คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร167,052,797,120-0.48
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด113,497,788,726-1.05
3บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด77,932,787,350-0.38
4สำนักงานประกันสังคม72,543,688,705-0.12
5STATE STREET EUROPE LIMITED42,650,303,303-0.75
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED39,080,089,793-0.73
7นาย อนันต์ อัศวโภคิน29,458,000,484-2.91
8บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด24,031,800,000+2.53
9นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์23,469,141,061-2.80
10บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด23,252,135,792-1.38
11บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด21,125,625,000+0.88
12บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)21,111,150,275+1.40
13บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด17,347,019,087-1.67
14JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED16,515,298,856-1.38
15บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด16,106,344,332-
16THE BANK OF NEW YORK MELLON14,735,934,187-0.86
17บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด14,608,031,250+1.00
18บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,593,172,400-
19BBHISL NOMINEES LIMITED13,580,335,792-0.26
20บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,759,998,600-2.14
21บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด11,412,488,217-0.77
22นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,224,270,518-1.20
23บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,860,314,237-1.31
24TICON INTERNATION PTE.LTD.10,717,206,500+2.75
25บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด10,114,675,104-1.07
26BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS10,109,059,424-0.97
27บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด9,880,029,965-1.10
28GIC PRIVATE LIMITED9,835,305,769-2.42
29บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,175,235,729+0.22
30UBS AG SINGAPORE BRANCH8,631,790,827-0.57
31บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)8,529,862,112-0.58
32บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,193,226,397+1.15
33กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,142,195,014+0.47
34บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,013,765,437-1.57
35บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,909,585,445-1.22
36บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,838,582,759-
37บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,713,410,754-
38บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,619,562,196-0.97
39SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED7,543,622,542-0.48
40น.ส. จรีพร จารุกรสกุล7,358,853,459-1.62
41บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,346,209,775-
42นาง บุศทรี หวั่งหลี7,212,700,000+2.53
43นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ7,212,700,000+2.53
44นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ7,212,700,000+2.53
45นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ7,212,700,000+2.53
46บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด7,074,275,388-2.45
47บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)7,073,319,264-0.50
48บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,973,100,711-2.91
49นาย อนันต์ กาญจนพาสน์6,893,817,813-0.66
50ธนาคาร ออมสิน6,326,402,963+0.75
51บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,314,140,800-0.48
52MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC6,042,661,133+1.12
53บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,002,354,484+0.44
54บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก5,683,203,149-1.23
55บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด5,676,545,524-0.42
56บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,648,181,400+0.56
57มูลนิธิเอสซีจี5,579,171,400-0.48
58นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา5,502,469,286-1.22
59นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,410,129,561-
60BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG5,266,213,825-0.38
61นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,156,572,880-1.22
62ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5,074,347,549+0.54
63NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,034,203,141-0.68
64กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ5,033,218,475+1.00
65นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,974,993,400-2.88
66NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC4,966,967,083-0.50
67CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH4,962,559,600-0.38
68บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,861,461,200+0.76
69ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)4,841,697,282+0.49
70กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,781,063,877+0.20
71นาย สมยศ อนันตประยูร4,657,954,449-1.67
72บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด4,575,967,721-2.45
73บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด4,564,692,366-
74นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,522,821,037-0.74
75บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,412,912,025+1.00
76บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,319,266,220-
77บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)4,270,761,093+1.43
78นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร4,200,369,250-0.94
79บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,096,377,067-0.42
80บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,088,359,181-0.41
81DBS BANK LTD4,018,495,118-0.49
82บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)3,881,391,990-1.31
83กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์3,841,835,225+0.65
84BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC3,832,605,430-0.38
85นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,696,232,466+2.49
86นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,606,350,000+2.53
87นาง อารดา จรูญเอก3,508,489,577-
88BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG3,428,381,598-0.12
89ธนาคารออมสิน3,416,975,400-0.39
90บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,402,872,190-1.64
91นาย นิติ โอสถานุเคราะห์3,284,171,500-0.38
92นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,239,000,000+0.99
93มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,196,780,400-0.48
94MRS. ARUNEE CHAN3,194,168,125+0.43
95น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,186,312,659-0.76
96กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,172,357,194-2.17
97NCROWNE PTE.LTD.3,154,101,713-0.90
98บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)3,136,500,000+1.18
99กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์3,093,711,187+0.90
100น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,083,518,597-0.76