คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค >> แฟชั่น

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,033,798,856-
2นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์4,099,580,250-
3WACOAL CORPORATION1,865,320,313-
4บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,753,127,123-
5นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,710,971,894-
6บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,636,708,738-
7บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,420,919,960-
8บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,352,765,544-
9Toray Industries, Inc.1,307,617,912-
10บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,174,988,940-
11ASSEAU COMPANY LIMITED999,089,788-
12ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)829,780,483-
13บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด782,491,050-
14บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)772,304,784-
15TORAY INDUSTRIES, INC.707,860,092-
16WHOLTON COMPANY LIMITED659,429,575-
17บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)659,056,918-
18นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล652,935,000-
19ONEIDA SERVICES LIMITED642,600,000-
20STATE STREET EUROPE LIMITED584,550,750-
21บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)564,322,125-
22นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา535,441,817-
23DBS BANK LTD528,172,650-
24MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI516,144,900-
25บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด461,362,208-
26บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด448,437,856-
27บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด424,029,150-
28GRASIM INDUSTRIES LIMITED416,159,958-
29บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด403,643,363-
30บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด373,995,580-
31บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)370,121,152-
32นาย สำเริง มนูญผล319,677,910-
33บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)309,763,500-
34บริษัท รามศรทวีการ จำกัด301,192,000-
35บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด289,720,375-
36บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด282,185,759-
37นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา272,446,481-
38นาย อัชดา ธนาลงกรณ์270,400,750-
39น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์270,400,750-
40บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด264,567,000-
41บริษัท วัตสดรมัย จำกัด261,786,545-
42กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว257,445,925-
43นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร237,910,110-
44กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล232,592,025-
45นาย กำจร ชื่นชูจิตต์229,404,553-
46EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD202,049,400-
47นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ200,947,850-
48น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์173,000,815-
49บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด166,210,961-
50นาย สุเมธ ดารกานนท์164,020,129-
51นาย ชุตินธร ดารกานนท์154,736,350-
52บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด147,821,700-
53นาง ศิลิกา มัสกาตี145,816,204-
54น.ส. ศนิตา คาจิจิ145,816,204-
55บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด143,406,450-
56น.ส. วนิตา ทักราล140,742,490-
57นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร139,588,175-
58นาย จิรวุฒิ คุวานันท์133,367,220-
59บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด131,397,393-
60บริษัท ดารกานนท์ จำกัด130,500,000-
61นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ130,500,000-
62บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด130,375,975-
63บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด123,509,550-
64นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย122,835,300-
65บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด121,047,450-
66N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1119,335,800-
67นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา117,509,211-
68บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด113,243,378-
69บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด108,967,500-
70นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี108,371,550-
71นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล108,312,015-
72WACOAL CORP.106,422,675-
73บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด105,270,000-
74บริษัท โชควัฒนา จำกัด103,158,564-
75บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด97,438,093-
76นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร96,562,500-
77บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)88,178,952-
78บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด88,033,293-
79นาย ใจมั่น ทักราล87,658,970-
80นาง รัศมี ทักราล87,644,095-
81นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล87,614,345-
82นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ86,885,818-
83นาย สถาพร งามเรืองพงศ์85,971,525-
84น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง84,852,144-
85กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2584,264,300-
86กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ81,179,450-
87THAI TEXTILE INTERNATIONAL CO,LTD.80,716,131-
88BBHISL NOMINEES LIMITED80,458,875-
89บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด78,463,469-
90บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)78,463,125-
91น.ส. อุษณา มหากิจศิริ76,107,600-
92นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา76,020,600-
93บริษัท เทวรายา จำกัด74,625,793-
94นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา71,041,598-
95นาง อารยา อรุณานนท์ชัย69,510,564-
96บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)69,088,680-
97บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด68,947,500-
98นาย ประทีป ตั้งมติธรรม68,444,866-
99กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 468,242,650-
100TOYOTA TSUSHO CORPORATION67,412,837-