คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร180,640,823,680-0.44
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด124,968,815,050-2.03
3บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด87,049,453,040-
4สำนักงานประกันสังคม72,172,676,636+0.55
5STATE STREET EUROPE LIMITED45,930,732,865-2.36
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED42,853,428,679-1.87
7นาย อนันต์ อัศวโภคิน32,032,000,526-
8นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์29,394,271,348+0.90
9บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด25,726,555,425+1.23
10บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด24,183,900,000+1.89
11บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)18,601,433,109+1.59
12JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED18,265,768,320+1.25
13บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด18,086,500,000+0.41
14บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด16,693,784,059+3.04
15บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด16,640,256,299+0.53
16THE BANK OF NEW YORK MELLON16,424,558,693-0.01
17BBHISL NOMINEES LIMITED14,791,489,576+0.11
18นาย ประทีป ตั้งมติธรรม14,387,243,514+1.57
19บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด14,043,774,800+0.53
20บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด12,855,067,500+0.91
21บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด12,553,737,039-2.10
22บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด12,011,998,570-
23บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด11,245,966,876-0.08
24บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,074,319,302-
25บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,907,739,190+2.17
26GIC PRIVATE LIMITED10,501,766,613+0.23
27BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS10,158,132,528-0.97
28UBS AG SINGAPORE BRANCH9,867,400,841+1.10
29บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,439,900,147-86.09
30บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด8,970,627,394+1.61
31TICON INTERNATION PTE.LTD.8,597,319,500+4.11
32บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,593,291,575-0.51
33บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,431,827,062+0.69
34SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED8,358,913,547-3.23
35บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,203,066,983+1.54
36นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,943,869,532-
37บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,792,200,612-
38บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,667,769,270-
39บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,656,550,362-0.97
40บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด7,582,400,773-
41นาง บุศทรี หวั่งหลี7,258,350,000+1.89
42นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ7,258,350,000+1.89
43นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ7,258,350,000+1.89
44นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ7,258,350,000+1.89
45กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส7,254,808,255+2.17
46บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,176,086,342+3.13
47น.ส. จรีพร จารุกรสกุล7,021,653,349+3.09
48บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,827,731,200-0.44
49บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,675,778,980-
50บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด6,590,968,129+1.80
51นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,517,289,906+0.57
52นาย พีระพงศ์ จรูญเอก6,450,539,092+3.76
53MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC6,183,835,995+1.74
54บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด6,144,778,185+1.90
55มูลนิธิเอสซีจี6,032,979,600-0.44
56BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG5,882,261,480-
57นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,848,308,266+1.61
58NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,726,131,069-5.45
59บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,558,537,477-0.51
60CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH5,543,085,440-
61บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,527,872,667+4.27
62ธนาคาร ออมสิน5,473,126,809+1.94
63บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,464,754,342+2.35
64นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,427,385,244-
65NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC5,399,803,902-6.43
66ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5,106,306,362+1.89
67นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร4,953,265,625+0.80
68บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,942,569,893+2.32
69กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,883,010,736+1.89
70บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,756,253,708+1.80
71นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,515,763,240+2.12
72บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,501,170,266+1.96
73บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก4,501,122,788-0.84
74นาย สมยศ อนันตประยูร4,482,550,307+3.04
75บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,432,835,660+1.11
76กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,429,232,258+0.91
77บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,383,732,880+1.47
78ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)4,330,991,518+0.44
79บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)4,302,910,517+0.47
80BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC4,280,947,952-
81DBS BANK LTD4,230,011,356+0.60
82บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,224,072,349+1.41
83นาง อารดา จรูญเอก4,183,199,111+3.76
84บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)3,898,341,300+2.17
85นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,725,049,630+1.88
86BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG3,676,532,447-0.18
87นาย นิติ โอสถานุเคราะห์3,668,357,600-
88นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,629,175,000+1.89
89กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์3,539,198,400+2.04
90น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,526,834,623+0.69
91นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,459,200,000-0.93
92มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,456,805,600-0.44
93น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,413,054,936+0.69
94นาย อนุทิน ชาญวีรกูล3,408,880,511+3.95
95N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 13,382,572,797-10.20
96กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,379,942,101+0.76
97ธนาคารออมสิน3,373,915,500+1.39
98บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,347,087,400+0.83
99นาย นเรศ งามอภิชน3,224,938,230+0.09
100MRS. ARUNEE CHAN3,223,410,660+0.63