คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> เหล็ก

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1POSCO4,499,041,742+1.20
2TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.4,346,038,783-1.32
3นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,613,900,933-1.10
4TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,225,198,689-
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด894,465,885-0.64
6นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย840,658,016-0.47
7POSCO, LTD.834,239,036+1.20
8บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด747,511,250+1.38
9บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)708,489,598-1.10
10MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI661,383,864+1.19
11ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)631,022,185-0.98
12นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ537,625,000+1.82
13OKAYA & CO.,LTD506,464,000+1.50
14ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED467,985,142-7.14
15นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์437,979,485-4.04
16บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)387,444,960+1.50
17บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด372,960,000+0.89
18นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล353,440,000+1.60
19นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ346,792,940-1.32
20นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ311,058,000+1.82
21นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์300,800,000+1.60
22บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด299,534,383-
23บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)297,139,809-7.14
24นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์292,940,000-0.66
25นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล283,522,800+1.60
26นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ281,460,850+1.82
27นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์243,783,234-1.61
28นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์237,419,028-4.04
29น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล227,668,000+1.60
30นาย ฮารกิชิน ทันวานี226,500,000-0.66
31นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ223,425,009+1.11
32นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย219,671,697-
33นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล216,538,627-
34CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH211,257,252-
35นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ207,337,977+1.11
36UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED196,447,842+0.59
37นาย สุรชัย รติทอง191,392,500-0.66
38น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ190,807,650+1.82
39นาย คมสัน ธรสารสมบัติ181,500,413+1.82
40บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด180,250,000-0.97
41นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ176,000,000+1.82
42นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์175,070,500-2.88
43นาย ทอมมี่ เตชะอุบล173,650,000-0.66
44บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่173,650,000-0.66
45น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์171,700,000-
46บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)168,262,640-1.10
47NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION167,765,493+1.20
48คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล159,799,102-1.34
49NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT152,103,845-7.14
50น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์151,324,260-
51นาย รชต ลีลาประชากุล148,735,760-7.69
52นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล148,520,000+1.60
53บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จำกัด148,408,330-
54น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล137,879,140-
55นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร137,800,000-0.47
56นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์133,458,000-1.72
57น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล128,567,445-
58POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด128,130,277+1.20
59น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย120,949,520-
60นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล117,851,832-7.14
61นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์112,800,000+1.60
62นาย ชินชัย ลีนะบรรจง110,181,258-2.02
63นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล107,072,009-0.56
64บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)104,219,175-1.10
65นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล103,409,212+1.60
66น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร103,193,400-1.96
67นาย จุมภฎ ชูวงษ์101,520,000+1.60
68นาย ธงชัย ลีกาญจนากร101,349,291-1.96
69นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ97,957,750+1.82
70นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล97,717,500-
71นาย นุชา วัฒโนภาส95,795,964-4.04
72นาย สุรกิต รติทอง95,130,000-0.66
73บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด93,600,880-4.41
74น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล93,369,702-7.69
75บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)93,335,230-
76SIX SIS LTD91,949,165-
77นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์91,648,728+0.59
78นาง สุวรรณา ศิวรักษ์90,019,139-
79นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์89,792,150-0.66
80นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ89,320,975-2.26
81CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR86,852,480-
82J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND86,434,665-0.66
83นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร84,200,968-1.96
84นาย ธีระชัย กีรติเตชากร82,399,352-1.32
85นาย วีระชัย สุธีรชัย80,792,376-1.72
86น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย77,679,605-
87นาง รื่นรวย เกตุรายนาค76,828,800-0.47
88PERSHING LLC76,587,066-1.32
89นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร76,497,297-1.96
90นาย วิชัย ภู่บุบผาพันธ์74,350,902-
91น.ส. สิรี คูวุฒยากร73,950,000+1.38
92MR. CHIH-TSUNG LEE72,900,000+1.11
93นาย ชาตรี โสภณพนิช72,720,000-
94นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช72,500,000+1.38
95น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช72,500,000+1.38
96CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.70,714,629-1.10
97น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช70,325,000+1.38
98นาย คณิน เลขะพจน์พานิช70,325,000+1.38
99น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย69,600,000-1.72
100CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT67,307,613-7.14