คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,342,539,443-0.22
2นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,534,791,425+4.95
3นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์4,099,580,250-
4MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,546,317,900-0.51
5Toray Industries, Inc.2,381,400,000+3.20
6WACOAL CORPORATION1,935,900,000-1.04
7บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,856,080,072-0.06
8นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,769,185,399+0.01
9บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,744,132,078-0.20
10นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,534,562,460+2.94
11TORAY INDUSTRIES, INC.1,515,687,500+2.34
12บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,464,792,320+0.50
13บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,402,435,248+0.53
14ASSEAU COMPANY LIMITED1,267,752,588+1.32
15บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,226,333,824+1.39
16บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,222,258,610+0.55
17UTILITIES INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD.1,183,000,000-
18ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,140,304,000-
19นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,027,838,180-
20บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)997,268,563-0.23
21ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)916,911,964+0.11
22WHOLTON COMPANY LIMITED836,755,175+1.32
23ONEIDA SERVICES LIMITED815,400,000+1.32
24บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด813,970,575+0.55
25บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด803,250,000+1.96
26บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด774,209,480-0.51
27น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม731,150,437-
28บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)727,505,035-
29นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล710,955,100+0.62
30MISS TENG CHUN-YU709,626,736-
31บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด700,344,480-0.51
32SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED676,975,320+0.88
33MISS CHUN-CHING TENG661,839,847-
34นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย645,280,238-0.79
35น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี617,100,000+2.94
36นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา589,994,040+0.01
37บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)581,976,138+0.20
38STATE STREET EUROPE LIMITED579,681,425-
39นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์562,443,750+4.95
40บริษัท ไทยฮั้วโฮลดิ้ง จำกัด561,636,552-
41MR. HSUN-MIN YANG552,141,549-
42DBS BANK LTD549,420,975+0.55
43MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI536,909,350+0.55
44GRASIM INDUSTRIES LIMITED528,068,518+1.32
45บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด509,424,015-0.31
46นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล488,193,255-0.92
47บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด474,565,820+1.32
48นาย จิรสีห์ เตชาชาญ470,254,512-
49นาย สำเริง มนูญผล467,542,780+0.13
50นาย คณพศ นิจสิริภัช455,000,000-
51บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด437,363,400-
52น.ส. ณพีรา เตชาชาญ427,700,000-
53THK INVESTMENT COMPANY LIMITED420,750,000+1.96
54บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)418,570,480+2.17
55บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด416,336,550-
56นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา404,000,000+4.95
57นาย สมชาติ โสตธิมัย395,000,000-0.51
58นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย384,526,950-0.15
59North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited378,750,000+4.95
60บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด367,628,375+1.32
61นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์360,990,600+1.67
62นาง วรรณี ทองลักษณ์360,525,750-
63น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์360,438,600+1.67
64นาย ชาลี สุขสวัสดิ์359,958,600+1.67
65นาง อรุณี วิริยะจิตรา350,375,747-
66นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา332,958,421+0.95
67นาย ภัชริ นิจสิริภัช330,234,022-
68นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ330,050,625-
69นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์328,320,000-
70นาย พชร พรรธนประเทศ323,340,000+2.94
71บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)322,225,250+0.55
72นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์320,640,000-
73นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา319,187,022+0.15
74นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ309,943,750+4.95
75บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด297,488,994+0.76
76บริษัท รามศรทวีการ จำกัด296,674,120-
77น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์291,036,600+1.96
78บริษัท วัตสดรมัย จำกัด290,161,800-
79บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด287,291,753-1.01
80นาย กำจร ชื่นชูจิตต์276,668,808-1.67
81บริษัท กันยง จำกัด275,442,980-0.51
82บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด275,210,500+0.55
83กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว273,196,080+0.59
84บริษัท บี เฟิร์ส บิซิเนส คอปอเรชั่น จำกัด273,000,000-
85นาย พลภัทร นิจสิริภัช272,609,502-
86น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์270,400,750-
87นาย อัชดา ธนาลงกรณ์270,400,750-
88นาง กมลวรรณ โพธิวรคุณ270,132,205-0.51
89นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์267,750,000+1.96
90นาย อมร ดารารัตนโรจน์267,750,000+1.96
91นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์267,750,000+1.96
92นาย วีระ อรุณวัฒนาพร255,451,002-0.56
93นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร245,391,560-
94THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED243,834,475-
95บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด238,000,000-
96นาย พฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์220,571,925-
97นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล218,030,853-1.41
98บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด217,535,683+0.67
99กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล216,976,730+0.61
100นาง ลำดวน เซ่งตระกูล216,240,000+2.94