คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว155,808,066,240-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด103,297,993,434-
3บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด58,523,112,010-
4สำนักงานประกันสังคม56,844,028,751-
5TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED43,306,800,000-
6นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี42,159,599,426-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED32,392,146,724-
8คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี29,253,600,000-
9STATE STREET EUROPE LIMITED24,882,535,772-
10นาย อนันต์ อัศวโภคิน23,166,000,381-
11บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด20,685,600,000-
12UBS AG SINGAPORE BRANCH19,260,309,214-
13นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์16,556,525,824-
14บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด15,693,831,848-
15THE BANK OF NEW YORK MELLON15,075,365,974-
16บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด14,195,998,310-
17บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด13,120,125,000-
18นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,780,847,995-
19บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด11,412,092,614-
20JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED11,111,675,728-
21บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)10,983,703,360-
22BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS10,403,498,048-
23น.ส. จรีพร จารุกรสกุล9,962,070,793-
24บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด9,803,818,700-
25GIC PRIVATE LIMITED9,705,960,704-
26บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,568,932,428-
27บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด9,391,282,963-
28บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด8,823,250,875-
29บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,582,574,737-
30บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,841,491,192-
31บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด7,707,428,334-
32บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)7,153,181,367-
33FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.7,026,844,258-
34บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)6,307,518,749-
35นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,208,400,000-
36นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,208,400,000-
37นาง บุศทรี หวั่งหลี6,208,400,000-
38นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,208,400,000-
39บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,169,285,615-
40บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,869,361,600-
41กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible5,813,404,302-
42นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,514,170,514-
43บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด5,483,700,559-
44บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,431,405,306-
45นาย อนันต์ กาญจนพาสน์5,204,504,800-
46บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,168,341,392-
47มูลนิธิเอสซีจี5,152,057,800-
48PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND5,117,268,482-
49บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)5,053,304,929-
50นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,991,854,329-
51นาย นิติ โอสถานุเคราะห์4,988,986,050-
52บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,826,983,335-
53MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC4,807,339,793-
54กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล4,640,306,645-
55BBHISL NOMINEES LIMITED4,545,854,741-
56ธนาคาร ออมสิน4,387,988,517-
57บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)4,293,178,041-
58นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,191,568,990-
59บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด4,099,480,261-
60ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,915,217,809-
61นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,872,000,000-
62บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด3,859,651,304-
63บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)3,840,290,420-
64น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร3,816,046,403-
65NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC3,815,513,945-
66บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)3,803,952,412-
67บริษัท อเดลฟอส จำกัด3,802,213,922-
68นาง อารดา จรูญเอก3,706,866,820-
69CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH3,656,951,360-
70บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,509,063,310-
71น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,429,542,633-
72กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,336,331,371-
73บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,335,927,991-
74น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,318,901,696-
75DBS BANK LTD3,266,176,430-
76นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,190,487,166-
77นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,104,200,000-
78บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด2,983,128,529-
79บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,970,831,842-
80นาย ศักดิ์ นานา2,953,826,400-
81มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,952,050,800-
82บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)2,938,780,661-
83บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด2,927,087,400-
84BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC2,900,199,838-
85บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด2,890,421,727-
86กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,875,895,249-
87บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,873,144,460-
88บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด2,866,940,671-
89บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)2,832,533,020-
90บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด2,832,450,135-
91SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,758,116,728-
92นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา2,726,183,842-
93RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED2,714,945,898-
94กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์2,543,480,033-
95บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,513,537,464-
96BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG2,462,128,495-
97กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,329,861,968-
98กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล2,312,192,393-
99นาย มารุต แสงศาสตรา2,238,500,000-
100นาย มนต์รัก แสงศาสตรา2,238,500,000-