คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค >> แฟชั่น

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)4,948,363,484-0.11
2นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,709,523,100-0.43
3WACOAL CORPORATION1,915,734,375-
4บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,694,990,141-0.17
5นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,678,595,913+0.43
6บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,634,457,335-0.36
7บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,375,106,920+1.52
8บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,307,256,888+1.68
9Toray Industries, Inc.1,294,606,788-
10บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,134,472,080+1.79
11ASSEAU COMPANY LIMITED864,758,388+1.94
12ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)816,189,427+1.09
13บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด755,508,600+1.79
14บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)748,813,463-1.05
15TORAY INDUSTRIES, INC.700,816,708-
16บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)686,931,815-2.00
17นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล630,420,000+1.79
18WHOLTON COMPANY LIMITED570,766,775+1.94
19ONEIDA SERVICES LIMITED556,200,000+1.94
20บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)553,558,962+0.36
21นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา533,199,208-0.98
22STATE STREET EUROPE LIMITED528,933,300-0.43
23DBS BANK LTD509,959,800+1.79
24MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI498,346,800+1.79
25บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด438,090,366-0.22
26บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด421,248,816+0.11
27บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด416,028,600-
28บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด396,027,450-
29บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)371,594,819-0.42
30GRASIM INDUSTRIES LIMITED360,205,678+1.94
31บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด323,710,460+1.94
32บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)299,082,000+1.79
33นาย สำเริง มนูญผล297,717,660-1.44
34บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด273,179,256+1.71
35นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา263,380,845+0.25
36บริษัท รามศรทวีการ จำกัด256,013,200-
37บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด255,444,000+1.79
38บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด250,766,375+1.94
39บริษัท วัตสดรมัย จำกัด249,503,780-
40นาย อัชดา ธนาลงกรณ์244,673,300-0.43
41น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์244,673,300-0.43
42นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร233,421,240-
43กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว232,951,070-0.43
44กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล210,461,910-0.43
45EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD196,623,600+0.91
46นาย กำจร ชื่นชูจิตต์185,598,659+22.36
47นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ181,828,540-0.43
48น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์166,331,170-
49นาย สุเมธ ดารกานนท์160,696,583+1.39
50บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด159,795,653-0.41
51นาย ชุตินธร ดารกานนท์149,518,700+1.69
52บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด142,724,400+1.79
53บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด140,157,219-6.25
54บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด138,461,400+1.79
55บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด133,899,650-
56นาย จิรวุฒิ คุวานันท์126,420,859+15.50
57นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร126,306,970-0.43
58น.ส. ศนิตา คาจิจิ126,210,664+1.94
59นาง ศิลิกา มัสกาตี126,210,664+1.94
60บริษัท ดารกานนท์ จำกัด126,000,000+1.79
61นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ126,000,000+1.79
62น.ส. วนิตา ทักราล121,819,130+1.94
63บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด119,250,600+1.79
64นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย118,599,600+1.79
65บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด116,873,400+1.79
66บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด111,106,710-
67นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา108,017,049+0.27
68N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1107,981,520-0.43
69บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด105,210,000+1.79
70นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี104,634,600+1.79
71WACOAL CORP.104,414,700-
72บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด101,640,000+1.79
73บริษัท โชควัฒนา จำกัด100,768,031-
74นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล93,749,055+1.94
75บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)89,359,291-0.08
76นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร87,375,000-0.43
77บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด84,675,910-
78บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด84,337,173+1.94
79น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง81,926,208+1.79
80บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)80,583,750-
81นาย สถาพร งามเรืองพงศ์77,791,710-0.43
82กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2576,246,920-0.43
83นาย ใจมั่น ทักราล75,872,890+1.94
84นาง รัศมี ทักราล75,860,015+1.94
85นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล75,834,265+1.94
86น.ส. อุษณา มหากิจศิริ73,483,200+1.79
87กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ73,455,580-0.43
88นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา73,399,200+1.79
89บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด69,817,593-
90นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา69,701,190-
91BBHISL NOMINEES LIMITED69,640,875+1.94
92บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)67,785,120-
93กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ67,620,996-
94นาง อารยา อรุณานนท์ชัย67,113,648+1.79
95TOYOTA TSUSHO CORPORATION66,742,063-
96บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด66,570,000+1.79
97THAI TEXTILE INTERNATIONAL CO,LTD.65,303,001+22.36
98บริษัท เทวรายา จำกัด64,592,073+1.94
99บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)62,072,790-
100กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 461,749,660-0.43