คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค >> แฟชั่น

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)4,647,303,430-0.41
2นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,156,077,900+0.51
3WACOAL CORPORATION1,925,817,188-
4บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,571,241,115-0.54
5นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,503,427,028+0.36
6บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,498,236,728-0.42
7บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,196,070,200+3.05
8บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,131,584,280+3.30
9Toray Industries, Inc.1,105,945,498+1.18
10บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด979,157,450+3.45
11ASSEAU COMPANY LIMITED906,736,950+3.70
12บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)741,472,821-0.09
13ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)738,970,168+2.12
14บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด652,075,875+3.45
15TORAY INDUSTRIES, INC.598,687,640+1.18
16WHOLTON COMPANY LIMITED598,473,900+3.70
17บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)594,563,148-1.79
18ONEIDA SERVICES LIMITED583,200,000+3.70
19นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล505,122,000+3.45
20บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)497,262,668-0.64
21นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา487,826,716-1.09
22STATE STREET EUROPE LIMITED456,577,050+0.51
23DBS BANK LTD440,143,875+3.45
24MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI430,120,750+3.45
25บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด389,295,014-0.77
26บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)386,584,650-3.56
27GRASIM INDUSTRIES LIMITED377,691,390+3.70
28บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด365,358,450-0.73
29บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด347,793,338-0.73
30บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด339,424,560+3.70
31บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด329,411,700+1.43
32นาย สำเริง มนูญผล294,175,586-1.01
33บริษัท รามศรทวีการ จำกัด278,824,600-
34บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด262,939,500+3.70
35บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)258,136,250+3.45
36บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด235,923,953+2.80
37นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา235,898,313-0.65
38บริษัท วัตสดรมัย จำกัด229,112,935-0.56
39นาย กำจร ชื่นชูจิตต์227,092,793+5.61
40บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด220,472,500+3.45
41นาย อัชดา ธนาลงกรณ์206,869,700+0.51
42น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์206,869,700+0.51
43นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร204,991,730-0.73
44กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว196,958,630+0.51
45กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล165,548,950+0.51
46EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD162,579,325+1.35
47น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์161,450,835-0.28
48นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ153,734,860+0.51
49นาย สุเมธ ดารกานนท์151,749,328+0.19
50บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด151,306,453+4.65
51บริษัท ดำรงรักษ์ จำกัด147,860,125+3.45
52บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด145,673,510+0.01
53BANK OF SINGAPORE LIMITED137,604,786+3.31
54นาย จิรวุฒิ คุวานันท์136,137,534+0.12
55บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด134,604,385-
56น.ส. ศนิตา คาจิจิ132,337,395+3.70
57นาง ศิลิกา มัสกาตี132,337,395+3.70
58นาย ชุตินธร ดารกานนท์129,390,875+3.31
59น.ส. วนิตา ทักราล127,732,680+3.70
60บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด123,184,750+3.45
61บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด119,505,375+3.45
62BBHISL NOMINEES LIMITED115,561,680+2.53
63นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ108,750,000+3.45
64บริษัท ดารกานนท์ จำกัด108,750,000+3.45
65นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร106,791,730+0.51
66บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด104,682,750+3.45
67นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล98,299,980+3.70
68บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด97,574,483-0.73
69WACOAL CORP.91,697,525-0.73
70N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 191,297,680+0.51
71บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด90,806,250+3.45
72บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด88,431,210+3.70
73บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)87,849,477-2.63
74บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด87,725,000+3.45
75บริษัท โชควัฒนา จำกัด86,571,597-0.70
76บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)81,007,875-
77บริษัท ไทยเท็กซ์ไทล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด80,914,974+5.61
78นาย ใจมั่น ทักราล79,556,040+3.70
79นาง รัศมี ทักราล79,542,540+3.70
80นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล79,515,540+3.70
81นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร76,830,000+0.51
82บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด76,672,298-0.62
83บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด75,407,250+3.45
84น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง70,710,120+3.45
85นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย68,392,875+3.45
86บริษัท เทวรายา จำกัด67,727,610+3.70
87กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2564,466,280+0.51
88น.ส. อุษณา มหากิจศิริ63,423,000+3.45
89นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา63,350,500+3.45
90นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา61,211,943-0.73
91บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)59,529,240-0.73
92กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ59,306,850+0.51
93นาง อารยา อรุณานนท์ชัย57,925,470+3.45
94กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ57,766,680+1.18
95บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด57,456,250+3.45
96TOYOTA TSUSHO CORPORATION57,015,833+1.18
97CITI (NOMINEES) LIMITED-AIA COM (TST) LTD ATO PINEBRIDGE FD SER-PB ASIAN FUND-CUSTODY56,655,230+0.51
98นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน56,289,190-0.73
99บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด55,376,190+3.70
100บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)54,512,643-0.73