คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว133,607,435,040-0.30
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด90,355,293,384-0.62
3สำนักงานประกันสังคม54,300,660,623-0.27
4บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด50,288,704,290+1.17
5TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED35,334,000,000-1.54
6นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี34,397,999,532-1.54
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED29,292,577,788-0.46
8STATE STREET EUROPE LIMITED24,843,032,649-0.83
9คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี23,868,000,000-1.54
10บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,902,400,000-
11นาย อนันต์ อัศวโภคิน20,020,000,329-1.43
12UBS AG SINGAPORE BRANCH16,442,052,058-1.19
13นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์14,716,911,843-0.89
14บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)14,644,937,813-0.40
15บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,306,125,000-0.52
16บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด13,314,855,999-0.02
17THE BANK OF NEW YORK MELLON11,772,994,155-0.65
18บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด9,816,597,000+1.19
19บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,481,144,057-
20นาย ประทีป ตั้งมติธรรม9,464,164,773-1.71
21น.ส. จรีพร จารุกรสกุล9,444,560,621-3.42
22JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED9,437,313,632-
23บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด9,393,030,075-0.93
24FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.8,722,979,078-0.69
25บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด8,231,999,020-2.04
26บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด8,069,296,930-0.93
27GIC PRIVATE LIMITED8,058,779,104-1.51
28BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,851,696,640-3.75
29บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด6,802,522,182-0.32
30บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,738,321,064-1.39
31บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,656,597,064-0.84
32นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,573,600,000-
33นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,573,600,000-
34นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,573,600,000-
35นาง บุศทรี หวั่งหลี6,573,600,000-
36กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible6,567,880,507-0.61
37บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด6,281,102,182+0.76
38บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,267,049,095-0.60
39บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด6,079,905,733-0.89
40บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,918,106,560-3.75
41บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)5,880,694,172-3.23
42บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,863,198,083-
43ธนาคาร ออมสิน5,367,797,527-0.24
44บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,033,053,600-0.30
45MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC4,976,225,721-0.51
46บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)4,829,735,362-0.37
47บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด4,739,000,483-1.43
48บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,711,351,964-3.23
49BBHISL NOMINEES LIMITED4,693,003,985+0.22
50นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,681,842,890-3.70
51PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND4,601,116,133-0.31
52นาย อนันต์ กาญจนพาสน์4,559,698,895+4.04
53มูลนิธิเอสซีจี4,417,956,300-0.30
54นาย นิติ โอสถานุเคราะห์4,389,595,840+0.02
55บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4,272,318,424-1.14
56นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา4,096,000,000+0.78
57ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4,025,925,394-0.47
58นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน3,852,773,476-3.48
59บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด3,686,979,883+0.76
60บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,651,708,160+0.78
61น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร3,617,810,227-3.42
62กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล3,593,726,675-0.42
63บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)3,553,363,505-2.31
64นาย วิกรม กรมดิษฐ์3,540,704,240-3.68
65บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,514,441,770+0.79
66บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด3,389,116,435-0.52
67บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,367,673,927-0.39
68นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,366,975,159-
69กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,303,025,848-0.81
70นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,286,800,000-
71บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด3,207,240,439-2.26
72บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,203,953,931-0.21
73กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,199,671,535+1.19
74บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,199,460,528-1.14
75บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)3,158,005,320-1.85
76นาง อารดา จรูญเอก3,147,339,753-3.70
77CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH3,142,405,440+1.17
78บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,128,443,245-0.67
79บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)3,073,599,660-
80กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส3,030,847,065-0.31
81กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์3,004,802,462-0.42
82NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,954,621,692-0.56
83DBS BANK LTD2,845,470,020-0.71
84บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด2,809,041,456-1.67
85กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล2,773,770,454-0.35
86น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,748,498,706-2.65
87บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)2,730,617,031-
88บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด2,663,370,919-1.27
89น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,659,829,019-2.65
90บริษัท อเดลฟอส จำกัด2,645,018,381-0.78
91นาย ศักดิ์ นานา2,532,944,400-0.30
92มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,531,421,800-0.30
93บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,483,177,965-0.61
94BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC2,478,159,702+1.17
95นาย มารุต แสงศาสตรา2,368,000,000+0.78
96นาย มนต์รัก แสงศาสตรา2,368,000,000+0.78
97บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,357,836,960+0.81
98บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,269,350,000-0.81
99RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED2,224,047,490-1.50
100กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล2,192,090,420+0.98