คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,123,921,574+0.02
2นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,669,488,200-1.92
3นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์4,179,183,750+1.90
4MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION2,468,955,500+0.73
5WACOAL CORPORATION1,865,320,313-
6บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,777,892,584-
7นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,699,665,160+0.29
8บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,651,708,073-
9บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,388,667,900+1.05
10Toray Industries, Inc.1,327,134,597+0.98
11บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,321,815,060+1.13
12นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,224,240,380-
13นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,196,056,035+3.77
14บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,147,977,700+1.18
15ASSEAU COMPANY LIMITED1,007,485,500-
16ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา990,264,000-
17บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด933,149,918+0.33
18บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)916,401,957+0.02
19ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)837,140,288+0.75
20บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด764,502,750+1.18
21TORAY INDUSTRIES, INC.718,425,168+0.98
22บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด708,750,000-
23นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล665,942,000+1.13
24WHOLTON COMPANY LIMITED664,971,000-
25บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)660,016,803-
26ONEIDA SERVICES LIMITED648,000,000-
27บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน)605,000,000+0.73
28STATE STREET EUROPE LIMITED595,901,250+1.90
29SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED593,838,000+2.00
30นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์579,150,000-1.92
31นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย573,582,434+0.89
32บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)562,403,017-
33นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา550,100,127-
34บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด539,006,600+0.73
35DBS BANK LTD516,030,750+1.18
36MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI504,279,500+1.18
37บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด487,581,600+0.73
38บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด485,132,074-0.03
39น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี480,975,000+3.77
40นาย สำเริง มนูญผล430,928,754-
41บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด424,029,150-
42GRASIM INDUSTRIES LIMITED419,657,100-
43นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา416,000,000-1.92
44บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด403,643,363-
45North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited390,000,000-1.92
46บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด377,138,400-
47THK INVESTMENT COMPANY LIMITED371,250,000-
48บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)360,196,918+1.02
49กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว334,758,975+1.49
50นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์330,885,000+1.55
51นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์323,145,000+1.55
52นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ319,150,000-1.92
53นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์318,875,030+0.94
54น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์318,387,430+0.94
55นาย ชาลี สุขสวัสดิ์317,963,430+0.94
56นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล317,101,674-5.08
57นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา308,268,041-
58นาง อรุณี วิริยะจิตรา304,273,675-
59บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)302,642,500+1.18
60กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล297,083,475+1.52
61บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด292,155,000-
62บริษัท รามศรทวีการ จำกัด286,132,400-
63บริษัท วัตสดรมัย จำกัด280,268,412-
64น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์275,651,250+1.90
65นาย อัชดา ธนาลงกรณ์275,651,250+1.90
66บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด275,380,185+1.24
67บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด269,967,627+3.21
68นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา267,952,253-0.59
69บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด258,485,000+1.18
70น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์256,797,000-
71นาย พชร พรรธนประเทศ252,015,000+3.77
72นาย วีระ อรุณวัฒนาพร243,905,194-1.48
73นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร237,910,110-
74นาย กำจร ชื่นชูจิตต์237,474,060-
75นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์236,250,000-
76นาย อมร ดารารัตนโรจน์236,250,000-
77นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์236,250,000-
78นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย229,056,300-
79นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย214,199,000+0.98
80N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1212,727,610+1.09
81นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ204,849,750+1.90
82นาย ปอ อนาวิล199,713,510-
83EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD199,673,900+0.59
84บริษัท กันยง จำกัด191,764,100+0.73
85นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล187,322,282-
86นาง สุนทรี จรรโลงบุตร185,106,390-0.81
87นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่183,531,758+3.21
88บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด176,410,097-
89น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์175,361,050-
90บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด173,600,000-
91นาย วันชัย คุณานันทกุล172,272,484-0.59
92นาง ลำดวน เซ่งตระกูล168,540,000+3.77
93นาย สุรพล คุณานันทกุล165,645,406-0.59
94นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล164,061,527+0.64
95นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร162,360,000-0.81
96นาย สุเมธ ดารกานนท์159,223,435+1.51
97นาย ดนุพล ชิลลี่158,815,560+3.77
98นาย ชุตินธร ดารกานนท์151,194,500+1.13
99บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด147,454,878-0.18
100นาง ศิลิกา มัสกาตี147,041,550-