คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> เหล็ก

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.3,602,637,412-1.59
2ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED3,363,605,920-
3POSCO2,601,855,465-
4นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,649,371,283-2.15
5นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,388,106,800-0.70
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,198,258,347-0.71
7บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด933,100,250+0.55
8ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย864,450,224+2.29
9นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ726,680,740-0.70
10บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)724,060,798-2.15
11TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.678,000,000-3.54
12ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)560,980,512-1.57
13นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ483,595,200-0.70
14POSCO, LTD.482,451,491-
15น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ482,017,580-0.70
16นาย คมสัน ธรสารสมบัติ468,601,065-0.70
17นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ454,400,000-0.70
18OKAYA & CO.,LTD437,920,000+0.87
19บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)424,485,442-
20M-POWER TT LTD.411,398,714-
21CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH404,700,000-0.70
22NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT397,642,910-
23นาย ฮารกิชิน ทันวานี385,000,000-0.71
24MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI378,993,600-
25นาย สุรชัย รติทอง378,477,400-0.71
26นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล376,229,720-
27นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์351,400,000-0.71
28บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)335,008,800+0.87
29นาย ทอมมี่ เตชะอุบล322,000,000-0.71
30บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่322,000,000-0.71
31NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C315,000,000-0.71
32บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด299,700,000+1.11
33นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล298,920,000-
34นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์285,350,270+0.78
35บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด264,772,221-
36CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT255,161,332-
37นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์254,400,000-
38นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ252,909,100-0.70
39นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ249,388,650-1.59
40นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล239,787,900-
41นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ233,355,009+1.06
42UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED220,077,586-0.55
43นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ216,552,998+1.06
44TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.LTD.201,891,658-3.54
45นาย สุรกิต รติทอง200,200,000-0.71
46น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล187,302,000-
47คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล186,021,442-
48นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์176,832,600-0.71
49นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์176,221,922-1.60
50นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์173,342,000-
51นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์172,551,500-1.46
52บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)171,960,720-2.15
53นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย166,052,902+0.52
54นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล163,797,536+0.52
55นาย สมชาย ปัดภัย156,726,932-0.37
56นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์155,189,064+0.78
57นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร141,700,000+2.29
58นาย รชต ลีลาประชากุล137,294,547-
59CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR135,600,000-3.54
60น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์132,324,800+0.52
61นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล125,610,000-
62NOMURA PB NOMINEES LTD.125,049,400-0.71
63บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด117,250,000+7.46
64น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์114,756,238+0.52
65น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล106,807,200+0.52
66นาย วีระชัย สุธีรชัย104,937,224-
67นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ103,332,227-0.58
68นาย ธงชัย ศรีสันต์98,230,630-0.70
69น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล97,252,998+0.52
70NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION97,021,008-
71นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล95,892,334-1.03
72นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์95,400,000-
73น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร95,099,800-2.13
74นาย ธงชัย ลีกาญจนากร93,400,327-2.13
75น.ส. สิรี คูวุฒยากร92,310,000+0.55
76นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช92,125,600-0.71
77น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย91,490,528+0.52
78นาย ไนยวน ชิ91,000,000-0.71
79THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH90,822,338-
80นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช90,500,000+0.55
81น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช90,500,000+0.55
82น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย90,400,000-
83น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช87,785,000+0.55
84นาย คณิน เลขะพจน์พานิช87,785,000+0.55
85นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล87,457,791-
86นาย ชูเกียติ ยงวงศ์ไพบูลย์86,275,750-1.46
87น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล86,187,418-
88นาย จุมภฎ ชูวงษ์85,860,000-
89น.ส. คาริน คิ85,598,800-0.71
90นาย ธีระชัย กีรติเตชากร85,541,715-1.59
91นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข83,440,000-0.71
92นาง รื่นรวย เกตุรายนาค79,003,200+2.29
93นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร77,596,970-2.13
94MR. CHIH-TSUNG LEE76,140,000+1.06
95นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง75,970,000-0.70
96นาง สุมพร ไกรฤกษ์75,733,000-0.71
97นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล72,389,000+0.52
98CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.72,268,797-2.15
99นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์71,553,456-1.46
100นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร70,497,509-2.13