คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,213,956,722+0.57
2นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์4,935,417,000-0.81
3นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,804,184,975+1.87
4MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,061,504,820+1.47
5WACOAL CORPORATION1,935,900,000-
6บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,803,575,477+0.87
7นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,790,322,870-3.36
8นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,715,100,245-0.06
9บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,699,214,999-0.07
10บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,402,006,160-1.11
11บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,326,583,824-0.78
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,199,472,764+0.07
13นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,171,866,460-0.56
14บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,147,977,700-0.59
15ASSEAU COMPANY LIMITED1,099,838,338-
16ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,026,273,600+0.58
17บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)954,291,844+1.64
18ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)827,529,362-0.71
19บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด764,502,750-0.59
20WHOLTON COMPANY LIMITED725,926,675-
21บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด724,500,000-1.63
22น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี719,950,000-3.36
23ONEIDA SERVICES LIMITED707,400,000-
24STATE STREET EUROPE LIMITED697,868,900-0.81
25บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)690,229,460+0.70
26บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด668,368,184+1.47
27นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล666,564,600-0.63
28SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED635,406,660-0.93
29บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด604,601,184+1.47
30นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย604,310,064-1.69
31นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์595,856,250+1.87
32บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)568,602,072-0.08
33นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา566,129,203+1.11
34DBS BANK LTD516,030,750-0.59
35MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI504,279,500-0.59
36บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด489,218,355+0.41
37GRASIM INDUSTRIES LIMITED458,125,668-
38นาย สำเริง มนูญผล440,212,090+3.39
39นาง วรรณี ทองลักษณ์434,031,000-0.81
40นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล428,176,836-0.42
41นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา428,000,000+1.87
42บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด426,696,000-
43บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)413,454,384-3.01
44บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด411,709,420-
45บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด406,182,000-
46North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited401,250,000+1.87
47นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ397,342,500-0.81
48THK INVESTMENT COMPANY LIMITED379,500,000-1.63
49นาย พชร พรรธนประเทศ377,230,000-3.36
50นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์354,974,090-
51น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์354,431,290-
52นาย ชาลี สุขสวัสดิ์353,959,290-
53นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย341,661,500+0.74
54นาย สมชาติ โสตธิมัย341,000,000+1.47
55นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์333,450,000+1.54
56นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ328,356,250+1.87
57นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์325,650,000+1.54
58นาย อัชดา ธนาลงกรณ์325,531,000-0.81
59น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์325,531,000-0.81
60บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด318,935,875-
61นาง อรุณี วิริยะจิตรา315,338,172+0.58
62นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา313,932,225-
63นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา309,293,141+0.59
64กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว304,151,880-1.01
65บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)302,642,500-0.59
66THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED293,548,300-0.81
67บริษัท รามศรทวีการ จำกัด286,132,400+4.74
68บริษัท วัตสดรมัย จำกัด281,400,210+1.13
69บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด277,925,295-0.56
70บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด277,186,013+0.52
71นาย พฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์265,542,900-0.81
72น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์262,503,600-1.63
73บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด258,485,000-0.59
74นาง ลำดวน เซ่งตระกูล252,280,000-3.36
75SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED242,059,130-0.76
76นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์241,500,000-1.63
77นาย อมร ดารารัตนโรจน์241,500,000-1.63
78นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์241,500,000-1.63
79นาย วีระ อรุณวัฒนาพร241,018,742-
80กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล240,692,480-1.02
81นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร239,406,400-
82บริษัท กันยง จำกัด237,787,484+1.47
83นาย ดนุพล ชิลลี่237,723,920-3.36
84นาง กมลวรรณ โพธิวรคุณ233,202,739+1.47
85N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1230,844,770-0.71
86นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย219,257,100-0.56
87นาย กำจร ชื่นชูจิตต์219,029,473+3.68
88บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด217,000,000-
89นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล208,818,282-2.94
90นาย วันชัย คุณานันทกุล201,834,034-
91EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD200,294,750-0.30
92นาง สุนทรี จรรโลงบุตร198,650,760-1.52
93นาย สุรชัย เจียมสมาน197,683,900-0.81
94JPMORGAN THAILAND FUND197,532,000-0.81
95นาย สุรพล คุณานันทกุล194,069,765-
96บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด192,716,176-
97นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่188,439,024+0.52
98บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด181,067,602+0.21
99น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์177,883,990+1.23
100นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร174,240,000-1.52