คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> เหล็ก

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1POSCO4,119,604,486+1.32
2TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.2,973,605,483-
3นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,489,754,708-
4TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,099,322,111-0.76
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด911,692,528-2.36
6นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย771,264,076-
7POSCO, LTD.763,881,527+1.32
8บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด690,803,500-
9บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)653,990,398-
10MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI600,073,200+1.32
11ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)520,882,052-0.07
12นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ482,885,000-
13ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED467,985,142-7.14
14OKAYA & CO.,LTD430,304,000-
15นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์369,406,939+0.60
16นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์353,080,000-1.10
17บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด333,000,000+1.00
18บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)329,182,560-
19บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด299,534,383-
20นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล298,920,000+1.89
21บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)297,139,809-7.14
22นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ279,386,640-
23นาย ฮารกิชิน ทันวานี273,000,000-1.10
24นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์254,400,000+1.89
25นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ252,803,018-
26นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล239,787,900+1.89
27นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ237,279,380-
28นาย สุรชัย รติทอง230,685,000-1.10
29นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ225,907,509-1.10
30นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย216,626,743-
31นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล213,537,101-
32CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH211,257,252-
33นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ209,641,732-1.10
34นาย ทอมมี่ เตชะอุบล209,300,000-1.10
35บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่209,300,000-1.10
36นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์200,247,362+0.60
37น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล192,549,000+1.89
38บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด180,250,000-
39น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ171,379,962-
40นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์170,221,620-0.59
41น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์169,320,000-
42นาย คมสัน ธรสารสมบัติ163,020,371-
43นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ158,080,000-
44บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)155,319,360-
45NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION153,616,596+1.32
46NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT152,103,845-7.14
47น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์149,226,696-
48บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จำกัด148,408,330-
49UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED145,209,523+0.80
50นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์144,196,000-0.53
51น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล135,967,944-
52คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล134,297,612-0.53
53นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์130,988,000-
54น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล126,785,322-
55นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร126,425,000-
56นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล125,610,000+1.89
57น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย119,272,992-
58นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล117,851,832-7.14
59POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด117,324,109+1.32
60นาย สุรกิต รติทอง114,660,000-1.10
61นาย รชต ลีลาประชากุล114,412,123-10.00
62นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์108,226,300-1.10
63J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND104,179,530-1.10
64นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล102,140,249-
65นาย ชินชัย ลีนะบรรจง100,164,780-
66นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล96,363,000-
67บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)96,202,315-
68นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์95,400,000+1.89
69SIX SIS LTD91,949,165-
70น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร89,029,600+2.27
71นาง สุวรรณา ศิวรักษ์88,771,349-
72นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ87,983,870-
73นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล87,457,791+1.89
74นาย ธงชัย ลีกาญจนากร87,438,604+2.27
75นาย วีระชัย สุธีรชัย87,292,912-0.53
76นาย จุมภฎ ชูวงษ์85,860,000+1.89
77นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ82,667,188-0.33
78นาย นุชา วัฒโนภาส80,797,606+0.60
79บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)79,260,090-1.10
80CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR77,929,280-0.76
81น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย76,602,858-
82น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย75,200,000-0.53
83MR. CHIH-TSUNG LEE73,710,000-1.10
84นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร72,643,972+2.27
85น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล71,822,848-10.00
86นาย ชาตรี โสภณพนิช71,712,000-
87นาง รื่นรวย เกตุรายนาค70,486,800-
88บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)70,136,300-0.77
89น.ส. สิรี คูวุฒยากร68,340,000-
90CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT67,307,613-7.14
91น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช67,000,000-
92นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช67,000,000-
93นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร65,997,668+2.27
94MR. CHIEN-HUNG LEE65,520,000-1.10
95CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.65,275,043-
96น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช64,990,000-
97นาย คณิน เลขะพจน์พานิช64,990,000-
98นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย62,748,000-
99EUROCLEAR NOMINEES LIMITED59,967,084-0.76
100นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช59,881,640-1.10