คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> เหล็ก

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1POSCO2,656,060,787-
2ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED2,435,673,580-4.23
3T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.2,001,465,229-2.86
4นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,241,462,256-4.29
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด875,978,079-2.07
6นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ821,100,000-
7ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย682,043,296+0.58
8บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด623,785,250-0.83
9TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.555,000,000-
10บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)544,991,999-4.29
11POSCO, LTD.492,502,563-
12นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ429,867,480-
13นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์429,000,000-0.77
14M-POWER TT LTD.411,398,714-
15ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)399,570,851-3.09
16นาย ฮารกิชิน ทันวานี390,000,000-0.77
17MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI386,889,300-
18OKAYA & CO.,LTD380,800,000+1.00
19นาย สุรชัย รติทอง334,850,100-0.77
20นาย ทอมมี่ เตชะอุบล299,000,000-0.77
21บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่299,000,000-0.77
22บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด298,035,000+0.56
23NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C292,500,000-0.77
24บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)291,312,000+1.00
25นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ286,070,400-
26น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ285,137,160-
27นาย คมสัน ธรสารสมบัติ277,200,630-
28นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์272,078,165-0.81
29นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ268,800,000-
30CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH239,400,000-
31บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)233,466,993-9.09
32นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล233,120,000+3.23
33บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด227,647,221-1.81
34NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT218,703,600-9.09
35นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ218,460,009-
36นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล206,926,346-9.09
37นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ202,730,466-
38นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์198,400,000+3.23
39นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล187,004,400+3.23
40นาย สุรกิต รติทอง183,300,000-0.77
41บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด179,720,630-100.00
42UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED178,905,197+0.84
43TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.LTD.165,265,295-
44นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์164,201,700-0.77
45นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย150,053,990+1.74
46นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ149,608,200-
47นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์147,937,020-0.81
48นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล147,503,540+1.74
49น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล146,072,000+3.23
50CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT140,338,732-9.09
51นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ138,549,250-2.86
52บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)129,432,800-4.29
53CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH126,754,351-100.00
54คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล123,873,079+0.58
55น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์118,686,536+1.74
56นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร111,800,000+0.58
57CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR111,000,000-
58บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด108,500,000+1.61
59บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)106,980,900-0.77
60นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์106,613,000+0.72
61นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์104,671,102-7.80
62น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์103,340,696+1.74
63NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION99,042,279-
64นาย สมชาย ปัดภัย98,938,498-4.26
65นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล97,960,000+3.23
66นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์95,722,000-
67น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล95,707,680+1.74
68นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข94,398,200-0.77
69บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จำกัด89,044,998-100.00
70น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล87,578,616+1.74
71นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช85,545,200-0.77
72น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร84,982,800-2.38
73นาย ธงชัย ลีกาญจนากร83,464,122-2.38
74NOMURA PB NOMINEES LTD.83,141,500-0.77
75น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย82,389,376+1.74
76บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)80,168,596-4.29
77นาย รชต ลีลาประชากุล80,088,486-
78นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล78,093,488-1.50
79นาย ชินชัย ลีนะบรรจง76,792,998-1.45
80POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด75,023,620-
81นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์74,400,000+3.23
82MR. CHIH-TSUNG LEE71,280,000-
83นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร69,341,974-2.38
84นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล68,206,076+3.23
85นาง สุมพร ไกรฤกษ์67,983,500-0.77
86น.ส. คาริน คิ67,249,000-0.77
87นาย จุมภฎ ชูวงษ์66,960,000+3.23
88นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล65,600,800+1.74
89นาย ไนยวน ชิ65,000,000-0.77
90นาย วีระชัย สุธีรชัย64,541,036+0.72
91MR. CHIEN-HUNG LEE63,360,000-
92นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร62,997,774-2.38
93นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์62,341,427+1.15
94นาง รื่นรวย เกตุรายนาค62,332,800+0.58
95นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร61,998,801-
96น.ส. สิรี คูวุฒยากร61,710,000-0.83
97นาง สุวรรณา ศิวรักษ์61,500,568+1.74
98นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ61,078,192+0.45
99น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช60,500,000-0.83
100นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช60,500,000-0.83