คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค >> แฟชั่น

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,206,990,547-0.22
2นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์4,099,580,250-
3Toray Industries, Inc.2,381,400,000+3.20
4WACOAL CORPORATION1,935,900,000-1.04
5บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,812,166,552-0.06
6นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,769,185,399+0.01
7บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,733,492,078-0.20
8TORAY INDUSTRIES, INC.1,515,687,500+2.34
9บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,464,792,320+0.50
10บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,402,435,248+0.53
11ASSEAU COMPANY LIMITED1,267,752,588+1.32
12บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,222,258,610+0.55
13ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)891,619,965+0.08
14WHOLTON COMPANY LIMITED836,755,175+1.32
15บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)831,508,843-0.28
16ONEIDA SERVICES LIMITED815,400,000+1.32
17บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด813,970,575+0.55
18บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)727,505,035-
19นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล679,202,500+0.55
20บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)581,976,138+0.20
21STATE STREET EUROPE LIMITED579,681,425-
22นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา569,327,884+0.02
23บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด556,231,577+0.68
24DBS BANK LTD549,420,975+0.55
25MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI536,909,350+0.55
26GRASIM INDUSTRIES LIMITED528,068,518+1.32
27บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด474,565,820+1.32
28บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด464,643,699-
29บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด437,363,400-
30บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด416,336,550-
31บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)416,127,984+2.21
32บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด367,628,375+1.32
33นาง วรรณี ทองลักษณ์360,525,750-
34นาย สำเริง มนูญผล337,018,820+0.19
35นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ330,050,625-
36บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)322,225,250+0.55
37บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด297,488,994+0.76
38บริษัท รามศรทวีการ จำกัด296,674,120-
39นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา279,366,822+0.18
40นาย กำจร ชื่นชูจิตต์276,668,808-1.67
41บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด275,210,500+0.55
42น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์270,400,750-
43นาย อัชดา ธนาลงกรณ์270,400,750-
44บริษัท วัตสดรมัย จำกัด267,417,820-
45นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร245,391,560-
46THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED243,834,475-
47นาย พฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์220,571,925-
48บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด217,535,683+0.67
49EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD209,310,775+0.28
50SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED204,804,060-0.05
51นาย จิรวุฒิ คุวานันท์193,244,469+3.39
52กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว191,240,100-
53นาง ศิลิกา มัสกาตี185,027,284+1.32
54น.ส. ศนิตา คาจิจิ185,027,284+1.32
55นาย สุเมธ ดารกานนท์183,345,624+1.65
56น.ส. วนิตา ทักราล178,589,210+1.32
57บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด177,819,868-
58น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์176,685,786-0.34
59นาย สุรชัย เจียมสมาน164,205,175-
60JPMORGAN THAILAND FUND164,079,000-
61นาย ชุตินธร ดารกานนท์160,468,475+0.53
62TOYOTA TSUSHO CORPORATION158,843,750-
63บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด153,768,550+0.55
64บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด149,175,675+0.55
65กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล149,004,950-
66นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร139,588,175-
67นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล137,437,935+1.32
68บริษัท ดารกานนท์ จำกัด135,750,000+0.55
69นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ135,750,000+0.55
70บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด135,309,120-1.04
71นาย นนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช129,102,775-
72บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด128,478,325+0.55
73นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย127,776,950+0.55
74บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด125,917,175+0.55
75บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด123,639,933+1.32
76N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1119,335,800-
77บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด116,804,490-
78นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ114,543,750+3.20
79ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ113,362,875+2.64
80บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด113,351,250+0.55
81นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี112,731,325+0.55
82นาง จันทิมา ทีปสุวรรณ111,684,375+3.20
83นาย ใจมั่น ทักราล111,231,130+1.32
84นาง รัศมี ทักราล111,212,255+1.32
85นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล111,174,505+1.32
86WACOAL CORP.109,769,300-
87บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด109,505,000+0.55
88บริษัท โชควัฒนา จำกัด105,586,438-
89นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา103,481,842+0.21
90HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD102,661,125+1.32
91THAI TORAY SYNTHETICS CO., LTD.100,012,500+3.20
92บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)98,094,097+1.00
93THAI TEXTILE INTERNATIONAL CO,LTD.97,346,088-1.67
94บริษัท เทวรายา จำกัด94,693,233+1.32
95บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด90,200,784-
96นาย ชวนชัย เสียงสุคนธ์88,567,125-
97น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง88,265,736+0.55
98นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร86,084,825-
99บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด85,127,068-
100บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)81,432,000-1.04