คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว163,881,023,040+0.99
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด119,300,958,796+0.24
3บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด71,712,000,000-1.25
4บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด62,052,143,890-
5สำนักงานประกันสังคม53,302,867,615-0.35
6TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED43,488,000,000-1.25
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED29,050,941,026+0.21
8STATE STREET EUROPE LIMITED24,720,593,687+0.37
9นาย อนันต์ อัศวโภคิน23,881,000,392-0.60
10UBS AG SINGAPORE BRANCH20,236,950,725-1.03
11บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด18,708,300,000-0.81
12บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด17,807,997,880-
13บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด17,318,145,303-
14นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์17,004,651,000-0.78
15บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด13,639,000,000-2.17
16นาย ประทีป ตั้งมติธรรม12,989,517,934+0.72
17บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด12,821,047,116-
18JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED12,253,286,248-
19THE BANK OF NEW YORK MELLON11,927,350,875+0.15
20บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)11,574,225,046-1.53
21บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,282,563,655-
22บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด10,622,392,879-4.13
23น.ส. จรีพร จารุกรสกุล10,414,892,192-0.62
24BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS9,569,255,280+0.51
25บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,726,416,772+2.75
26บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด8,612,082,358-1.38
27FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.8,415,930,214-0.78
28บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด7,919,797,996+1.35
29บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)7,556,350,784-0.06
30บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,212,692,370+0.51
31บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)6,497,218,561-0.73
32บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด6,269,171,927+2.75
33บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,173,473,600+0.99
34นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,930,334,327+1.17
35กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible5,781,018,310-1.44
36บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด5,767,809,632+5.88
37บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,759,399,858-2.95
38บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด5,652,950,576-0.60
39นาง บุศทรี หวั่งหลี5,614,950,000-0.81
40นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,614,950,000-0.81
41นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ5,614,950,000-0.81
42นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,614,950,000-0.81
43นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,460,887,622-0.61
44มูลนิธิเอสซีจี5,419,003,800+0.99
45BBHISL NOMINEES LIMITED5,332,763,803-0.02
46บริษัท ทุนพีรดา จำกัด5,290,568,299+1.17
47นาย นิติ โอสถานุเคราะห์5,272,670,297-0.14
48บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)5,205,284,024-0.73
49นาย วิกรม กรมดิษฐ์5,079,971,690+1.15
50นาย อนันต์ กาญจนพาสน์4,928,159,412-1.87
51บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,866,908,413-1.55
52บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,854,493,839-1.39
53บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด4,822,917,954-0.50
54MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC4,814,855,833-0.67
55กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล4,667,330,825-1.56
56นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา4,480,000,000+2.14
57ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4,422,758,446+0.99
58ธนาคาร ออมสิน4,279,463,911-1.73
59บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)4,191,179,900+0.47
60บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4,133,456,496-0.60
61บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)4,105,708,965-1.46
62น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร3,989,503,058-0.62
63บริษัท อเดลฟอส จำกัด3,926,409,247-0.53
64น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,916,002,581-0.62
65บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)3,893,809,446-1.23
66บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,822,881,980+0.75
67บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)3,794,226,663+1.64
68น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,789,667,894-0.62
69PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND3,780,862,866-0.98
70กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,529,529,632-0.77
71GIC PRIVATE LIMITED3,468,591,296-1.22
72บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด3,464,484,462-1.35
73RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED3,330,008,574-1.00
74SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,189,932,256+0.99
75บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,162,922,051-0.60
76นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ3,116,888,640-1.39
77นาย ศักดิ์ นานา3,106,874,400+0.99
78BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC3,075,406,550-0.02
79บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,024,656,980-0.81
80CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH2,809,519,042+0.15
81นาง ละออ ตั้งคารวคุณ2,807,475,000-0.81
82นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,807,475,000-0.81
83บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)2,802,399,690-
84บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด2,718,353,807-1.30
85บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,713,363,330-0.92
86บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,620,064,313-1.56
87นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์2,604,970,824-1.01
88นาย มนต์รัก แสงศาสตรา2,590,000,000+2.14
89นาย มารุต แสงศาสตรา2,590,000,000+2.14
90นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา2,585,740,936-4.07
91นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,541,973,854-1.36
92นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,423,807,875+0.47
93นาย ไชยยันต์ ชาครกุล2,391,574,662-1.01
94DBS BANK LTD2,354,484,781-0.25
95นาย ธงชัย บุศราพันธ์2,321,096,877-
96บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด2,266,680,000+0.64
97บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)2,176,097,372-
98บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)2,175,151,606-1.57
99AMATA ASIA LIMITED2,149,704,997-1.57
100NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,094,802,230-