13บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด20,460,671,421-0.53
14นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์19,910,437,284+1.30
15บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)18,986,200,252+0.02
16บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด18,160,625,000+0.82
17JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED14,536,507,288-0.52
18MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD.14,297,850,000+1.68
19บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด13,347,799,170-1.33
20บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด13,137,282,237-8.29
21บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด12,855,067,500-
22BBHISL NOMINEES LIMITED12,553,504,065-1.05
23THE BANK OF NEW YORK MELLON12,471,795,108-0.44
24บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด12,202,583,555+2.88
25บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,265,060,000-1.33
26บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด10,751,998,720-0.78
27นาย ประทีป ตั้งมติธรรม10,595,703,075-0.08
28BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS10,256,278,736+1.91
29บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,006,665,083-0.95
30UBS SECURITIES PTE. LTD.9,740,150,000+1.68
31บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด9,445,338,720+0.48
32FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PLE.LTD.8,950,634,000+1.32
33บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,408,640,716+0.29
34บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)8,235,796,593+0.59
35กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,018,795,040+0.22
36UBS AG SINGAPORE BRANCH7,944,665,488-2.23
37บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด7,762,880,687-2.10
38บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,730,526,694+1.91
39บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,507,611,821+0.71
40บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด6,987,474,463-
41บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,905,400,704-
42นาง บุศทรี หวั่งหลี6,801,850,000-2.01
43นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,801,850,000-2.01
44นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,801,850,000-2.01
45นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,801,850,000-2.01
46บริษัท อเดลฟอส จำกัด6,715,866,983-
47บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,704,307,950-2.13
48SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED6,665,673,189-0.93
49นาย อนันต์ กาญจนพาสน์6,079,598,527-1.52
50ธนาคาร ออมสิน6,057,203,582+0.03
51บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด5,980,418,263+0.81
52บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,860,611,710-0.03
53กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์5,713,455,715+0.31
54บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,604,177,600-0.54
55น.ส. จรีพร จารุกรสกุล5,593,002,248-7.91
56บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,545,525,898+0.19
57บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)5,509,114,299+0.35
58MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC5,325,952,946-0.93
59บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด5,130,267,084-4.17
60นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,098,006,702-2.04
61BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG5,087,361,280-1.56
62มูลนิธิเอสซีจี4,951,848,300-0.54
63NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC4,896,074,411-0.41
64นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,891,347,195+3.42
65CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH4,794,019,840-1.56
66บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,707,200,982+0.41
67บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,627,779,778+0.27
68ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4,558,968,559-0.39
69NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC4,529,475,667-0.80
70บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด4,519,820,878-
71บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)4,490,617,720-1.35
72กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,432,532,258-
73บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,412,912,025-
74บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,190,332,900-
75กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,184,101,698-2.81
76PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND4,119,330,343+0.21
77บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,007,570,162+0.12
78บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด3,815,614,644-2.45
79กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์3,781,392,570+0.42
80นาย วิกรม กรมดิษฐ์3,731,245,050-4.10
81BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC3,702,441,472-1.56
82บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,702,165,048-4.17
83บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,598,118,955-0.78
84บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)3,576,304,410-0.95
85บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,563,293,967+0.51
86นาย สมยศ อนันตประยูร3,527,572,198-8.29
87นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,483,317,261-1.92
88นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,400,925,000-2.01
89นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร3,360,295,400-0.47
90นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา3,339,893,013-0.78
91นาง อารดา จรูญเอก3,306,076,717-2.04
92DBS BANK LTD3,303,155,130-1.25
93ธนาคารออมสิน3,266,514,100+0.31
94บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด3,223,187,736-1.05
95นาย นิติ โอสถานุเคราะห์3,172,633,600-1.56
96บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)3,154,950,000+0.58
97นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,122,000,000-0.52
98กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส3,068,915,367+0.44
99กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,054,146,886-1.07
100กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล3,013,370,720-3.77