คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,011,766,588+1.57
2นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,987,024,540-0.45
3นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,805,047,300+1.67
4MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION2,379,175,300+9.43
5WACOAL CORPORATION1,845,154,688+3.83
6บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,725,970,189+1.10
7นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,670,090,888+0.80
8บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,629,316,209+1.47
9นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,474,383,540-3.06
10บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,392,549,260-0.21
11บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,313,492,964+0.66
12Toray Industries, Inc.1,301,112,350-
13นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,198,053,420-0.55
14บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,134,472,080+1.19
15ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา930,248,000-
16บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)881,769,259+4.67
17ASSEAU COMPANY LIMITED881,549,813-
18ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)833,704,129+0.98
19บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด755,508,600+1.19
20บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด719,545,738+0.30
21TORAY INDUSTRIES, INC.704,338,400-
22บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)692,811,470+1.13
23นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา675,510,480-0.45
24บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด669,375,000-
25นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล656,880,500+1.14
26SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED653,221,800-5.45
27นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร652,852,560-1.61
28นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย604,310,064+5.08
29น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี592,900,000-3.06
30บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน)583,000,000+9.43
31WHOLTON COMPANY LIMITED581,849,625-
32ONEIDA SERVICES LIMITED567,000,000-
33บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)550,946,588+1.34
34นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา550,840,775+1.84
35STATE STREET EUROPE LIMITED542,553,900+1.67
36บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด519,406,360+9.43
37DBS BANK LTD509,959,800+1.19
38MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI498,346,800+1.19
39นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์494,505,000-0.45
40บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด469,851,360+9.43
41บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด464,046,325+0.15
42บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด416,028,600-
43นาย สำเริง มนูญผล411,790,740+5.54
44นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์405,270,000+3.16
45บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)402,240,037-8.41
46บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด396,027,450-
47นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์395,790,000+3.16
48GRASIM INDUSTRIES LIMITED367,199,963-
49THK INVESTMENT COMPANY LIMITED350,625,000-
50RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED348,540,000-0.45
51นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล335,017,023+4.28
52บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด329,996,100-
53บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด320,496,327-1.80
54นาย พชร พรรธนประเทศ310,660,000-3.06
55กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว307,246,460+1.30
56บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)299,082,000+1.19
57นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา297,512,445+2.24
58นาง อรุณี วิริยะจิตรา285,832,846-
59น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์279,045,120-0.45
60บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด273,391,348+0.93
61กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล272,524,680+1.33
62นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ272,505,000-0.45
63บริษัท วัตสดรมัย จำกัด268,998,620+1.21
64นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา258,439,155-1.23
65บริษัท รามศรทวีการ จำกัด256,013,200-
66บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด255,635,625-
67บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด255,444,000+1.19
68น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์250,973,900+1.67
69นาย อัชดา ธนาลงกรณ์250,973,900+1.67
70น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์242,530,500-
71นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร233,421,240-
72นาย วีระ อรุณวัฒนาพร226,586,482-
73นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย224,156,700-0.55
74นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์223,125,000-
75นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์223,125,000-
76นาย อมร ดารารัตนโรจน์223,125,000-
77นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่217,882,622-1.80
78นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล211,889,139-1.45
79นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย209,362,100+4.76
80นาง ลำดวน เซ่งตระกูล207,760,000-3.06
81นาย กำจร ชื่นชูจิตต์204,043,246-9.04
82N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1199,888,650+0.68
83EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD196,623,600+0.60
84นาย ดนุพล ชิลลี่195,772,640-3.06
85นาง สุนทรี จรรโลงบุตร192,631,040-2.34
86นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ186,510,820+1.67
87บริษัท กันยง จำกัด184,790,860+9.43
88นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์183,503,555-0.82
89น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์183,222,955-0.82
90นาย ชาลี สุขสวัสดิ์182,978,955-0.82
91บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด171,500,000-
92นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร168,960,000-2.34
93บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด168,608,003+0.84
94น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์168,468,775+1.67
95นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล167,390,230-0.84
96นาย วันชัย คุณานันทกุล166,156,301-1.23
97นาย ปอ อนาวิล163,099,367-
98นาย สุเมธ ดารกานนท์161,379,788-0.21
99นาย สุรพล คุณานันทกุล159,764,504-1.23
100นาย ชุตินธร ดารกานนท์150,165,550+0.71