คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว154,597,122,720+0.26
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด119,648,752,534+0.08
3บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด75,286,013,440-0.39
4สำนักงานประกันสังคม64,717,928,750+0.31
5ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด53,454,000,000+1.69
6นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี45,884,299,292+1.69
7STATE STREET EUROPE LIMITED41,880,466,968-0.05
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED36,752,520,724-0.12
9คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี36,108,000,000+1.69
10นาย อนันต์ อัศวโภคิน28,028,000,461+1.02
11บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด26,769,600,000-2.27
12บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด21,956,035,579-0.49
13นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์20,036,601,297+0.65
14บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)19,782,476,481+0.75
15บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)18,516,780,248-
16บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด18,086,500,000+2.05
17บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด16,113,130,700-0.90
18JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED15,602,010,440-0.49
19MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD.14,177,700,000+1.69
20บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด13,556,253,000+0.43
21บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด13,525,769,826-
22บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด13,103,998,440-1.92
23BBHISL NOMINEES LIMITED12,598,017,847-0.16
24THE BANK OF NEW YORK MELLON12,412,559,293+0.11
25บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,415,260,800-
26BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS11,090,521,504-1.33
27บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,955,164,143-0.43
28บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด10,095,662,654+4.35
29นาย ประทีป ตั้งมติธรรม9,880,392,583-1.71
30UBS SECURITIES PTE. LTD.9,658,300,000+1.69
31บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด9,288,565,754+0.98
32FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PLE.LTD.8,950,634,000+1.97
33บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด8,631,454,750-0.63
34บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)8,359,325,516-1.33
35บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,253,849,632+0.39
36บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)8,210,624,820+0.91
37UBS AG SINGAPORE BRANCH8,072,600,781-0.04
38นาง บุศทรี หวั่งหลี8,034,400,000-2.27
39นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ8,034,400,000-2.27
40นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ8,034,400,000-2.27
41นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ8,034,400,000-2.27
42กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,022,520,102+0.44
43บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,429,802,742+0.64
44น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,806,177,529-0.87
45SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED6,766,214,595-0.08
46บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด6,752,085,136-2.14
47บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,732,836,920-0.85
48บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,634,600,676+1.02
49MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC6,042,031,185-1.78
50นาย อนันต์ กาญจนพาสน์6,033,540,963-2.29
51บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,961,796,922-
52บริษัท อเดลฟอส จำกัด5,940,959,254-1.74
53ธนาคาร ออมสิน5,846,920,773+0.61
54บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,785,444,800+0.26
55บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด5,555,259,200-5.47
56บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,441,468,116+0.21
57กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์5,274,713,520+0.51
58มูลนิธิเอสซีจี5,112,015,900+0.26
59บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)5,101,672,196+0.12
60BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG5,087,361,280-0.39
61NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC5,022,213,224+0.28
62นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,820,564,160+0.72
63บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)4,806,624,615+0.16
64CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH4,794,019,840-0.39
65กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,757,557,438-1.58
66บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,699,091,705+0.46
67นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,687,974,550-
68กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,674,306,745+0.43
69NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC4,515,590,857-0.40
70บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,377,608,729-
71บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4,370,227,516-0.54
72นาย สมยศ อนันตประยูร4,326,635,514-0.90
73นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,321,806,768+0.78
74ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4,221,426,006-0.48
75บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,158,099,570-
76นาง ละออ ตั้งคารวคุณ4,101,090,302-2.30
77นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ4,017,200,000-2.27
78บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,938,544,693+0.19
79บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)3,915,290,610-0.43
80บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,879,479,740+0.34
81นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา3,844,772,750-0.68
82กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์3,797,040,476+0.71
83BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC3,702,441,472-0.39
84บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด3,593,397,965-5.47
85บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,446,609,899+0.38
86กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล3,437,715,740-1.02
87บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,402,872,190-
88DBS BANK LTD3,395,687,280-0.29
89ธนาคารออมสิน3,379,442,200-0.37
90บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด3,347,441,068+1.40
91บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด3,308,008,466-0.51
92Principal Property Income Fund3,276,468,649+0.44
93นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร3,201,790,900-2.48
94นาย นิติ โอสถานุเคราะห์3,172,633,600-0.39
95บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,153,696,152-0.54
96นาง อารดา จรูญเอก3,126,154,174+0.72
97นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,095,600,000-1.03
98บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,067,680,000-0.67
99กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,053,635,764+0.44
100กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส2,992,946,950+0.17