คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> เหล็ก

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.5,718,472,083+5.00
2POSCO Co.,Ltd.4,310,934,453-
3ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED3,776,020,293-
4นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,802,157,664-5.06
5นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,894,410,000+3.09
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,439,043,053+0.19
7บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)1,230,124,797-5.06
8บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด1,082,602,500+0.95
9นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ973,389,180+3.09
10POSCO, LTD.924,698,690-
11น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม893,456,256+0.83
12ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)872,295,190-1.15
13TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.786,000,000+3.05
14MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI726,404,400-
15นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ660,686,400+3.09
16น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ658,531,060+3.09
17นาย คมสัน ธรสารสมบัติ640,201,455+3.09
18นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ620,800,000+3.09
19CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH552,900,000+3.09
20OKAYA & CO.,LTD517,888,000-0.74
21บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)509,382,530-
22นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล481,280,000-0.78
23NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT477,171,492-
24นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล451,595,664-
25นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์409,600,000-0.78
26บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)396,184,320-0.74
27นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ395,855,000+5.00
28นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล386,073,600-0.78
29บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด379,620,000-4.39
30นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์369,740,000+0.75
31นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ345,523,700+3.09
32นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์338,438,693-
33นาย สุรชัย รติทอง335,950,020+0.75
34UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED333,038,611-2.35
35นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์332,508,000-7.58
36บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด327,250,000-1.07
37นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ320,242,513+1.55
38CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT306,193,598-
39น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล301,568,000-0.78
40NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C299,250,000+0.75
41นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ297,184,434+1.55
42บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)292,148,320-5.06
43M-POWER TT LTD.286,490,096-
44บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด281,272,221-
45นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์279,843,053+5.10
46นาย ทอมมี่ เตชะอุบล262,432,940+0.75
47คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล250,611,868+0.57
48TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.LTD.234,051,391+3.05
49นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์230,100,000+0.67
50นาย รชต ลีลาประชากุล217,383,034-5.26
51นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล202,240,000-0.78
52นาย ฮารกิชิน ทันวานี199,500,000+0.75
53นาย ชินชัย ลีนะบรรจง188,087,198+1.18
54NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION185,956,932-
55นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์184,061,448-
56นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย182,571,253+0.95
57นาย สุรกิต รติทอง182,486,640+0.75
58นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล180,091,531+0.95
59นาย ชูเกียติ ยงวงศ์ไพบูลย์166,254,000-7.58
60นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ161,297,412-3.38
61ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย158,268,000+0.83
62นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร157,300,000+0.83
63CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR157,200,000+3.05
64น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร153,778,400+9.21
65นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์153,600,000-0.78
66นาย ธงชัย ลีกาญจนากร151,030,316+9.21
67น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์145,488,000+0.95
68นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล140,812,544-0.78
69นาย วีระชัย สุธีรชัย139,297,200+0.67
70นาย จุมภฎ ชูวงษ์138,240,000-0.78
71นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์137,884,032-7.58
72น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล136,463,411-5.26
73นาย ธีระชัย กีรติเตชากร135,780,500+5.00
74นาย ธงชัย ศรีสันต์134,830,000+3.09
75น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์126,171,780+0.95
76นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร125,475,952+9.21
77NOMURA PB NOMINEES LTD.125,047,930+0.75
78CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.122,779,247-5.06
79นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ120,124,872-5.51
80น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย120,000,000+0.67
81น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล118,284,600+0.95
82บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด117,394,032-5.06
83นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร113,995,972+9.21
84Apex Prime Capital Ltd.113,727,717-
85POSCO โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)111,990,154-
86THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH108,986,806-
87น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์108,240,024-
88น.ส. สิรี คูวุฒยากร107,100,000+0.95
89น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล106,927,380+0.95
90น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช105,000,000+0.95
91นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช105,000,000+0.95
92นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ104,956,398-5.06
93MR. CHIH-TSUNG LEE104,490,000+1.55
94นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง104,372,000+3.09
95บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)102,506,900+1.05
96บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)101,951,974-5.06
97น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช101,850,000+0.95
98นาย คณิน เลขะพจน์พานิช101,850,000+0.95
99นาย อำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์101,128,280+0.15
100น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย100,591,680+0.95