คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว157,422,657,600-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด106,170,870,386-
3บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด62,346,229,880-
4สำนักงานประกันสังคม59,921,241,814-
5TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED38,414,400,000-
6นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี37,396,799,491-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED34,251,052,328-
8STATE STREET EUROPE LIMITED29,719,747,910-
9คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี25,948,800,000-
10บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด23,426,718,700-
11นาย อนันต์ อัศวโภคิน23,166,000,381-
12บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)19,121,791,165-
13UBS AG SINGAPORE BRANCH18,406,878,963-
14บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,944,085,522-
15นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์15,816,058,387-
16บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด13,957,321,853-
17THE BANK OF NEW YORK MELLON13,780,970,032-
18บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด13,120,125,000-
19BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS12,636,324,280-
20บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,160,535,875-
21น.ส. จรีพร จารุกรสกุล10,867,713,592-
22นาย ประทีป ตั้งมติธรรม10,366,770,415-
23บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด9,919,742,041-
24JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED9,893,957,840-
25บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)9,524,452,745-
26บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,393,355,686-
27FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.9,147,012,784-
28GIC PRIVATE LIMITED8,753,755,162-
29บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด8,521,780,870-
30บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด8,265,599,016-
31บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,341,162,631-
32นาง บุศทรี หวั่งหลี7,030,100,000-
33นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ7,030,100,000-
34นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ7,030,100,000-
35นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ7,030,100,000-
36บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด6,969,158,911-
37บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,946,361,747-
38บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,726,560,359-
39บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)6,639,493,420-
40กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส6,326,955,667-
41บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,281,712,425-
42บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด6,242,760,351-
43กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible6,175,962,298-
44บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,930,184,000-
45บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด5,483,700,559-
46MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC5,412,812,276-
47บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด5,394,379,064-
48นาย นิติ โอสถานุเคราะห์5,344,466,218-
49บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)5,319,268,346-
50ธนาคาร ออมสิน5,293,883,955-
51มูลนิธิเอสซีจี5,205,447,000-
52BBHISL NOMINEES LIMITED5,188,497,441-
53บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)5,147,827,290-
54PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND5,045,442,232-
55บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4,878,549,773-
56นาย อนันต์ กาญจนพาสน์4,836,044,283-
57บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4,222,287,560-
58นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,217,603,580-
59น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,162,959,713-
60นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,154,294,878-
61ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4,143,954,386-
62บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)4,127,716,420-
63นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,988,236,536-
64CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH3,895,847,680-
65บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด3,858,334,363-
66กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,733,708,855-
67บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด3,651,753,893-
68บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)3,646,132,930-
69นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,596,663,278-
70บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,537,732,678-
71กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,533,713,430-
72นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,515,050,000-
73บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,498,611,315-
74นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,488,000,000-
75บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,479,265,562-
76บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,462,209,906-
77NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC3,438,280,814-
78บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด3,406,768,083-
79บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด3,340,737,170-
80กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส3,251,508,532-
81DBS BANK LTD3,236,900,575-
82บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)3,221,981,410-
83บริษัท อเดลฟอส จำกัด3,202,951,946-
84กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์3,196,436,983-
85BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC3,072,338,344-
86บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,040,271,055-
87นาย ศักดิ์ นานา2,984,436,000-
88มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,982,642,000-
89SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,827,044,243-
90กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล2,784,728,342-
91บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด2,782,119,941-
92บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)2,779,596,708-
93น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,748,498,706-
94นาง อารดา จรูญเอก2,662,728,147-
95บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,661,929,520-
96น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,659,829,019-
97บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,643,280,055-
98BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG2,622,971,060-
99กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,581,245,248-
100บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,564,550,000-